Followers

Google+ Followers

woensdag 8 april 2009

08-APRIL-2009 SALUSA

Het is de visualisatie van het gezochte eindresultaat dat de energieën aan zal trekken om het te verwerkelijken...We weten dat onze boodschappen ver en wijd reiken en dat sommige mensen ze niet serieus nemen. We zeggen jullie dat het geen grap is maar een zeer serieuze tijd in jullie ontwikkeling. Onvermogen om de ernst van de situatie te begrijpen waar jullie voor staan, zal je aan de genade overleveren van degenen die je de rest van je leven willen onderwerpen. De kans die jullie hebben om een spectaculaire vooruitgang te maken, komt zeer zelden voor maar hij is er voor iedereen die klaar is om te leven naar het beeld van Ascentie. Jullie hebben ééns in vele levens de kans om de lagere dimensies volledig achter je te laten. Wij zijn ons ervan bewust dat velen moe zijn van het nooit eindigende tumult dat de duistere machten op Aarde scheppen. Dat is hun manier om jullie spirituele vooruitgang op te houden en het heeft jullie doen geloven dat er geen weg uit de duisternis is.Dierbaren, jullie kunnen de duistere machten niet met hun eigen spel verslaan maar jullie hebben het voordeel dat je in staat bent een toekomst te creëren die hun greep op jullie verbreekt. Jullie van het Licht hebben zo veel kracht dat je de tijdslijn kan veranderen waar jullie je op bevinden. Het vereist toewijding en het vertrouwen dat jullie inspanningen resultaten opleveren. Het is de visualisatie van het gezochte eindresultaat dat de energieën aan zal trekken om het te verwerkelijken. Tijd is geen factor omdat gebeurtenissen zullen doorgaan op een manier die het meest passend is voor succes. Hoe meer jullie een vergelijkbare eindtijd verbeelden, hoe krachtiger de energieën worden. Dat is de reden waarom een belangrijk deel van onze missie eruit bestaat jullie te helpen te begrijpen wat er van jullie wordt verlangd. Jullie hebben jezelf voorbij het Millennium getild waar jullie anders het einde van de cyclus zouden hebben ervaren. Jullie hebben een kans gecreëerd voor iedereen om hun goddelijk zelf te vinden waardoor jullie meer zielen de kans gegeven hebben om zich te bevrijden uit de dualiteit.Jullie moeten toegeven dat de laatste paar jaar jullie een rit op de achtbaan heeft gegeven maar wat jullie ervaren is geen plezierritje. Het is jullie toekomst die op het spel staat en ofschoon vele hogere Wezens jullie vergezellen en hun hulp geven, zijn jullie het en jullie daden die de uitkomst bepalen. We hebben vertrouwen dat jullie tegen de situatie zijn opgewassen en dat jullie de gedoemde mislukking overwinnen. Jullie hebben werkelijk alle antwoorden maar velen geloven gewoon niet in hun eigen creatieve kracht. Wij zouden alleen zo veel kunnen doen als dat niet als inmenging zou worden gezien maar geef ons de kans om een vredesmissie met jullie op te zetten en gezamenlijk zullen we een formidabele macht ten goede zijn. Gedurende de jaren zijn jullie gevoelens voor ons opgewarmd en onze daden hebben getoond dat wij, van de Galactische Federatie, op een goddelijke missie zijn. De Schepper heeft een wens uitgesproken dat allen binnen jullie Universum zullen ascenderen en het is alleen jullie Aarde die een strijd ervaart om deel uit te maken van die verheffing. Alle andere planeten en dimensies zijn voldoende ontwikkeld om zonder moeilijkheden door te gaan met de veranderingen. Toch wordt de Aarde als een succes beschouwd in het informeren van zielen over de veranderingen zodat ieder zijn eigen beslissing kan nemen met betrekking tot zijn of haar toekomst.Het is tijd voor de mensen om zich te onderscheiden en verantwoordelijk te zijn voor de richting waarin ze gaan. Het is voor velen duidelijk dat ze niet tot de oude wegen kunnen terugkeren maar gebruik jullie kracht om zeker te stellen dat jullie regering zich bewust is van jullie belang in het bepalen van je eigen toekomst. Ze zullen luisteren omdat ze weten dat de macht zich verplaatst heeft van hen naar jullie. Dit maakt allemaal deel uit van de noodzakelijke veranderingen die jullie vrijheid zal herstellen en jullie recht om je eigen bestemming te bepalen. Het is te lang geleden dat jullie behoorlijke zeggenschap hadden over de richting van jullie levens. Dit zijn tijden waarin schijnbare wonderen kunnen gebeuren en sommige gebeurtenissen zullen de mensen zowel shockeren als verbazen. Wees voorbereid op het aannemen van een nieuwe denkrichting maar wees er zeker van uit te kijken naar datgene wat het geheel ten goede komt.Er komen dagen aan waarin de President van de Verenigde Staten met een enkele pennenstreek zijn critici versteld zal doen staan met de veranderingen die hij zal goedkeuren. Geen President van de laatste tijd is speciaal door het volk gekozen en daarom zullen zijn beslissingen dat aspect van zijn aanstelling reflecteren. Hij is in alle opzichten een hoogst gemotiveerde ziel die veel gezag en wijsheid met zich meebrengt. Hij heeft een grote verantwoordelijk die op zijn schouders rust maar hij is opgewassen voor zijn taak. Hij zoekt reeds toenadering tot buitenlandse machten die anders als vijanden werden beschouwd van de Westerse Wereld. Obama zoekt vrede in plaats van vijandelijkheden en weet dat hij vertrouwen moet opbouwen waar voorheen niets dan confrontatie was. De mensheid krijgt de kans aangeboden om het verleden aan de geschiedenisboeken toe te vertrouwen en een nieuw begrip te starten tussen elkaar dat leidt naar vriendschap en samenwerking.Ondersteuning van de nieuwe manier om naar bestuur te kijken is belangrijk omdat de duistere machten alles zullen doen wat ze kunnen om de ontwikkeling te stoppen. Lees zorgvuldig de rapporten die Obama’s woorden betwisten omdat er veel desinformatie zal circuleren. Wees intuïtief en beoordeel de ziel Obama op zijn intentie zoals die wordt uitgedrukt in wijsheid en liefde voor alle mensen. Hij is uitgerust met een taak die de toekomst van de Mensheid in zijn handen legt en het mag en kan niet mislukken. Zijn opkomst is te danken aan de mensen uit de hele wereld omdat jullie gebeden en verlangens naar een betrouwbare en waardige leider om vrede tot de werkelijkheid te maken, zijn beantwoord.Moeder Aarde zal zoals altijd een belangrijke rol spelen in deze eindtijden en zij zal blijven rommelen maar niet met de woestheid die anders zou hebben bestaan. Wat jullie doen tot elkaar, beïnvloedt Moeder Aarde en hoe positiever jullie energieën zijn, hoe meer het de maat tempert van de noodzakelijke aardse veranderingen. De tijden van verdoemenis en ondergang zijn voorbij maar sommige veranderingen zijn onvermijdelijk omdat het reinigingsproces doorgaat. Weet dat elke actie en reactie een doel heeft en dat jullie begrip op dit moment niet voldoende is om de precieze redenen te kennen. Wees je ervan bewust dat, los van de hoeveelheid doden bij een incident, elke ziel een overgang op zo’n manier heeft gepland en mee heeft ingestemd. Dit is één van de moeilijkere lessen om te begrijpen omdat verlies van leven een zeer gevoelig onderwerp is voor jullie.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik wens dat meer mensen zich bewust worden van wat er werkelijk om hen heen gaande is. Het is een unieke tijd waarin het oogsten van gerijpte, verheven zielen zal plaatsvinden. Verzeker je dat jij één van hen bent door je vast te houden aan je beeld over het Nieuwe Tijdperk waar alles plaatsvindt in absolute harmonie en balans. Het is aan jullie om het aan te nemen en het is jullie rechtmatige erfenis en maakt deel uit van jullie soevereiniteit die jullie terugwinnen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/salusa__8april2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS