Followers

Google+ Followers

maandag 20 april 2009

20-APRIL-2009 SALUSA

Overweeg wat voor je ligt, kan iets wat je nog aan het ervaren bent op Aarde een verschil aanbrengen in je besluit om te ascenderen?

Velen van jullie wachten op jullie kans om bij te dragen aan de manifestatie van de veranderingen die jullie naar Ascentie zullen leiden. Jullie hebben talent, ervaring en kennis waar goed gebruik van kan worden gemaakt en sommigen visualiseren al wat nodig is om jullie samenleving om te vormen in voorbereiding op het Nieuwe Tijdperk. Het is een kwestie van je kans grijpen wanneer die op je weg komt en er alert op zijn. Wat deze geïnspireerde zielen doen middels de visioenen die zij voor ogen hebben, is de juiste situatie helpen te creëren waardoor deze zich zal manifesteren. Van onze kant blijven wij jullie ondersteunen en wij zullen die Dierbare Zielen gebruiken om anderen aan te moedigen naar de toekomst te kijken. Zoals we jullie eerder hebben verteld, zal er veel werk te doen zijn en ofschoon we het zelf aan kunnen is het belangrijk dat jullie er ook bij betrokken zijn. Het zal een gecombineerde inspanning zijn en met onze technologieën een succesvol partnerschap.


Onze benadering van de reiniging van de Aarde is er één waarbij ook rekening is gehouden met de noodzaak om ongebruikte, overtollige machinerie en uitrusting te verwijderen. Jullie hebben al nucleair afval gedeponeerd op jullie zeebodem en in diepe holen of grotten en het zal moeten worden weggehaald. Onze technologie zal zulke gevaarlijke materialen neutraliseren zoals onze benadering van vervuiling over het algemeen is. Veel van ons werk kan rechtstreeks vanuit onze vloot worden uitgevoerd zonder dat het nodig is op Aarde te landen. Wanneer deze projecten zijn uitgevoerd, zal ook de introductie van nieuwe methoden en installaties plaatsvinden zodat de oude oorzaken van vervuiling zich niet zullen herhalen. Wat jullie atmosfeer betreft, die hebben we altijd schoner gehouden dan hij anders was geweest omdat we de ruimte kregen om de nucleaire fall-out te behandelen. Ondanks dat, heeft het nog veel ziekte bij jullie veroorzaakt en heeft het de gezondheid van toekomstige generaties geschaad.


De mens heeft de kans gekregen zijn eigen levens te beheren en zijn eigen versie te creëren van zijn hoogste idealen. Jammer genoeg zijn die plannen gedurende zeer lange tijd gedwarsboomd doordat de duisteren een machtsstructuur creëerden die hun plan voor controle van de planeet en haar bewoners, versterkte. Zonder de recente verandering in jullie collectieve bewustzijn, zouden zij hun doelen hebben behaald. Nu is het de beurt aan hen van het Licht om hun visioenen te zien manifesteren maar eerst moet het oude worden veranderd of verwijderd. De dualiteit heeft als een goede onderzoeksgrond gediend met ruimte voor de vrije wil die gelijkelijk van toepassing was op zowel het duister als het Licht. Het is de moeite het opnieuw te noemen dat iedere en elke ziel vrijwillig de uitdagende tijden doorleeft die het gepresenteerd krijgt. De hoogste prijs is een grote vooruitgang in spirituele ontwikkeling en de kans om voorgoed de cyclus van dualiteit achter je te laten.


Waar je ook bij bent betrokken, inclusief je familie en vrienden, het doel is jezelf zo te richten op situaties dat het je spirituele ontwikkeling voedt. Geniet zo veel mogelijk van je fysieke ervaringen omdat het je een groot begrip geeft van de wetten die van toepassing zijn in de lagere dimensies. Zulke ervaringen zijn waardevol en je zal de geleerde lessen met je mee dragen naar de hogere dimensies. Wij, van de Galactische Federatie, hebben ons niet allemaal langs hetzelfde pad als dat van jullie ontwikkeld al kunnen we een begrip krijgen van jullie ervaringen door ons af te stemmen op jullie bewustzijn. Het helpt ons zeker om in harmonie met jullie te werken wanneer we als iemand kunnen reageren die resoneert met jullie ervaringen.


Onze manier van leven is niet zo ver verwijderd van die van jullie, zij het dat we niet het merendeel van ons leven hoeven te spenderen aan overleven. In een bepaald stadium wordt geld overbodig en wat je als je benodigdheden beschouwt, wordt vrij beschikbaar gemaakt. Op Aarde zijn jullie van zo’n structuur ver verwijderd en jullie zouden voor een begin een staat van harmonie en delen moeten bereiken. Hebzucht heeft geen plaats in geavanceerde samenlevingen en is geheel onnodig. Gelijkwaardigheid wordt als een waardevol doel geaccepteerd en er zijn geen klassenverschillen zoals op Aarde. De sleutel is liefde voor je medereiziger aangezien allen zich op een nooit eindigende reis bevinden. Je wenst voor anderen exact wat je voor jezelf wenst, als het niet meer is. Op Aarde heerst een andere cultuur die wordt aangemoedigd door degenen die de macht bezitten en de rijkdom controleren. Jullie zijn grootgebracht met de acceptatie om verschillende klassen als superieur te beschouwen en dat er een bepaald recht is om de één boven de ander te plaatsen. De werkelijkheid is dat kansen niet gelijkelijk aan iedereen beschikbaar zijn en dat geld vaak het enige pad naar succes is.


Natuurlijk bestaan er leiders en Wezens die in spirituele vooruitgang boven anderen staan door hun niveaus van bewustzijn. Maar het wordt niet met enig gevoel van superioriteit gebruikt. Van nature kijken andere Wezens omhoog naar diegenen die meer ontwikkeld zijn maar er is geen zelfverheerlijking bij betrokken. Jullie zullen vaak zien dat zij extreem nederig zijn en geen grootheidswaan hebben. Verbeeld je hoe je het zou vinden om naar de hogere dimensies te gaan. Maar tegen die tijd zal je door je eigen verheffing zijn vooruit gegaan en zal je je plaats gemakkelijk innemen. Is het niet prachtig dat zielen van gelijke soort elkaar van nature vinden en dat anderen van een ander niveau ook op dezelfde manier samen komen.


Overweeg wat voor je ligt, kan iets wat je nog aan het ervaren bent op Aarde een verschil aanbrengen in je besluit om te ascenderen? Er is ronduit zo weinig tijd over voordat jullie dramatische veranderingen zien en jullie zullen zeker weten dat jullie de dualiteit achter je laten en alles dat het betekent. Er is nog veel angst onder jullie maar wanneer mensen een uitweg beginnen te zien, wordt het door een ander gevoel vervangen. We zeggen ten alle tijden, houd je vast aan je visioen wat voor je ligt, blijf kalm en vooruitziend om de prachtige gelegenheid te zien wanneer een wonderbaarlijke verheffing plaatsvindt. Jullie moeten nog volledig gaan realiseren wat een grote impact Ascentie op jullie zal hebben.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik deel de taak met vele anderen om jullie voor te lichten over wat je kan verwachten wat jullie toekomst betreft. Het heeft gedurende vele jaren plaatsgevonden maar het is nog niet zo duidelijk geweest als nu. Er waren bepaalde factoren die tot een goed einde moesten komen om exact te weten of jullie in staat zouden zijn om bepaalde niveaus van bewustzijn te halen die jullie voorbij het millennium zouden brengen. Nu bewegen jullie je naar Liefde en Licht en zijn jullie welverdiend op weg naar Ascentie en niets zal verhinderen dat het proces wordt voltooid.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/salusa__20_april2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS