Followers

Google+ Followers

maandag 15 juni 2009

15-JUNI-2009 SALUSA

Jullie dienen verantwoordelijkheid te dragen voor jullie daden waar zij interfereren met de soevereiniteit van anderen. Dat is een karmische wet en het is absoluut juist en rechtvaardig...De mens staat niet bekend om zijn geduldig wachten in goede tijden en met de komst van veel noodzakelijke veranderingen is het een test in uithoudingsvermogen en geloof. Ja, we weten dat jullie hoop is toegenomen en dat jullie last hadden van het verliezen van de moed maar het komt doordat gebeurtenissen zo belangrijk zijn dat ze moeten komen op een moment dat ze succesvol zullen zijn. Er is ook veel belangrijk werk verricht dat gedaan moest worden om te voorzien in de support die nodig zal zijn. Niets kan gebeuren zonder zorgvuldige planning en we laten geen steen onomgekeerd om een volledige en bevredigende afsluiting zeker te stellen.Onze manier is niet ons aan jullie op te dringen en wat we doen dient ons absolute vertrouwen over de uitkomst te hebben. Jullie toekomst is niet iets waar mee kan worden gespeeld omdat het zich op een punt bevindt waar jullie een spectaculaire vooruitgang gaan boeken. De verheffing in jullie spirituele evolutie is het volledige doel en het resultaat van jullie tijd in dualiteit en wij zijn hier om te verzekeren dat geen invloed of acties van buiten jullie verhinderen te ascenderen. Jullie bestaan van leven tot leven met een specifiek doel dat jullie verder drijft en bijdraagt aan jullie spirituele begrip. Voor velen van jullie heeft deze cyclus weinig meer te bieden en jullie hebben je lessen goed geleerd en dus is het jullie tijd om door te gaan naar de hogere sferen die passender zijn voor jullie hogere bewustzijnsniveaus.Dierbaren, wanneer jullie klaar zijn met deze lagere sferen hebben jullie geen twijfel bij het nemen van een beslissing om ze te verlaten voor de hogere sferen. Jullie kunnen je al misplaatst voelen in deze dimensie en weten dat het niet langer jullie bewuste wens vervult om naar die vibraties te gaan die jullie vrede en geluk brengen. Dimensies die zich in de omgeving bevinden van dezelfde hogere energieën die jullie hebben bereikt vanwege jullie ontwaken tot het Licht en de Liefde die naar de Aarde wordt gestraald. Een verandering doormaken is een natuurlijke ontwikkeling die jullie in de sferen zal plaatsen die jullie je volgende gelegenheid zullen geven om verder te gaan naar een nieuwe fase van jullie evolutionaire ervaringen. De Wetten van het Universum houden in dat alle zielen, wanneer veranderingen plaatsvinden, zich op het exacte niveau zullen aantreffen dat met hun eigen energieniveau resoneert. Jullie hoeven je daarom geen zorgen te maken over de door anderen gemaakte keuzes aangezien met de komst van de eind-tijden van deze cyclus alles perfect ingevuld zal worden in overeenstemming met de goddelijke wetten.Kijk daarom achter de uiterlijke gebeurtenissen, wetende dat het Licht zal overwinnen en laat niets je afleiden van jullie doel. Het oude kan niet misschien hersteld worden omdat de duistere machten afhankelijk zijn van de lagere energieën om hun plannen uit te voeren en die bestaan niet meer zoals voorheen. Zulke imperiums die eeuwenlang door het duister zijn gecreëerd, verbrokkelen nu en vallen uiteen tot ze volledig ontbonden zijn. Het zal gedaan zijn met de negatieve invloeden en met hen die hun luitenanten waren in hun oorlog tegen degenen van het Licht. Er is geen plaats op het pad naar Ascentie voor hen die hun verbinding met de lagere vibraties niet willen opgeven. Op het gepaste moment zullen zij naar elders verwijderd worden om het leven naar hun keus voort te zetten. Jullie hoeven daarom niet overmatig bezorgd te zijn over hun laatste pogingen om de macht te behouden omdat die niet succesvol zullen zijn.Kijk naar de op handen zijnde veranderingen die gepland staan, die jullie zullen verheffen naar een nieuw bewustzijnsniveau dat beter in overeenstemming is met jullie eigen vooruitgang. Wij, van de Galactische Federatie, weten heel goed wat er is vereist om jullie en Moeder aarde te verheffen. We geven jullie regelmatig details zodat jullie zien waar gebeurtenissen jullie naar toe voeren voordat jullie het magische jaar 2012 bereiken. Het is het einde van de dualiteit wat jullie betreft en vele verschillende bronnen zien nu dat het een einde is met een grote betekenis. Onze komst zal nodig zijn voordat de waarheid bekend zal zijn over hoe deze laatste jaren de Mensheid zal beïnvloeden omdat jullie autoriteiten weet hebben van de naderende veranderingen maar zoals gewoonlijk er de voorkeur aan geven jullie in het duister te laten. Kennis is macht en het duister heeft jullie systematisch van de waarheid weggehouden omdat het hun greep op jullie zou verminderen. Zij zouden er de voorkeur aan geven jullie in een slavenmentaliteit te houden omdat jullie je anders zouden realiseren dat jullie alle recht hebben om jullie soevereiniteit opnieuw op te eisen.Droom jullie wensbeelden over de hogere sferen en wat jullie aantreffen zal nog steeds jullie verbeelding overtreffen. Woorden kunnen geen recht doen aan de rangschikking van kleuren en de schoonheid die openbaart dat alles in een staat is van perfecte expressie. Er heerst een vrede die geen gelijke heeft op Aarde en toch is het meer verwant aan jullie natuurlijke goddelijke zelf. Het is jullie thuis waar jullie ooit verbleven voordat jullie naar de Aarde kwamen omdat jullie het op je namen dergelijke sferen te verlaten om de dualiteit te ervaren. Jullie was altijd beloofd dat jullie bij de eind-tijden tot de hogere dimensies zouden worden hersteld en in werkelijkheid hebben jullie nooit je vertrouwen verloren in hen die die beloften deden. Jullie vele levens zijn altijd vergezeld door Hogere Wezens, zelfs al waren jullie je grotendeels niet bewust van hun aanwezigheid.Jullie komen nu dichter bij de laatste dagen en wij kunnen samen met Hogere Wezens dichter bij jullie komen. Dat komt omdat het Licht op aarde is gegroeid en wij gaan jullie vergezellen bij de laatste stappen van Ascentie. Er zal veel tot jullie komen in de vorm van verrassingen die jullie veel geluk brengen. Jullie zullen uiteindelijk bevrijd worden van de dominerende rol van de duisteren en hun volgelingen. Er zullen nog steeds wat chaotische tijden komen maar realiseer je dat wat er nu ook plaatsvindt, het simpelweg een wegdoen is van wat geen plaats heeft in jullie toekomst. Als het de bedoeling was dat je hier bent om de cyclus tot het einde uit te zingen, dan is dat wat je zal ervaren. Anderen die deze dimensie in zijn afsluitende fases wensten te ervaren maar niet ascenderen, zullen overeenkomstig hun levensplan weggaan en dat zal voor hen juist zijn.Zie de schoonheid en rechtvaardigheid in het Koninkrijk van God omdat alles in Liefde en Licht wordt uitgevoerd. Jullie vrije wil is standaard in elke beslissing die je maakt en wordt volledig gerespecteerd. Er zou geen punt gemaakt worden in het verlenen van een vrije wil als anderen tussenbeide konden komen en het veranderen. Leven is nochtans onderworpen aan de Wetten van het Universum en dat is de enige manier waarop het onderworpen kan zijn aan beperking of verandering. Jullie dienen verantwoordelijkheid te dragen voor jullie daden waar zij interfereren met de soevereiniteit van anderen. Dat is een karmische wet en het is absoluut juist en rechtvaardig.Ik ben SaLuSa van Sirius en weet dat velen van jullie zeer bewust worden over wat er is te verwachten in de overblijvende jaren. Onze liefdevolle aanwezigheid zal gedurende de hele weg met jullie zijn en onze bescherming vergezelt jullie ook.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS