Followers

Google+ Followers

vrijdag 3 april 2009

03-APRIL-2009 SALUSA

Jullie hebben zorgen over vrienden en familie maar weet dat jullie werkelijke geliefden nooit van jullie zijn afgescheiden en dat jullie paden elkaar opnieuw zullen kruizen voor een schitterende hereniging...
In vervolg op mijn laatste boodschap wens ik duidelijk te maken dat geen van jullie het slachtoffer is van zijn of haar omstandigheden. Door welke ervaringen je ook heen gaat, het is rechtstreeks terug te voeren tot de tijd dat je jezelf liet afdalen naar de lagere vibraties. Het staat allemaal ten dienste van jullie spirituele ontwikkeling, en ofschoon de dualiteit jullie tot in uitersten kan raken, is het de snelste manier om vooruit te komen. Vanaf het begin van de laatste cyclus, meer dan 12.000 jaar geleden, was bekend dat deze voltooid zou worden middels het Ascentie-proces. Het is daarom voor alle zielen die betrokken zijn in de ervaringen van de dualiteit, een extreem belangrijke tijd. Aan het einde van elke cyclus komen diegenen tevoorschijn die klaar zijn om naar de hogere sferen door te gaan. Maar zoals velen van jullie inmiddels weten, is deze cyclus uniek omdat jullie je fysieke lichaam met je meenemen. Niet als jullie op koolstof gebaseerde lichaam maar als één die kristallijn is geworden en die kan functioneren in de vijfde Dimensie. Eén die lichter is geworden en die zich ontwikkeld heeft tot een bijna perfecte expressie van zichzelf.


Natuurlijk zijn er onder jullie mensen die onrecht is aangedaan, zoals jullie het zouden interpreteren, en die zichzelf als “slachtoffer” beschouwen. Toch is dit alles gearrangeerd en jullie zijn een gewillige partner voor het karma dat werkzaam is. Hoe ernstig de omstandigheden ook zijn, feit blijft dat jullie je bewust waren van het overeengekomen levensplan voordat je op Aarde incarneerde. Velen zullen dit bestrijden, overtuigd als zij zijn dat ze nooit zouden hebben ingestemd om te lijden of sterker nog, anderen te zien lijden. Wees ervan verzekerd dat wanneer je overgaat en terugkeert naar de astrale sferen, je helder alle facetten van je leven zal begrijpen. Jullie zullen op je leven terugkijken en dit kan een tijd van bezinning zijn wanneer je uitzoekt hoe goed je het hebt gedaan met betrekking tot je levensplan. De vibraties op Aarde stompen je gevoel af en het is pas wanneer je hoger verrijst dat je volledig het doel van het leven op Aarde kan bevatten.


Het is daarom begrijpelijk dat er in deze huidige tijd een duidelijke afscheiding is tussen degenen die nog steeds zijn gebonden door de invloed van de lagere vibraties en degenen die zijn verheven tot het Licht van Bewustzijn. Jullie zijn allemaal gedurende vele levens aangespoord om de waarheid te zoeken maar jullie werden geconfronteerd met verwarrend advies en ervaringen die het moeilijk maakten om de God van binnen te vinden. De realisatie komt uiteindelijk dat alle kennis van binnen IS en dat je niet buiten jezelf hoeft te zoeken. Het delen van jullie kennis is een andere kwestie wanneer niemand zijn of haar overtuiging een ander oplegt. In sommige levens zijn jullie strikt grootgebracht en hebben jullie je vastgehouden aan bepaalde religieuze overtuigingen en die dragen jullie in je bewustzijn mee naar een volgend leven. Zelfs vandaag de dag worden jullie beïnvloed door ervaringen uit vele levens maar er komt een tijd waarin jullie voldoende in staat zijn om je van alles te ontdoen dat niet door Liefde en Licht wordt gedragen.


Overdenk voor een moment waarom je tot bepaalde landen wordt aangetrokken en waarom je hun aard overneemt en van hun gewoonten geniet. Mogelijk voel je je aangetrokken tot mensen van een bepaald ras en zo gaat dit door zonder dat je je realiseert waarom. Maar wanneer je eenmaal re-incarnatie als een natuurlijk proces in je ontwikkeling accepteert, kan het vele mysteries verklaren. Feit is dat jullie opzettelijk vele verschillende culturen en religies hebben ervaren en dat deze de zienswijze en de overtuiging vormen die je uiteindelijk tot de waarheid leiden. Jullie bewustzijn breidt zich geleidelijk uit en jullie maken gebruik van jullie hogere begrip. Er zal een tijd komen waarin jullie je willen zuiveren van alle oude gedachtepatronen die verbonden zijn met vorige levens en waarin jullie gewillig verder gaan zonder enige spijt. Jullie hebben zorgen over vrienden en familie maar weet dat jullie werkelijke geliefden nooit van jullie zijn afgescheiden en dat jullie paden elkaar opnieuw zullen kruizen voor een schitterende hereniging.


De Schepper is de Allerhoogste Liefde en is niet één of andere gruwelijke liefdeloze of niet vergevingsgezinde God. Zou daar niet uit volgen dat jullie nooit in dwaling gelaten worden en dat, onafhankelijk van jullie ervaringen in de dualiteit, jullie altijd als waardevol genoeg zullen worden beschouwd voor een plekje bij de Schepper. Wees God, wees Liefde, en leef het leven naar je beste vermogen zodat je niet hoeft na te denken over het beschadigen van een andere ziel maar een baken van Licht wordt in de duisternis. Jullie beïnvloeden op een bepaalde manier elk leven waar je mee in aanraking en het collectieve bewustzijn van de Mensheid weerspiegelt zich op iedereen, zonder onderscheid. Jullie richting op dit moment, in deze belangrijke jaren, wordt door zulke energieën bepaald en dat is de reden van zoveel beroering. Gelukkig is het Licht al-machtig in vergelijking met het duister en een relatief klein aantal zielen kan een effect geven dat hun werkelijke aantal ver overschrijdt. Het Licht komt tevoorschijn en wordt elke dag sterker en het beïnvloedt de beslissingen die genomen worden om stabiliteit op Aarde te bewerkstelligen. Het breekt de weerstand van de duistere machten af die niets te bieden hebben behalve meer van dezelfde bedreigingen en chaos.


Dierbare vrienden en medereizigers, jullie worden niet gestopt in jullie navolging van vrijheid en geluk. Het is jullie recht, en dat is het altijd geweest, jullie leven te doorleven als een soeverein Wezen. Laat niemand je neerhalen en betreed duisternis met Licht en Liefde want jullie hebben het voordeel van grote hulp en leiding in je leven wanneer je eenmaal het Licht hebt toegelaten. Het wordt geen enkele ziel ontkend, aangezien het overal om jullie heen is, als je het maar toelaat. Het is het zoeken van persoonlijke macht en hebzucht dat de harten verduistert van degenen die in het donker wandelen en toch zouden ze makkelijk hun leven kunnen omgooien als ze wensten. Zij zijn geen slachtoffers zoals ze beweren, of een geprivilegieerde klasse zoals sommige denken maar hebben de rol toebedeeld gekregen van hun keuze. De armsten zijn soms de rijksten omdat zij geen wanen hebben over grootsheid of gewichtigheid. Accepteer jullie leven zoals het is maar maak het beste ervan door liefdevol te zijn, vergevend en delend en levend als jullie goddelijk zelf.


In sommige opzichten is er niet veel tijd meer over voordat de verheffing plaatsvindt die Ascentie vergezelt. Toch heeft ieder van jullie nog steeds de kans om de richting van zijn of haar leven te veranderen. Geef de voorkeur aan gedachten die uitnodigen tot verandering en zie jezelf alsof je reeds succesvol bent, en je zal zeker de benodigde energieën tot jezelf aantrekken om het te bereiken. Wees positief want jullie hebben veel meer creatieve kracht dan jullie je realiseren.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie is samengesteld uit leden die reeds geascendeerd zijn en die het Licht dienen. Er komt een dag waarop jullie met recht naast ons staan, als Eén in het Licht. Vandaar dat van jullie allemaal wordt gehouden en dat jullie worden gekoesterd want wij zien jullie zoals jullie werkelijk zijn en wij zien jullie ware potentieel.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/salusa__3april2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS