Followers

Google+ Followers

maandag 6 april 2009

06-APRIL-2009 SALUSA

Vrienden, wij van de Galactische Federatie leven in absolute harmonie en wat we doen is open en niet geheim. Houd in gedachten dat we, als we willen, ons kunnen afstemmen op jullie gedachten en dat daardoor niets voor ons kan worden verborgen...
Dierbaren, jullie lot ligt in jullie eigen handen, los van enige bemoeienis van buitenaf. Behalve het schaden van jullie fysieke welzijn, is er weinig dat de duistere machten jullie kunnen opleggen tenzij je het zelf hebt aangetrokken. Karma kan zich uitstrekken tot enkele levens terug en er kan een samenhang lijken te ontbreken met je huidige leven. Dat is omdat sommige van de moeilijkere lessen het beste worden afgehandeld wanneer je een hoger niveau van spiritueel inzicht hebt bereikt. Hopelijk hebben jullie voldoende begrip voor de redenen er achter omdat je zonder dat besef waarschijnlijk door woede wordt overmand. We horen jullie je zo vaak afvragen wat je hebt gedaan dat je dat hebt verdiend en God wordt bestraft voor het niet tussenbeide komen. Het gevoel bestaat dat je niets verkeerd hebt gedaan terwijl Karma een vorm van bestraffing is. Toch kiezen jullie ervoor en stemmen jullie ermee in om door welke ervaringen dan ook heen te gaan, die noodzakelijk zijn om je bewustzijn te verhogen. Het uitwerken van Karma is absoluut eerlijk en juist en jullie zullen keer op keer dezelfde uitdagingen voor ogen krijgen totdat je de betreffende lessen hebt geleerd.
Het is nog nooit eerder zo belangrijk geweest dat je je Karma klaart voor 2012 en jullie worden door vele zielen geholpen die met je mee reizen. Er zijn natuurlijk ook zielen die zo diep in hun vibraties zijn weggegleden dat het moeilijk is om hun aandacht naar het Licht te keren en alles dat het te bieden heeft. Toch kunnen zij op elk moment hun leven een ommekeer geven en wanneer ze dit doen vergezellen vele Wezens van Licht hen voor de rest van hun reis. Je kunt altijd een beroep doen op de Wezens van Licht om je te assisteren omdat zij uitkijken naar een teken dat aangeeft dat een ziel bewust is geworden zodat zij de weg vooruit kunnen wijzen. In alle stadia is de keus aan jullie welke richting je opgaat en er wordt geen druk uitgeoefend om anders te gaan dan de gewenste weg.
Je kunt actief behulpzaam zijn om deze cyclus te laten doorgaan op een manier die vele zielen zal verheffen. Jullie hebben vele eigenschappen en veel ervaring die anderen zal dienen.Het is altijd de verantwoordelijkheid geweest van degenen die ontwikkeld zijn om een helpende hand te bieden aan degenen die nog maar net aan het pad van Licht zijn begonnen. Jullie Alles Liefhebbende God heeft plannen die veel verder gaan dan jullie begrip en het doel is jullie Universum succesvol naar de hogere vibraties te krijgen. Dat proces is goed op gang en jullie en jullie Aarde worden voorbereid om deel uit te maken van die verheffing. Vergeet de Duisteren en laat hen over aan hun eigen toekomst want geen ziel kan in de lagere vibraties achterblijven terwijl zij wordt verwacht mee te gaan met degenen die zichzelf hebben toegewijd aan de weg naar Ascentie. Dat is simpelweg onmogelijk, dat is de schoonheid van de Wet van Aantrekkingskracht. Waar je je op richt in je leven komt op zeker moment in je leven, of het nu werkelijk is wat je wilde of niet. Gedachten en wensen zijn krachtige energieën en als scheppers met een eigen bevoegdheid zouden jullie je tegen negatieve gedachten moeten beschermen. Vermijd het betrokken te raken in de levens van anderen aangezien Karma wordt gecreëerd wanneer het een uitgesproken inmenging is.
Vrienden, wij van de Galactische Federatie leven in absolute harmonie en wat we doen is open en niet geheim. Houd in gedachten dat we, als we willen, ons kunnen afstemmen op jullie gedachten en dat daardoor niets voor ons kan worden verborgen. Het is niet zo dat we nieuwsgierig rondsnuffelen in jullie gedachten en in feite kunnen we op ons niveau ook verhinderen dat dat gebeurt. Om altijd oprecht en eerlijk te zijn, wordt moeilijk voor de meeste van jullie, zelfs als je in het algemeen een ontwikkelde ziel bent. Het is de natuur van de Mensen om minder eerlijk te zijn wanneer ze het gevoel hebben dat het tegen ze werkt. Wij hebben zulke problemen niet omdat fouten geen tegenbeschuldiging oproepen en we helpen degenen die moeilijkheden hebben. Wij werken als Eén en waarderen al onze vriendschappen en harmonie en vrede bestaat zonder uitzondering.
De komende paar jaar zal jullie de mogelijkheid bieden je zicht te verheffen en ze te richten op de meest verlichte expressie die je kan bereiken. Want ten slotte is het doel van jullie werken naar Ascentie, het komen in een staat van verlichting en het doorgaan met ontwikkeling. Jullie zullen altijd doorgaan maar jullie tijd in dualiteit is een periode die een immense betekenis heeft gehad voor jullie vermogen om anderen te dienen. Het is een zware ervaring geweest maar het heeft jullie evolutie versneld. Waar je ook doorheen bent gegaan, je zal verder schrijden zonder die ornamenten met je mee te hoeven dragen al zal je nooit de voordelen van je ervaringen kwijtraken.
Wanneer je de wereld om je heen ziet verkruimelen, houd dan in gedachten dat het niet het einde is van jullie beschaving maar dat het een keerpunt is waarbij verschillende veranderingen wachten om in wording te komen. Bekend is reeds wat nodig is om een nieuw paradigma te creëren en wanneer we jullie hiermee kunnen assisteren zullen we jullie de juiste richting wijzen. Jullie hebben veel ideeën over hoe je jullie problemen kan oplossen maar het moet gecoördineerd worden om het beste resultaat te geven. Jullie hebben vaak de gewoonte om tegen elkaar in te werken maar in de toekomst zal dit veranderen zodat de tijd en de inspanning die jullie in projecten stoppen, niet wordt verspild. Landen zullen in vrede tot elkaar worden gebracht en oude rivaliteiten zullen worden vergeten.
Oorlog en de valkuilen van de oorlog maken nog steeds een groot deel uit van jullie leven maar wanneer jullie doorgaan zal er een geheel andere benadering van komen. Wij visualiseren een nieuw gebruik voor zulke middelen en de vorming van een Instandhoudende Vredes Macht. Massavernietigingswapens zullen uiteindelijk vernietigd worden omdat ze geen zin meer hebben wanneer Wereldvrede is bereikt. De afgelopen eeuw zou het geld en de energie die jullie hebben besteed aan zinloze oorlogen over jullie hele wereld heen, jullie een veel betere levensstandaard hebben kunnen geven. Het is ook het na-effect van oorlog dat zorgelijk is met zo veel schade en verlies van levens. Jullie kunnen geen moderne oorlog beginnen met hoge technologie en het vermogen om de wereld te vernietigen. Dit is reeds gebeurd in jullie zonnestelsel en Maldek, waarvan de overblijfselen nu jullie asteroïde gordel vormen, is één zo’n voorbeeld.
De mens heeft het punt in zijn evolutie bereikt waarop hij nu duurzame vrede zoekt en die roep wordt nu beantwoord. Jullie zijn zonder twijfel klaar voor een grote verandering van richting in jullie leven en jullie zullen onze hulp nodig hebben om jullie activiteiten richting te geven. Dat zal in de zeer nabije toekomst van start gaan en First Contact zal een centraal punt zijn in het op weg helpen van de veranderingen. We horen jullie vragen wanneer dit zal gebeuren en dat is natuurlijk onmogelijk voor ons om te beantwoorden. Zo veel factoren zijn erbij betrokken en vrede op Aarde is een essentiële vereiste.Ik ben SaLuSa van Sirius en heb de taak toegewezen gekregen namens de Galactische Federatie te handelen om de relaties met jullie te versterken. We wensen onze toewijding aan jullie welzijn aan jullie over te dragen in alles dat we doen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/salusa__6april2009.htm3 comentários:

 1. Beste SaLuSa, (deel 1)

  Vele berichten heb ik al gelezen. Vooral veel berichten van jou, SaLuSa. Niet persoonlijk, nee, steeds gechannelde informatie. Waarom blijven jullie op deze manier communiceren? De manier waarop jullie de informatie brengen is uiterst dubieus. Er wordt gechanneld en juist jullie zouden moeten weten hoeveel onzuivere informatie op die manier ons bereikt, bewust of onbewust. Juist jullie zouden moeten weten dat wij, althans de meesten onder ons, niet in staat zijn de informatie op de juiste manier te filteren en/of interpreteren.
  Het is overduidelijk dat alleen jullie manier van informatie overbrengen ons niet verder helpt. Er worden mooie dingen gezegd, nog mooiere dingen beloofd. Ik kan me niet voorstellen dat de informatie die wordt doorgegeven op de één of andere manier leidt of kan leiden tot betere omstandigheden voor ons!
  Integendeel! Het lijkt er steeds meer op dat jullie er alles aan doen om ons juist in slaap te houden! Er worden continu beloftes gedaan voor de toekomst. Geen woord over wat we in het heden kunnen doen. En als er al dat soort informatie in staat is het niets concreets. Niets waar ‘normale’ mensen iets mee kunnen. Als schapen worden we naar de slachtbank geleid en iedereen mekkert gezellig mee. En jullie maar roepen dat we in licht en liefde moeten gaan en ons vooral moeten verheffen naar hogere bewustzijnsniveau’s. Dus de mensen die jullie volgen en doen wat jullie zeggen, zijn heerlijk bezig hun bewustzijnsniveau te verhogen en wachten in alle vertrouwen af…. EN DOEN DUS NIETS!!!!!!!!!!
  Ik vraag me werkelijk af wie hier misleid wordt! Het is een heel handige manier om mensen te laten denken dat ze goed bezig zijn en ze als schapen in de kudde te houden. Ondertussen kan de regering gewoon door gaan met hun plannen. Zoals de kilometerheffing. Wisten jullie dat het de bedoeling is dat iedere Nederlander een GPS apparaatje in hun auto moet gaan plaatsen, zodat automatisch de rekeningen gemaakt kunnen worden van waar je allemaal hebt gereden? Dan is het nog maar een hele kleine stap voor de overheid om iedereen continu te kunnen controleren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. (deel 2)


  Als jullie ons dan zo graag willen helpen waarom gebeurt er dan niets van jullie kant? Waarom laten jullie je niet zien? Is het soms zo dat jullie in opdracht van onze regeringen werken? Om ons in slaap te houden? Dat lijkt me namelijk veel aannemelijker. Hoe veel jaar zijn jullie al bezig en wat is er inmiddels al verbeterd voor ons? De triling? Sorry, maar ik denk dat wij prima in staat zijn onze eigen boontjes te doppen als we bereid zijn wakker te worden.
  Het is een feit dat we in een matrix leven van een piramide spel. De kleine top heeft alle macht en al het geld EN WIJ HOUDEN HET MET ZIJN ALLEN IN STAND!!!! Wij hoeven niet veel te doen om deze macht te doen wankelen en een evenwicht te creëren. We hoeven alleen maar werkelijk onze rechten als mens af te dwingen . Dat kan als we allemaal vrij zijn van angst en weten dat we elkaar zullen steunen. De focus ligt echter continu op het individualisme, zodat de slaaptoestand in tact gehouden kan worden. We zijn bang, bang om uitgestoten te worden uit de maatschappij, bang om werk te verliezen, bang om een relatie te beëindigen, bang om (onterechte) rekeningen niet te betalen, bang…..
  Beste SaLuSa, ik schrijf deze brief en hoop dat deze gepubliceerd wordt. Temeer om het feit dat jullie communicatie nogal eenrichtingsverkeer is. Werkelijke communicatie gaan jullie uit de weg. Ten eerste moet ik vertrouwen hebben in de informatie die jullie doorgeven en als extra drempel moet ik ook nog vertrouwen hebben in de persoon die jullie informatie vertaalt voor ons. De vragen die dat bij mij oproept worden nooit beantwoordt, want de informatie is one way down. Het kan niet zo zijn dat alleen bepaalde mensen deze informatie door kunnen krijgen omdat alleen zij zich in een zekere frequentie kunnen begeven. Elk mens heeft hetzelfde potentiëel en door op deze manier verschil te maken ontstaat er juist weer verwijdering en geen eenheid. Wat er in werkelijkheid gebeurt is, en dat weten jullie ook, dat er mensen zijn die werkelijk informatie doorkrijgen, maar ook mensen, die zéggen dat ze informatie doorkrijgen, maar alleen hun ego willen opkrikken. Beiden krijgen ‘volgelingen’. Daarnaast krijg je ook nog de mensen die oh zo graag zouden willen dat ze iets van jullie hoorden en maar niet begrijpen waarom zij niets horen, velen van hen voelen zich afgewezen of denken dat zij dingen fout doen of ‘er nog niet klaar voor zijn’. Weer een andere groep krijgt geen informatie door en keert zich af… Hieruit blijkt maar al te zeer dat jullie niet uit zijn op eenheid. Het moge duidelijk zijn dat ik bij een groep behoor, welke nooit persoonlijk informatie heeft doorgekregen. Ook heb ik vertrouwen in jullie bestaan, anders zou deze brief er niet zijn. Ik kan echter niet zeggen dat ik vertrouwen heb in jullie doelstellingen. Het zou mijns inziens ook goed zijn dat iedereen die geen rechtstreekse informatie van jullie krijgt zich serieus afvraagt wat zijn of haar bijdrage kan zijn in het ‘bevrijden’ van de mensheid uit de slavernij die er nu heerst. We zijn sterker dan we denken. Het gaat er om daar iedereen van bewust te maken.
  Als jullie werkelijk bij machte zijn om ons te helpen, dan staan jullie ook boven de beïnvloeding. Dan hoeven er op dit moment niet zoveel mensen te lijden in het kader van schuld, karma, niet de juiste trilling, ziekte etcetera.
  Dus mijn conclusie, SaLuSa, lijkt me duidelijk: Stop met die spelletjes van eenzijdig communiceren en mensen aan het lijntje houden en kom in actie. Toon de bereidheid die wij ook moeten tonen om te leven zoals het leven bedoeld is. Hier en in andere frequenties.
  En aan alle bewoners van deze aarde: Sta in jullie volle kracht, heb het leven lief, wij zijn onmetelijk sterk en samen onverslaanbaar. Voel wat waarheid is en kom er voor op.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo Erna

  Ik kom op dit blog vanwege een zoekopdracht in Google.

  Heb je al eens op Niburu.nl gekeken, dat is precies de zelfde zooi als dit blog.

  Ga leven vanuit je eigen kracht en laat je niet langer gek maken door die hele galactische federatie zwendel.

  Mijns inzien begint dat hele GF gebeuren zich als een nieuwe religie te ontwikkelen.

  Al dat geaweef heeft NOOIT wat in het totale mensdom bereikt.

  BeantwoordenVerwijderen

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS