Followers

Google+ Followers

woensdag 10 juni 2009

10-JUNI-2009 SALUSA

Die zijn voor het merendeel verbonden aan onze komst maar er moet veel worden uitgestippeld om de basis te vormen waar op gebouwd gaat worden. Wij leiden hen die deze taak hebben en los van hoe het er uitziet, zal alles doorgaan zoals voorbestemd...
Met het verstrijken van de tijd voelen we dat jullie de energetische veranderingen moeten opmerken die er plaatsvinden. Jullie worden erdoor beïnvloed, of je het je nu realiseert of niet, en niet iedereen reageert op dezelfde manier. Sommigen van jullie worden in verwarring gebracht door de andere gevoelens en stemmingen die jullie ervaren terwijl anderen zich bewust zijn van de veranderingen en er mentaal en fysiek op voorbereid zijn. Vermoeidheid is misschien het meest algemene symptoom en afhankelijk van jullie omstandigheden zullen jullie de rust nemen die je nodig hebt. Zelfs daarna kan het zijn dat jullie je niet helemaal opgefrist voelen en kan het een langere tijd duren volledig te herstellen. Maak je geen zorgen over deze gebeurtenissen want zij zullen komen en gaan en ze geven normaal gesproken niet aan dat je een ziekte hebt. Jullie en jullie fysieke lichaam hebben tijd nodig om je aan te passen aan de hogere energieën die naar de Aarde komen en het is iets dat jullie niet eerder in deze mate hebben ervaren. Laat je lichaam vertellen wanneer het nodig is om rustig aan te doen en luister ernaar wanneer je kunt. Uiteindelijk zullen jullie vermoeidheid overwinnen en de nieuwe energieën zullen niet een dergelijk uitgesproken effect op jullie hebben.De veranderingen van binnen voeren jullie ook weg van jullie gevestigde gewoonten en routinematige manier van leven. Stap voor stap zal wat niet langer van toepassing is voor een ziel die zich voorbereidt op Ascentie vervangen worden door een hogere expressie van het Zelf. Dus ik vraag jullie Dierbaren om op te merken wat je voelt en weet dat jullie ten goede veranderen en ga met de stroom mee, omdat jullie onbewust het pad kennen dat jullie voor jezelf hebben uitgezet. Jullie zijn allemaal uniek; dus meet jezelf niet af aan anderen omdat jullie je eigen behoeften hebben waarmee jullie succesvol het pad van Ascentie zullen bewandelen.Jullie vermogen om gecentreerd te blijven zou gemakkelijker moeten worden en jullie zullen een bepaalde mate van vrede van binnen voelen die je door elke probleemvolle periode heen draagt zonder dat je wordt beïnvloed. Angst zal niet-bestaand worden omdat jullie geloof en vertrouwen in jezelf niet zal bezwijken voor de lagere energieën. En verder zullen degenen die voor jullie werken vanuit de hogere dimensies een beschermend schild om jullie heen aanleggen. Angst werkt als een energie die destructief en verstorend is, het heeft een verzwakkend effect en het duister speelt daar nog steeds op in omdat het hun belangrijkste wapen is om chaos en ongemak te veroorzaken. Jullie zouden je nu bewust moeten zijn van hun tactieken en moeten proberen hun daden niet een dergelijke chaos te laten veroorzaken. Normaal gesproken zijn de gevaren voor jullie in grote mate overdreven en opgewekt om simpelweg angst te verspreiden.De Liefdesenergie is nog steeds het meest krachtige antwoord op elke aanval op jullie. Het ‘de andere wang toekeren’ kan het nodige vergen maar door anders te handelen trap je in de valkuil van vergelding. Jullie zouden verbaasd kunnen zijn over hoe gemakkelijk het is om binnen jullie eigen Licht en Liefde te blijven en het zal uiteindelijk jullie vastbeslotenheid versterken om standvastig te blijven, onafhankelijk van wat er gebeurt. Door dit te doen zal je ook anderen helpen die nog niet het vermogen hebben om kalm te blijven wanneer ze geconfronteerd worden met vijandelijkheden in hun verschillende vormen. Geef nooit jullie vastbeslotenheid op om de dualiteit te verlaten want het is voor het oprapen en het zal jullie stevig op het pad naar Ascentie plaatsen. Wat je ook gelooft dat aan het einde van de cyclus gebeurt, weet dat er een verheffing zal zijn die jullie vooruit zal brengen ervan uitgaande dat jullie jezelf erop hebben voorbereid. Dat betekent er bewust naar verlangen en jezelf mentaal in een verhoogde staat van bewustzijn zien.Wij kunnen zeker zijn van jullie naderende vooruitgang omdat wij al de uitkomst zien van de afsluitende periode van deze cyclus. Het zal eindigen met een prachtige bloeitijd voor zielen die de noodzakelijke bewustzijnsniveaus bereikt hebben om te kunnen ascenderen. Waar anders hebben jullie je blik op gericht dan op het grijpen van zo’n kans en velen zullen succesvol zijn. Houd je doelen in gedachten en laat je niet ontmoedigen door anderen die je overtuigingen in twijfel kunnen trekken. Vrije wil is een goddelijk recht van iedereen en niemand wordt zijn overtuigingen onthouden. We weten dat degenen die zich vasthouden aan datgene wat de waarheid niet reflecteert, te zijner tijd zullen wegvallen. Jullie ervaren dit op vele manieren en het staat aan de basis van zo veel veranderingen die jullie opgelegd lijken te worden. Laat ons jullie vertellen dat alles wat overblijft uiteindelijk aan allen ten goede komt.Laat het oude wegvallen, wetende dat het vervangen zal worden door omstandigheden die behulpzaam zijn bij het introduceren van de nieuwe wegen die geassocieerd worden met het Nieuwe Tijdperk. Het kan lijken of jullie samenleving ineenstort maar dat duurt slechts zo lang als er nodig is om de veranderingen te introduceren. Die zijn voor het merendeel verbonden aan onze komst maar er moet veel worden uitgestippeld om de basis te vormen waar op gebouwd gaat worden. Wij leiden hen die deze taak hebben en los van hoe het er uitziet, zal alles doorgaan zoals voorbestemd. Er zijn veel goede werken waar wij verantwoordelijk voor zijn geworden die deel uitmaakten van NESARA, en we zullen instrumenteel zijn in het tot stand brengen daarvan. We kunnen het beste omgaan met dergelijke zaken na First Contact maar sommige veranderingen zullen al zijn begonnen. Vele Dierbare Zielen hebben een visie die hen in staat zal stellen te manifesteren en opnieuw zullen we nabij zijn om zeker te stellen dat zij een veilige doorgang vinden.Met jullie toenemende bewustzijnsniveaus maken jullie vooruitgang door jullie zelf zó veel nader tot Ascentie te verheffen en vanuit de hogere dimensies zien wij dat het zeer goed vooruitgaat. Dit vertelt jullie dat jullie je banden met het oude paradigma verbreken en een nieuwe creëren die passend is bij het niveau waarop jullie je nu bevinden. Hoe meer jullie vooruitgaan, hoe minder de duistere machten grip kunnen uitoefenen op jullie en jullie zullen je zeker van hen bevrijden. Jullie gedachtekracht is zo krachtig dat jullie met massabewustzijn al veel van de lagere energieën kunnen afweren die op jullie pad komen. Jullie zullen uiteindelijk een stadium bereiken waarin jullie totaal onaantastbaar zijn voor hen en we moedigen jullie aan dit beeld nu vast te houden. Twijfel geen moment over de kracht die jullie hebben die jullie ver gebracht heeft vanaf het punt waar jullie zaten bij het begin van deze eeuw. Het geeft aan hoe ver jullie je hebben ontwikkeld in zo’n korte tijd en jullie zullen hiermee doorgaan in een zelfs sneller tempo.Ik ben SaLuSa van Sirius en de Galactische Federatie is in staat om First Contact nog dichterbij te halen als gevolg van jullie succes in het verhogen van de vibraties op Aarde. Jullie halen veel negativiteit weg en het Licht stelt ons in staat dichterbij dan ooit te komen. Jullie zijn liefdevolle Wezens en we zijn verheugd jullie je liefde te zien delen met alle anderen en dat vertelt ons hoe zeer jullie al zijn gevorderd. We kijken met opwinding vooruit naar de dag waarop onze intentie om open contact te maken met jullie allemaal, zal worden aangekondigd.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS