Followers

Google+ Followers

zaterdag 20 juni 2009

22-JUNI-2008 SALUSA


Soms is de waarheid zo krachtig en stuitend dat we moeten overwegen hoe we het aan jullie geven omdat jullie anders zouden doordraaien...Jullie hebben goede en slechte dagen en misschien zijn er nooit twee hetzelfde. Voor ons is het leven stabiel en op een constant niveau vanwege de hogere vibraties waar we in leven. Jullie ervaren veranderingen in jullie fysieke lichamen die soms voortkomen uit jullie dieet of emotionele omstandigheden terwijl wij genieten van gevoelens van harmonie, zowel van binnen als van buiten. Dierbaren, wij zijn waar jullie bestemd zijn te komen, op een veel hoger niveau dan waar jullie je nu bevinden. Daarom zullen jullie ook genieten van de voldoening en vervulling door het bestaan in vibraties die zo verheffend zijn en een genot om te ervaren. Aardse omstandigheden plaatsen, ofschoon ze aan het verbeteren zijn, een heleboel druk op jullie en jullie hebben veel zorgen over zaken die jullie leven beïnvloeden. Realiseer je dat je dit allemaal zal achterlaten wanneer jullie eenmaal ascenderen naar de hogere niveaus. Leven zal bijna onherkenbaar veranderen en jullie zullen spoedig enige overblijvende herinneringen die niet op het Licht zijn afgestemd, laten gaan.Jullie kunnen je afvragen waarom iemand de kans om te ascenderen zou afwijzen maar tot je een zeker niveau van bewustzijn hebt bereikt, heeft het geen grotere aantrekkingskracht dan de dimensie waar jullie je op het moment in bevinden. Het is ook noodzakelijk iets te kunnen vatten van wat de hogere dimensies betekenen met betrekking tot de veranderingen in ieders leven. Sommigen zien ze als een bedreiging voor hun behaaglijke bestaan wanneer ze op hun manier gesetteld zijn. Angst voor het onbekende is ook aanwezig bij Menselijke Wezens omdat jullie nog steeds diepliggende onderbewuste herinneringen hebben aan tijden waarin jullie onderworpen waren en gecontroleerd werden door bezoekers aan de Aarde. Dit wordt duidelijk niet geholpen door het beeld dat door de meerderheid van films die samenhangen met “aliens” is geportretteerd. Degenen die onze aanwezigheid echter hebben geaccepteerd en die onderscheid maken, weten welke groepen te vertrouwen zijn en jullie hebben je gerealiseerd dat wij jullie toekomstige zelf zijn. Wanneer je een hoger bewustzijnsniveau hebt bereikt, is Ascentie een volstrekt normale stap om te zetten. De drang om te ontwikkelen drijft jullie voor altijd verder en hierdoor ontstaat groter inzicht over jullie relatie met God.Wees ervan verzekerd dat jullie keuzevrijheid het belangrijkste is als het op Ascentie aankomt omdat niemand zich zou moeten aanmatigen anderen te indoctrineren met hun overtuiging. Het is alleen correct dat jullie leiding ontvangen maar elke vorm van dwang bij discussiepunten is behoorlijk fout al is het met de beste bedoelingen. Hebben we jullie niet verteld dat de waarheid naar buiten zal komen en dat het voor jullie allemaal zal worden neergezet? Als sommige zielen zich nog steeds ongemakkelijk voelen om hun gedachtepatroon te veranderen dan moeten ze de ruimte krijgen hun persoonlijke ingevingen te volgen. De tijd zal uiteindelijk exact openbaren wat waarheidsgetrouw is en het kan hoogstens voor jullie gepresenteerd worden voor jullie instemming. De Mensheid is voor zo’n lange, lange tijd in het duister gehouden maar het Licht van binnen is gegroeid en helpt te tonen wat vals is.De waarheid vindt zijn weg naar de geest van de mensen op subtiele manieren en niemand is krachtiger dan die Wezens van Licht die naar hun waarheid leven. Jullie assimileren voortdurend een veelvoud aan verschillende indrukken die vanuit alle richtingen tot jullie komen. Zij van het Licht maken een sterkere indruk, ze worden opgenomen in jullie bewustzijn en gemerkt met een “Belangrijk Punt” om later een beroep op te doen. Jullie zijn voortdurend jullie overtuigingen aan het her-waarderen en slechts degenen die vastzitten in een rigide geloofssysteem verwerpen datgene wat met de waarheid resoneert. Niet alles wat voor jullie wordt neergelegd kan bewezen worden in overeenstemming met jullie wensen en vertrouwen in de bron waar het vandaan komt, is van essentieel belang. Omdat jullie met ons beginnen te resoneren geloven we dat jullie ons zullen vertrouwen en we kunnen jullie verder helpen met het openen van jullie bewustzijn waardoor jullie een nog groter inzicht krijgen.Soms is de waarheid zo krachtig en stuitend dat we moeten overwegen hoe we het aan jullie geven omdat jullie anders zouden doordraaien. Er is een redelijke benadering die jullie op vriendelijke wijze voedt en jullie informatie laat opnemen in jullie eigen tempo. We willen zeker niet jullie hoofd laten rondtollen maar wanneer we eenmaal op jullie Aarde aankomen zijn er erg veel aspecten met betrekking tot jullie toekomst die aandacht nodig hebben. Eerst moeten we echter de urgente problemen van verwaarlozing en misbruik van miljoenen mensen aanpakken. Voedsel, water en onderdak is waar ieder mens recht op zou moeten hebben als basisbehoefte om te overleven. Vervolgens komt bescherming tegen de duistere machten en we zullen ze van hun macht ontdoen om afgrijslijke oorlogen te voorkomen zoals jullie die recentelijk hebben ervaren. Wanneer de Mensheid is gesetteld en zich veilig voelt kunnen onze meer algemene taken starten. Het reinigen van Moeder Aarde en het herstellen ervan klinkt als een formidabele taak maar onze technologie zal ervoor zorgen dat het vrij snel wordt voltooid. Tijd voor spirituele ontwikkeling zal gemakkelijker te creëren zijn en onze geavanceerde communicatiesystemen zullen ervoor zorgen dat het bereiken van de mensen een eenvoudige uitdaging is om aan te voldoen.Natuurlijk zouden we onze komst nu willen aankondigen maar we moeten er zeker van zijn dat er geen reactie komt van de duistere machten die jullie schaadt. Hun oorlogszucht en arrogantie zou hun anders vastbesloten maken rotzooi te trappen over de hele wereld heen.Heb geen angst, wij zijn op de hoogte van hun plannen en we zullen hen op hun weg stoppen als ze doorgaan met hun gruwelijke bedoelingen. Onze aanwezigheid op dit moment is jullie veiligheidsgarantie en de garantie dat jullie zoals verordend je cyclus zullen voltooien met Ascentie. Falen is geen woord dat wij gebruiken omdat wij de macht en de kracht van God met ons dragen. Jullie zijn kinderen van God en misschien hebben jullie in sommige opzichten als een baby in je armen, onze bescherming nodig en die krijgen jullie.Nu jullie al aan het aftellen zijn voor het laatste halfjaar en in de snelheid waarmee de tijd voorbij gaat, kunnen jullie zonder twijfel begrijpen hoe snel de paar overblijvende jaren van de cyclus zullen verstrijken. Het zal bij het verstrijken van de maanden nog sneller gaan en jullie zullen een bepaalde mate van frustratie voelen om dingen gedaan te krijgen. Lichtwerkers zullen vooral kwetsbaar zijn omdat er een beroep op hen wordt gedaan in een laatste grote poging om deze planeet van zijn duistere energieën af te helpen. Alles zal zeer de moeite waard zijn en vrede en geluk staan als een pot met goud op het einde van de regenboog te wachten. Is dat niet wat jullie willen na zoveel levens in de dualiteit waarbij je misschien zelden dat punt bereikte waarop je succes behaalde.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik observeer behoorlijk ingespannen wat er op Aarde gebeurt. De nieuwe energie stuwt verandering voort en spijtig genoeg reageert het duister met macht en er zijn gewelddadige confrontaties en het is de manier van de Mens op dit moment maar het zal veranderen. Namens de Galactische Federatie wens ik jullie allemaal een grote periode van verlichting en succes bij het uitluiden van jullie 2009, wetende dat wij op alle manieren bij jullie zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS