Followers

Google+ Followers

vrijdag 12 juni 2009

12-JUNI-2009 AG-AGRIA

Onze komst zal opnieuw in de nabije toekomst zaken nog een stuk gemakkelijker maken en we zullen jullie vertaalapparaten verstrekken die het probleem oplossen om elkaar te begrijpen...


Ik ben Ag-agria en ik kom opnieuw bij jullie om meer te vertellen over de tijd aan boord van onze vaartuigen. Als leden van de Galactische Federatie hebben we geen banen zoals jullie dat zien. Natuurlijk houden we onszelf bezig met datgene waar we het beste in zijn en wij zijn lid van teams die een volledig inzicht hebben in hun individuele verantwoordelijkheden. Wij hoeven, in tegenstelling tot jullie, niet voor ons levensonderhoud te werken omdat in onze behoeften geheel wordt voorzien aan boord van onze vloot. Net als sommigen van jullie, beschouwen wij onze tijd als iets dat uit vrije wil wordt besteed in dienstbaarheid aan anderen. Wij specialiseren ons op ons specifieke interessegebied en het is onze keus wat we doen. We besteden een relatief korte periode aan het behalen van de vereiste standaard om onze taken te vervullen omdat onze onderwijssystemen ver ontwikkeld zijn. We worden effectief geprogrammeerd in wat we ook wensen te leren, zeer vergelijkbaar met jullie computers. Jullie besteden vele jaren aan studeren en het afleggen van examens maar dat is niet nodig op de manier zoals wij werken. Onze methoden zullen ook die van jullie zijn, op een bepaald stadium in de toekomst en we kunnen jullie vertellen dat het leven prachtig is en zeer de moeite waard.

Wij volgen onze persoonlijke keuzes en dat is erg bevredigend en wij doen niet zo’n zwaar werk als jullie vaak doen omdat robotten en computerprogramma’s onze huishoudelijke taken uitvoeren. Eigenlijk zijn onze schepen levende computers die in wisselwerking met ons staan. We hebben vrije tijd om onze eigen hobby’s uit te oefenen en kunst is in zijn verschillende vormen heel populair bij ons hoewel wij de creatieve vermogens hebben om louter door een gedachte te creëren. Jullie zullen op een goed moment ook die niveaus bereiken. Omdat wij Ruimte Wezens zijn verschillen onze interesses iets van die van jullie al worden onderwerpen als Biologie en Wetenschap simpelweg uitgebreid tot een Kosmisch niveau. Sommige van onze Moederschepen bevatten alles dat een kleine stad zou hebben waaronder speciale gebieden waar onderzoek en experimenten kunnen worden uitgevoerd. Je kunt ook als het ware afnemen van een zee van kennis over elk onderwerp dat je kan verzinnen en ‘levende’ documenten bestaan in een holografische vorm. Sprekende boeken zijn beschikbaar en gedrukte zijn niet langer nodig omdat microchip informatie de plaats daarvan heeft ingenomen.

Velen van ons zijn volledig gekwalificeerd en ervaren op dergelijke gebieden als genezing en die kennis wordt gebruikt bij de verschillende uitdagingen die we ontmoeten wanneer we ergens bezoeken afleggen zoals op jullie Aarde. We hebben geen lichamen die beschadigd raken zoals die van jullie omdat wij lichamen van Licht hebben die hun conditie behouden en we zijn vrij veilig in onze schepen voor gebieden in de Ruimte waar stralingsgevaar voorkomt. Houd in gedachten dat wij het voordeel hebben van duizenden en duizenden jaren ervaring die beschikbaar is voor ons dankzij onze leden van de Federatie. Het delen van kennis wordt als vrij normaal beschouwd en is van essentieel belang om anderen te helpen met hun evolutie. Het is een les die jullie nog steeds moeten leren omdat de Schepper het zo heeft bedoeld. Op Aarde zoeken jullie geldelijk gewin door kennis vast te houden maar die benadering moet veranderen en wanneer jullie een ander gezichtspunt innemen zal zelfs geld langzamerhand overbodig worden.
Jullie huidige bewustzijnsniveau verandert snel en er circuleren ideeën die de nieuwe manier van denken reflecteren maar het vereist een algemene consensus bij een overeenkomst om ze te implementeren. De mensen van de Aarde worden nu wakker en beginnen de misstappen uit het verleden te zien en zijn moe van de mentaliteit die landen tegen elkaar opzet. Samen-werking en dienstbaarheid aan elkaar is een idee dat aan aanhang wint en vele kleine groepen zijn projecten begonnen op deze wijze. Dit zal groeien en het zal het samenkomen een stuk gemakkelijker maken en de vele nationaliteiten zullen zich zelfs meer dan op dit moment vermengen waarbij de culturele verschillen worden overwonnen. Jullie waren tot voor kort gescheiden door taal en afstand maar de laatste tijd vormt dat niet meer een barrière. Onze komst zal opnieuw in de nabije toekomst zaken nog een stuk gemakkelijker maken en we zullen jullie vertaalapparaten verstrekken die het probleem oplossen om elkaar te begrijpen.

We willen jullie een paar generaties zien overslaan en zien herstellen van de laatste jaren waarin jullie door de Illuminatie opzettelijk zijn achtergesteld. Jullie moeten je nu realiseren dat jullie levens geheel anders hadden kunnen zijn. De bronnen van de Aarde zijn, in tegenstelling tot wat jullie is verteld, voldoende geweest om iedereen een bevredigend leven te geven zonder ontberingen of behoeften zoals die vandaag de dag nog steeds bestaan op vele plaatsen in jullie wereld. Sommigen zullen zich afvragen waarom dat zo moest zijn en Dierbaren, we moeten eerlijk zijn en jullie vertellen dat jullie het zelf hebben veroorzaakt.Toch moeten we deze opmerkingen balanceren door de Anunnaki te noemen die een grote invloed hebben gehad in jullie huidige cyclus. Zij troffen een klaargemaakte beschaving aan die gemakkelijk gemanipuleerd kon worden en die men gemakkelijk liet geloven in afscheiding door het veroveren van hun “vijanden” en het innemen van hun territoria. Deze oorlogszuchtige neigingen zijn een lange, lange tijd doorgegaan en jullie laatste eeuw was één van de bloedigste ooit. Hieruit ontstond een verlangen om confrontaties te beëindigen maar jullie duistere machten hebben zich ingespannen om dit door te laten gaan vanwege hun persoonlijke gewin.

Wij leven honderden jaren in onze lichamen omdat ze niet “sterven” aan ouderdom zoals die van jullie.We hebben daardoor gezien hoe jullie geschiedenis zich vormde en ook geweten wat de motieven waren zodat we met enige autoriteit tot jullie kunnen spreken over jullie verleden. Het is vervuild met de lichamen van het menselijk Ras en jullie bloed loopt diep de Aarde in. Jullie zijn vele keren teruggekomen en probeerden de Mensheid te verheffen, maar de duistere machten waren te sterk. Temidden van dit alles begon echter een Licht te schijnen want de liefdesenergie heeft de rasters van de aarde doordrongen waarmee het voor iedere ziel die wilde een kans creëerde om zich te verheffen. Het kwam op een goed moment om een pad te openen dat degenen van het Licht konden volgen en het werd Ascentie genoemd.

Zou er iemand zijn die niet zijn of haar huidige omstandigheden zou veranderen voor de kans om zich te verheffen? We hopen dat uiteindelijk veel meer zielen die in de duistere afgrond zijn getrokken, zullen reageren op het Licht. Het is slechts angst die hen weerhoudt; omdat ze zo vaak gewond zijn geraakt dat vertrouwen moet worden verdiend. We zullen een aanzienlijke hoeveelheid doen om te verzekeren dat de feiten over jullie levens op Aarde voor jullie neergezet worden. Jullie zijn over zo veel belangrijke zaken misleid met betrekking tot jullie ware begrip over het doel van het leven. Eén van de principiële punten hangt samen met jullie beeld van God en we moeten zeggen dat God de totaliteit is van Onvoorwaardelijke Liefde. God is daarom niet iemand van wraak, of woede en straft jullie niet, onafhankelijk van de ervaringen die jullie hebben opgedaan. Vrije wil betekent exact wat het zegt en jullie zijn het slechts die over de uitkomst van jullie keuzes zullen beslissen. Jullie zijn allen Wezens van geïncarneerde liefde en wij houden van jullie zoals jullie zijn omdat we verder kijken dan jullie uiterlijk omhulsel.Dank je Ag-agria.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS