Followers

Google+ Followers

woensdag 17 juni 2009

17-JUNI-2009 SALUSA

We zullen jullie in een liefdevolle omhelzing begroeten als de ene ziel van Licht tot de ander...
Blijf doorgaan, is altijd een goed advies en dit is niet de tijd om achterover te leunen. Wees verantwoordelijk voor je leven en zorg ervoor dat het je ambities en wensen reflecteert. Niemand anders op Aarde kent je beter dan jij zelf en het is erg belangrijk dat jullie je intuïtie volgen als je iemand bent die op het pad naar Ascentie zit. Jullie zullen naar mensen of situaties geleid worden die je op het spoor houden en je ook helpen enig overblijvend karma te vereffenen. Voor dit leven hebben velen van jullie zeer grote uitdagingen op zich genomen om er zeker van te zijn dat jullie klaar waren om te ascenderen met wat jullie noemen, “een schone lei”. Zoals jullie misschien ook verwachten, zijn enkele van jullie taaiste uitdagingen overgebleven voor jullie laatste leven in deze dimensie. De reden hiervoor is misschien al duidelijk maar het is omdat jullie nu een hoger bewustzijnsniveau en inzicht hebben bereikt. Daardoor zijn jullie beter uitgerust om het laatste van jullie karma te vereffenen.Wees niet bezorgd over hoe goed je het doet want jullie Gidsen zullen jullie helpen om met opgeheven hoofd uit deze periode te komen.Zoals we eerder gezegd hebben, bestaat er ook de Wet van Genade die ruimte biedt om enig overblijvend karma op te heffen. Karma kan klinken alsof het streng op jullie wordt opgelegd maar de waarheid is dat jullie beslissen hoe en wanneer je er wat mee doet. Natuurlijk kun je Hogere Wezens consulteren die blij zijn om je advies te geven en sommige zaken kunnen tot latere levens worden uitgesteld. Hier komt niet uit voort dat karma persé in het eerstvolgende leven moet worden uitgewerkt. Onthoud dat vaker wel dan niet er vele zielen bij jullie betrokken zijn in het vereffenen ervan en er komt nogal wat planning bij kijken om jullie allemaal bij elkaar te brengen.Verantwoordelijk zijn voor jullie daden en gedachten is nog steeds van toepassing wanneer jullie je verheffen door de dimensies heen. Jullie verhalen over de val van de Engel Lucifer is een dergelijk voorbeeld. Het wordt echter makkelijker wanneer je verder komt omdat jullie je voorbij de duistere energieën bewegen en vollediger in het Licht . Op de hogere niveaus zijn fouten eerder niet meer dan een verkeerd beoordeelde beslissing die uiteindelijk onjuist bleek te zijn. Het kan echter wel de toekomst betreffen van veel zielen die je onder je hoede hebt en fouten moeten worden gerectificeerd. Omdat alles in harmonie is, proportioneren we ook niet de schuld en er zijn geen wederzijdse beschuldigingen. Ik haast me toe te voegen dat wanneer je eenmaal besloten hebt de Wil van God te dienen, het pad dat je betreedt er één van Licht en Liefde is en dat je zelden een andere richting zal gaan. Dienstbaarheid aan anderen uit naam van God is niet saai of vervelend maar vol van avontuur en het is hoogst bevredigend.Wij van de Galactische Federatie zijn één met elkaar en het is een heel prachtig gevoel en ervaring. Ons bewustzijn is op een hoog niveau waar we slechts de waarheid met elkaar kunnen spreken en als gevolg daarvan is het onmogelijk om te liegen. We ervaren opnieuw vanwege ons bewustzijnsniveau, geen negatieve emoties zoals woede en we hebben vreedzame relaties overal om ons heen. We vertellen je deze dingen niet om onszelf te verheffen boven jullie maar om simpelweg een gevoel te projecteren van waar het op lijkt nadat jullie zijn geascendeerd. Leven wordt er één van immens geluk, vreugde en bevrediging en het is extreem vervullend.Terwijl jullie op aarde zijn worden jullie geconfronteerd met zielen van verschillende ontwikkelingsniveaus en het lukt jullie niet echt voor langere tijd de hogere energieën vast te houden. We bewonderen echter de vasthoudendheid van hen die hun best doen in die richting. Hoe genoeglijk zal het zijn wanneer jullie beginnen te ascenderen en de handen sluiten met hen die als jezelf zijn. Sommigen van jullie hebben individuele relaties die de perfectie naderen maar de duistere energieën trekken jullie in situaties die jullie vastbeslotenheid volledig op de proef stellen om je erboven te verheffen. We bewonderen jullie grote macht aan wilskracht en het zal de Mensheid succesvol door de huidige omwentelingen heen dragen. Jullie tijd in dualiteit heeft het vermogen van jullie ziel om vast te houden aan het Licht aangescherpt en nu is er een leger dat de vrijheidsvlaggen hoog houdt zodat allen ze kunnen zien. Die tijd zal komen maar niet zonder een strijd want de duisteren zijn als een gewond dier dat uithaalt in zijn doodsstrijd. Heb compassie voor zulke zielen want op hun eigen manier zijn ze voor jullie evolutie belangrijk geweest.Het moet geruststellend zijn te weten dat jullie bijna je tijd in dualiteit hebben voltooid. Cycli komen en gaan en hiermee gaat het Universum altijd verder opwaarts. Hierbinnen moeten alle zielen uiteindelijk hetzelfde doen, of verwijderd worden om niet de voortgang van anderen op te houden. Jullie en jullie Aarde zullen de laatsten zijn om zich te verheffen en zeer spoedig zullen jullie veranderingen ervaren die geen twijfel in jullie achterlaten dat Ascentie is begonnen. Velen van jullie voelen de hogere energieën en zijn in staat ze naar zichzelf aan te trekken. Anderen vinden ze verzwakkend en oncomfortabel doordat ze niet in staat zijn om te gaan met de hogere energieën. De verdeeldheid tussen hen en degenen die ascenderen, groeit duidelijk en dit zal zo doorgaan. De onveranderde toestand zal zo blijven tot zo’n moment dat het niet langer in het belang is van alle betrokkenen om bij elkaar te blijven.Zoals we eerder gezegd hebben, kunnen jullie niets van fysieke aard met je mee nemen naar de hogere dimensies. Jullie kunnen echter je herinneringen meenemen naar een nieuw uitdrukkingsniveau en ze her-scheppen op een manier die je niet eerder hebt gezien. Hoe lang jullie ook in de ruimte reizen, jullie zullen altijd je Thuisplaneet hebben om naar terug te keren en zelfs tijdens de reizen zal je soms een huisbezoek afleggen. Maar op een bepaalde manier vertrekken jullie nooit omdat jullie energie zich verbindt met jullie planeet en jullie kunnen iedereen daar telepathisch bereiken aangezien afstand geen belemmering is bij deze vorm van communicatie. Zelfs nu ervaren sommigen dat telepathie binnen hun bereik is en jullie zouden je op de ontwikkeling ervan moeten concentreren. Wanneer twee mensen spontaan aan elkaar denken gebeurt het vrij natuurlijk maar wanneer jullie ascenderen, zullen jullie leren dat bij contact op dit niveau door beide personen moet worden ingestemd. Privacy wordt nog steeds in acht gehouden en is inderdaad belangrijk om inmenging te voorkomen waar het niet passend is of niet welkom. Jullie zullen voldoende tijd hebben om de protocollen bij dit soort kwesties te leren kennen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me net zo opgewonden bij de gedachte aan onze grootse hereniging. We zullen jullie in een liefdevolle omhelzing begroeten als de ene ziel van Licht tot de ander. Het vooruitzicht van ascenderen zou jullie met vreugde moeten vervullen en het is een meer dan rijkelijke beloning voor jullie verblijf op Aarde.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS