Followers

Google+ Followers

vrijdag 10 april 2009

10-APRIL-2009 DIANE


Vandaag is een speciale dag waarop veel mensen worden opgeroepen om niet alleen hun aanvaarding van onze aanwezigheid in jullie luchten te tonen maar ook om verwelkomende gedachten uit te zenden die ons in contact zullen brengen met jullie. Het is duidelijk dat hoe sterker de energieën worden, hoe meer ons plan voor First Contact jullie nadert. ...Vandaag is een speciale dag waarop veel mensen worden opgeroepen om niet alleen hun aanvaarding van onze aanwezigheid in jullie luchten te tonen maar ook om verwelkomende gedachten uit te zenden die ons in contact zullen brengen met jullie. Het is duidelijk dat hoe sterker de energieën worden, hoe meer ons plan voor First Contact jullie nadert. Er zijn veel factoren die bepalen wanneer we uiteindelijk de aankondigingen doen die aan onze komst voorafgaan. Hoe dan ook is jullie wens om ons te ontmoeten een heel belangrijke factor omdat het een uitnodiging inhoudt om jullie te ontmoeten. Houd in gedachten dat tot nu toe onze toenaderingen direct zijn geweest met jullie Regering maar dat iedere keer onze vredesvoorstellen werden afgewezen. Inderdaad hebben we recentelijk contact gehad met alle grote machten en ook het Vaticaan in een poging om zulke invloedrijke instituten te overtuigen van onze vreedzame intenties.

Het is jullie geleidelijke begrip over ons en hoe we ons verhouden tot jullie met betrekking tot de evolutie van de Mensheid, dat ons de autoriteit heeft gegeven om met onze bondgenoten samen te werken om ons in jullie leven te brengen. Het is een gebeurtenis die moet plaatsvinden omdat het deel uitmaakt van het grotere plan dat alle levensvormen bij elkaar brengt. De Schepper zendt jullie en ons uit in de Kosmos om het leven in zijn verschillende uitdrukkingsvormen te ervaren maar nu wordt de uitwaartse beweging omgekeerd en jullie staan op het punt een nieuwe reis te beginnen die je terug zal voeren naar de Bron. Die tijd is nog ver weg en jullie zullen nog veel meer levens hebben waarin je deelneemt aan de verschillende vormen van groepsbewustzijn. Mogelijk hebben jullie opgemerkt dat sommige andere kanalen in contact zijn met zulke groepen, ofwel als een gezamenlijke energie ofwel als één die de “stem” vormt van enkele van de Hogere Raden. Je zult jezelf altijd aangetrokken voelen tot gelijksoortige geesten en jullie bewustzijn wordt dan Eén met hen. Je blijft toch nog steeds een individu binnen die structuur en kan hem ook op elk moment verlaten.

Het leven op Aarde is geheel anders dan wat je zal ontdekken wanneer jullie je ontwikkelen door de dimensies heen. Het zal meer in balans zijn en jullie behouden nog steeds je vrije wil maar aangezien er in het geheel niets disharmonie creëert, komt het zelden aan de orde. Jullie huidige levens zijn voortdurende strijden tegen de tegenslagen die worden opgeworpen vanwege de disbalans die op Aarde bestaat. Boven alles is het echter een ervaring geweest die jullie in staat heeft gesteld je zo snel te ontwikkelen. Jullie zijn machtig geworden en vastbesloten tegen de duistere machten en belangrijker, jullie hebben je eigen vermogen erkend om jullie eigen toekomst te creëren. Het doet niet ter zake wat het duister heeft gepland voor jullie ondergang omdat je slechts hoeft terug te keren tot het Licht om een Strijder van het Licht te worden. Er bestaat geen machtiger wapen dan het Licht en door de Wil van de Schepper op te volgen, zullen jullie verkrijgen wat je nodig hebt om deze cyclus zegevierend af te sluiten.

Er zijn natuurlijk meningsverschillen over hoe gebeurtenissen uiteindelijk zullen plaatsvinden en de Meesters en de Hogere Wezens die uiteindelijk de Aarde met jullie zullen bewandelen, zullen daar zorg voor dragen. Dierbaren, op welke manier jullie er ook naar kijken, er kan slechts Eén Goddelijke Waarheid bestaan. Degenen die er op staan een andere overtuiging te volgen, zullen daar niet van worden weerhouden aangezien jullie simpelweg jullie vrije wil zullen uitoefenen zoals je wenst. De leden van de Galactische Federatie zijn de vertegenwoordigers van de Schepper en voeren plichtsgetrouw instructies uit naar het hoogste concept dat zij hebben van Licht. Engelen vormen een andere groep wezens die een enorme macht bezitten die jullie huidige begrip te boven gaat. Op jullie niveau kunnen zij als jullie persoonlijke Gids de opeenvolging van gebeurtenissen veranderen en zelfs de uitkomst ervan als dat nodig zou zijn. Meer van jullie worden zich bewust van Engelen en beginnen te begrijpen hoeveel zij voor jullie doen.

Niet één Hoger Wezen kijkt op jullie neer, dierbare zielen van de Aarde, of beoordeelt jullie. Zij zien jullie als goddelijke vonken die hun weg gaan door de dualiteit en hun liefde voor de mensheid betekent dat zij geen voorkeur hebben voor wie zij helpen. Zij hebben een volledig toegewijde plicht om alle zielen te helpen zich te ontwikkelen en zo goed mogelijk te verzekeren dat ieders zielenplan wordt verwezenlijkt. Zij opereren vanuit een sfeer van pure liefde en vragen niets ervoor terug, behalve de vreugde om te werken voor de Vader/Moeder. Hoe zou iemand de diensten van zijn Engelachtige Wezens kunnen afwijzen wanneer zij op jullie toezicht houden en zich zeer verlicht voelen wanneer ze zien dat jullie je aan je pad houden. Iedereen verheugt zich wanneer een enkele ziel zich uitstrekt en een mijlpaal in zijn ontwikkeling bereikt die hem uit de dualiteit trekt. Zoals jullie nu weten is dat niet makkelijk hetgeen de reden is dat de komende unieke kans om in een fysiek lichaam te ascenderen aan iedereen bekend moet worden gemaakt voor het einde van deze cyclus. Diegenen van jullie die gezocht hebben, zijn geleid en ernaar toe gegidst en het wordt zuiver jullie keuze of jullie de kans grijpen.

De problemen op Aarde veroorzaken chaos en zullen dit nog vele maanden doen. Maar wanhoop niet omdat de zuivering essentieel is om een fundering te plaatsen die ruimte geeft aan een nieuw paradigma. Het kan lijken alsof alle pogingen om de problemen op te lossen gedoemd zijn te mislukken maar dat komt omdat er geen echte erkenning is voor wat er moet komen. Wij hebben dat in onze handen en onze bondgenoten zullen zich op zulke posities manoeuvreren dat hun invloed zal worden gevoeld. Zij weten wat nodig is en dat zal gebeuren maar we kunnen geen details vrijgeven omdat de duistere machten wegen zal zoeken om de introductie van nieuwe vormen van bestuur te verhinderen. Wanneer we openlijk kunnen komen, zal dat geheel anders zijn en dan zullen we in staat zijn om jullie goed geïnformeerd te houden over wat er gebeurt.

Ik ben Diane van Sirius en ik ben verheugd dat ik een nieuwe kans heb om mijn begrip over wat er gaande is, uit te drukken. Sprekende vanuit een vrouwelijke energie, merk ik op dat jullie in de Westerse wereld vrouwen gelijkwaardiger laten zijn aan mannen. Het is nog verre van perfect maar het is veel verder ontwikkeld dan in sommige landen van het Midden-Oosten waar zij nog steeds als tweederangs burger worden behandeld. Dit zal allemaal in de niet zo verre toekomst veranderen en men zal zich realiseren dat vele disbalansen zijn voortgekomen uit te veel mannelijke invloed.Een balans die naar harmonie leidt, is noodzakelijk omdat jullie in de hogere sferen androgeen zullen worden, hetgeen perfect normaal is. Los van de doelen met betrekking tot voortplanting hebben jullie niet de fysieke verschillen nodig die jullie van elkaar onderscheidt.

Vandaag is ook speciaal in de Christelijke traditie en dient als een geheugensteun aan een grote ziel die op Aarde rondliep vanwege zijn liefde voor jullie Allen.

Dank je Diane.
Mike Quinsey.

Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS