Followers

Google+ Followers

vrijdag 24 april 2009

24-APRIL-2009 KER-ON

Liefde en vrede zal jullie doel zijn om de Mensheid samen te brengen zoals het zou moeten zijn en laat de afscheidingen en reden om jullie apart te houden, vallen. Alles zal veranderen en Liefde en Licht zal jullie terugbrengen naar vrede en geluk dat jullie met recht ...


Toen zielen uit de Bron voortkwamen, was het van nature hun intentie om ervaringen op te doen waar hun fantasie hen ook heen bracht. Lange tijd was dit als Lichtwezen dat de kracht had tot instant creaties. Er werd hun geen beperking opgelegd met betrekking tot wát ze creëerden en omdat ze in de hogere vibraties verbleven werd dit in de hoogste staat van perfectie gemanifesteerd. Zoals met jullie echter, moet de vrijheid om te creëren betaald worden omdat jullie er verantwoordelijk voor zijn. Bepaalde zielen creëerden vormen die bewustzijn aannamen en die deels als speeltjes werden behandeld. Aangezien alles zich ontwikkelt, vonden zij op een gegeven moment dat ze eigenlijk Goden waren toen zij de evolutie van hun schepselen overzagen. Zij moesten ruimte geven aan zo’n groei en uiteindelijk werden ze onafhankelijk van hun schepper. Er kwam een moment waarop deze zielen door de verschillende vibraties heen begonnen te vallen en stap voor stap hun begrip over hun verbinding met de Bron begonnen te verliezen. Aangezien zij zich in het Universum van de Dualiteit bevonden, werd verordend dat ze hulp zouden krijgen om zich opnieuw te verheffen en dat Lichtwezens met dat doel zouden afdalen tot hun niveau.Wat ik heb beschreven, gebeurde in eonen maar meer recent dan jullie zouden inschatten hebben velen van jullie, Dierbaren, een aspect van jullie Hoger Zelf laten afdalen naar de lagere dimensies om diegenen te helpen die werkelijk “verloren” waren. Zoals jullie je realiseerden bevatte dat een risico dat jullie ook jezelf zouden verliezen in de lagere vibraties en dat is exact wat er met velen gebeurde. Jullie was echter verzekerd dat jullie reis gevolgd zou worden en dat jullie nooit volledig je verbinding met je Hogere Zelf zouden kwijtraken. Ieder van jullie werd bij elke gelegenheid begeleid door Gidsen en Engelen die jullie leraren en beschermers waren om te verzekeren dat er altijd een weg terug naar het Licht zou zijn. Het betekent dat er op dit moment op de Aarde zielen zijn die de dualiteit hebben ervaren door het volgen van verschillende paden. Jullie die de Verlichten zijn, weten wie je bent omdat jullie een andere kijk op het leven hebben en jullie je vaak ongemakkelijk voelen bij het zijn van een “gewoon” Menselijk Wezen. Jullie zijn extreem intuïtief en ondervinden geen problemen in het communiceren met jullie Hogere Zelf. Jullie kunnen je verbinden met Ascentie omdat jullie op de ene of de andere manier zullen terugkeren naar de hogere sferen.Er bevinden zich onder jullie nogal wat mensen die ook weten dat jullie afkomstig zijn van de sterren en die jullie kunnen identificeren met jullie Sterren Natie. Jullie genieten extra bescherming van jullie sterrenfamilie, en de Siriërs, de Pleiadiërs en de Arcturianen hebben veel van hun eigen leden op Aarde om te dienen in deze belangrijke tijd. Jullie zouden steun moeten kunnen halen uit zulke kennis omdat het betekent dat jullie ware thuis op jullie wacht. Het idee spreekt vrijwel zeker onder-bewust aan bij diegenen die de waarheid weten over henzelf en hun origine. Wij hebben, verdeeld over de verschillende beschavingen die de Galactische Federatie vormen, miljoenen leden maar zij hebben niet allemaal de hogere niveaus bereikt door een pad te volgen dat vergelijkbaar is met die van jullie. Het is met andere woorden voor zielen niet nodig om een bepaald patroon te volgen en dat komt omdat jullie kiezen in overeenstemming met de vrije wil die jullie gift is van de Schepper.Sommige kunnen vragen, waar gaat dit allemaal over en wat is het doel voor ons. Het kan worden samengevat als een ervaring voor jullie evolutie en jullie terugkeer naar de hogere sferen van Licht. Ook zullen op enig moment in de toekomst al zulke ervaringen worden teruggetrokken naar de Bron van Al Dat Is en gedeeld worden met alle andere zielen. Het kan op een kleinere schaal zelfs nu gebeuren omdat van jullie bewustzijn kan worden “getapt”zodat jullie ervaringen met anderen kan worden gedeeld. In feite zullen jullie, als jullie verder gaan door de dimensies heen, je onvermijdelijk ontwikkelen naar een groepsbewustzijn waar alle kennis natuurlijk automatisch wordt gedeeld. Op Aarde hebben jullie ook een collectief bewustzijn en met behulp van de Wet van Aantrekkingskracht trek je vergelijkbare energieën als die van jezelf aan. Dat is de reden waarom je zou moeten proberen je te concentreren op alles dat positief is en vooral in deze tijd waarin velen van jullie hun voeten hebben gezet op het spoor naar Ascentie. Door dit te doen zal je je gemakkelijker verheffen uit de lagere energieën en snel een punt bereiken waarop je buiten hun bereik bent.Ik kom van Venus, een naam die jullie hebben gegeven aan jullie Godin van de Liefde, een planeet die jullie lang hebben geassocieerd met die energie. Dat is geen toeval omdat het een energie heeft die zeer krachtig is in die vibratie. Venus verkeert in een hogere dimensie en is bij jullie standaard dunbevolkt en het is samengesteld uit kleine kristallen steden waar gebouwen voornamelijk cirkelvormig zijn en extreem aangenaam om naar te kijken. Er zijn tempels voor doeleinden als genezing en jullie zouden een afwezigheid opmerken van wat jullie kennen als kantoren of andere werkplaatsen omdat die niet nodig zijn. De distributie van ons energieverbruik verloopt via centrale punten en vereist geen transportmiddelen omdat het door de ether wordt uitgezonden. Vrije energie dekt al onze behoeften en persoonlijk transport zoals het bestaat. Er is geen noodzaak voor “eigendomsrecht” aangezien alle faciliteiten gelijkelijk aan iedereen toebehoren. Dit kan Venus doen klinken als Utopia maar in de nabije toekomst zullen jullie ook je plaats innemen op jullie geascendeerde Aarde en van hetzelfde genieten.Mensen van de Aarde hebben goed geprobeerd om een samenleving te manifesteren waarin ontdekkingen worden gedeeld en gebruikt ten gunste van iedereen. Jammer genoeg hebben jullie te maken met de hebzucht en de corruptie van de machtshebbers die ze verborgen hebben en die ze slechts voor hun eigen doel hebben aangewend. Jullie zijn op vele manieren gestagneerd en het is bij toeval dat E.T.-technologie jullie commerciële markt heeft bereikt en heeft voorzien in enige vooruitgang. Het heeft jullie een beetje dichter gebracht bij waar je nu had moeten zijn. Veel vooruitgang wacht op de verwijdering van de Illuminatie en hun volgelingen en jullie zullen vrij snel vooruit springen wanneer die positie is bereikt. Dan zijn er jullie ontdekkingen die verborgen zijn gehouden die samen met onze technologie de beloften zullen vervullen die lang geleden aan jullie zijn gedaan. De achtbaan is bijna aan zijn einde gekomen en daarna zal het een stimulerende reis worden die jullie snel zal verheffen in voorbereiding op Ascentie.Ik ben Ker-On en ik ben dankbaar de ruimte te krijgen jullie toe te spreken. Woorden zijn niet altijd erg geschikt om nieuwe ideeën en concepten over te dragen maar ze dragen een energie die bij jullie een indruk achterlaat van wat op jullie wacht. Jullie kunnen je geheel verschillend van ons voelen maar jullie zijn onze familie en jullie zullen je vrij gemakkelijk toeleggen op de nieuwe samenlevingen die middels vreedzame overeenstemming zullen ontstaan. Liefde en vrede zal jullie doel zijn om de Mensheid samen te brengen zoals het zou moeten zijn en laat de afscheidingen en reden om jullie apart te houden, vallen. Velen van jullie zijn opzettelijk tegen elkaar opgezet om jullie van elkaar te isoleren om de duistere machten in staat te stellen jullie te controleren in hun poging om controle over de wereld te krijgen. Alles zal veranderen en Liefde en Licht zal jullie terugbrengen naar vrede en geluk dat jullie met recht toebehoort.


Dank je Ker-On.

Mike Quinsey.
Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/keron__24april2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS