Followers

Google+ Followers

vrijdag 17 april 2009

17-APRIL-2009 SALUSA


Door dit alles heen is ons doel jullie te verheffen en onze omgang met jullie is gebaseerd op onze liefdevolle vriendschap met jullie. Wij voeren het gebod van de Schepper met grote passie en vreugde uit...
Wij begrijpen de angst die op Aarde ontstaat vanwege de situatie waar jullie door heen gaan. Zonder een sterke spirituele overtuiging lijkt er geen andere toekomst te bestaan voor de Mensheid dan een voortzetting van de huidige onrust. Er zal echter hoop komen door de daden van bepaalde mensen die een voldoende vooruitziende blik hebben om de nieuwe richting te zien die jullie in moeten. Hun stemmen zullen worden gehoord en omdat ze ook inspirerend zijn, zal er notitie worden genomen van hun ideeën. Er is nog nooit zo’n open periode geweest als nu waarin degenen met autoriteit wanhopig hulp zoeken. Wij ondersteunen door achter onze bondgenoten te staan omdat zij het beste weten wat er nodig is om de zaak vooruit te krijgen en een bevredigende uitkomst zeker te stellen. Veranderingen zijn noodzakelijk als een soort stapstenen naar een hogere en passender situatie die zich gemakkelijk aanpast aan de nieuwe technologieën. We kunnen jullie niet in één nachtje overspoelen en bepaalde voorbereidingen zijn nodig om jullie in staat te stellen een nieuw tijdperk in te stappen. Er is verwarring en ontsteltenis wanneer het oude instort maar zoals feniks uit zijn as herrijst, zullen jullie je kans pakken om een geheel nieuwe manier van werken te introduceren. Nieuwe ideeën zullen er in overvloed zijn en met onze directe hulp zullen jullie goed op dreef komen om een acceptabelere en vrijere samenleving te vestigen.Er is zoveel te leren om jullie in staat te stellen jullie aandeel te leveren in het bepalen van de toekomst. Gelukkig heeft jullie geest de oude wegen omgevormd en wordt ze aangetrokken door nieuwe ideeën die in jullie bewustzijn ontwaken. Jullie zien waar de mensheid is weerhouden en jullie wensen de barrières te verwijderen die zijn opgeworpen om jullie vooruitgang te vertragen. Jullie hebben je ook gerealiseerd dat jullie een aangeboren kracht hebben die jullie gedachten kan projecteren zodat ze jullie werkelijkheid wordt. Het is de realisatie dat iedereen aan zulke veranderingen kan deelnemen, die mensen samenbrengt voor een gemeenschappelijk doel. De tijd is op, wat de oude brigade betreft en ze beginnen hun lot te aanvaarden. Hoe meer ze proberen hun macht opnieuw te vestigen, hoe meer problemen ze tegenkomen en hun structuur verbrokkelt. Jullie hebben veel kansen om hun grip op jullie te verzwakken en onze bondgenoten wachten op zulke tijden, gereed om de gebieden vast te stellen die klaar zijn voor verandering. Het is een afwachtend spel maar onze enorme kennis over wat er op de Aarde gebeurt, verzekert ons dat we weten wanneer we het beste een zet kunnen doen.We verwachten enkele grote gebeurtenissen die de eerste kans inluiden om First Contact een beetje dichterbij te brengen. Er zal niet veel nodig zijn om een bepaalde mate van vertrouwen te creëren voor de noodzakelijke samenwerking die vereist is voor onze eerste aankondiging. Dit zal diplomatiek worden uitgevoerd en met toestemming van de machten die er op de juiste tijd zijn. Zoals al het andere dat verbonden is met onze aankomst op Aarde, is dit goed gerepeteerd en zijn de procedures afgestemd op het volgen van jullie protocol. Of wij een Kristallen Bol hebben? Nee, maar we hebben magnifieke computers die letterlijk een eigen geest hebben. Die van jullie zijn in vergelijking erg basisch maar dekken jullie behoeften voor het moment. Alle nieuwe technologieën zullen tot jullie beschikking staan om de veranderingen te kunnen versnellen en om een communicatienetwerk te vestigen dat het onmogelijke lijkt te kunnen. Afstand zal geen obstakel vormen, waar je je ook bevindt in de wereld.Gedurende een periode hebben wij jullie stap voor stap informatie gegeven over de voordelen die jullie krijgen. Als vele ontdekkingen niet opzettelijk waren verborgen en geblokkeerd dan hadden jullie bijvoorbeeld allang een aantal vrije energie apparaten in gebruik gehad. De Illuminatie hebben jullie echter afhankelijk gehouden van op olie gebaseerde brandstoffen die extreem winstgevend zijn voor hen en makkelijk controleerbaar wat de prijs betreft. Zij hebben weinig of geen interesse in het beteugelen van het gebruik ervan, al erkennen ze dat ze serieus de aarde, de zeeën en de atmosfeer vervuilen. Ze proberen het voortgezette gebruik van vuile brandstoffen te rechtvaardigen zoals van nucleaire energie waarvan ze ook een voorraad verrijkt uranium bewaren voor hun nucleaire wapens. Het lijkt alsof ze blij zijn onze autoriteit te negeren waardoor wij het gebruik ervan mogen verhinderen, zoals bij het starten van een nucleaire oorlog. We weten dat sommigen van jullie zulke feiten ongeloofwaardig vinden maar dat komt omdat jullie gedurende vele jaren zijn gehersenspoeld om oorlog als een normaal onderdeel van menselijke ervaringen te accepteren.Dierbaren, duizenden jaren lang hebben jullie je rechten weggegeven en hebben jullie het over laten nemen door diegenen met een verlangen naar macht. Jullie hebben ze vertrouwd om voor jullie te zorgen en er waren ook zeker tijden waarin jullie je heel kwetsbaar voelden en in gevaar waren vanwege plunderende bendes of buitenlandse invallen. Oorlogen zijn in stand gehouden als een opzettelijk middel om jullie in angst te houden en om de koffers te vullen van degenen die er een fortuin mee verdienden. Nu weten jullie waarom er geen serieuze intentie bestond om wereldvrede tot stand te brengen. Mensenmacht is echter oppermachtig, in zo verre dat met het ontwaken tot hoe het moet worden gebruikt, mensen nu voelen dat zij de Mensheid op een nieuw pad kunnen krijgen. Diegenen met een dieper begrip, en dat omvat ook hen die spirituele boodschappen lezen, hebben geleerd dat zij hun eigen toekomst kunnen creëren. Niets meer nodig hebbend dan een focus op de staat van vrede en harmonie die zij wensen, hebben zij de Wetten van het Universum in werking gezet die reageerden door een grotere manifestatie van positieve energie toe te laten die de oproep beantwoordt. We zeggen dat jullie niet alleen jullie scheppingskracht hebben uitgeoefend maar jullie hebben ook exact aangetrokken wat nodig is om jullie doelen te bereiken. Wij zijn ook een onderdeel van die respons doordat jullie ons hebben aangeroepen vanwege het erkennen van de broederschap die er tussen ons bestaat en die nu begint te bloeien.Ik ben SaLuSa van Sirius en langzaam maar zeker helpen we jullie je voor te bereiden op een zeer gedenkwaardige gebeurtenis die jullie uit de dualiteit zal halen. Ascentie is het doel en onze aankomst zal jullie verheffing versnellen terwijl tegelijkertijd de nood van Moeder Aarde moet worden behandeld om zich samen met jullie te verheffen omdat jullie samen zullen ascenderen. Er is zoveel dat we over jullie ware geschiedenis kunnen openbaren en we kunnen die beweringen ondersteunen met onweerlegbaar bewijs dat in de Akasha Kronieken bestaat. Jullie zullen het fascinerend vinden omdat holografische plaatjes het verleden terug brengen. Televisie, zoals jullie die nu zien, zal uiteindelijk door holografische, natuurlijk 3 dimensionale beelden worden vervangen, die in een experimenteel stadium al op Aarde bestaan. Onze kennis volgt gemakkelijk waar jullie kennis stopt en opwindende tijden liggen voor ons. Door dit alles heen is ons doel jullie te verheffen en onze omgang met jullie is gebaseerd op onze liefdevolle vriendschap met jullie. Wij voeren het gebod van de Schepper met grote passie en vreugde uit.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS