Followers

Google+ Followers

vrijdag 19 juni 2009

19-JUNI-2009 SALUSA

Kijk nu naar de toekomst omdat jullie tijd bijna voorbij is en alles dat resteert, zal vreugdevol zijn en geluk brengen in jullie leven en we zullen elkaar spoedig ontmoeten...
Zaken op Aarde snellen zich voort en we zien dat steeds meer mensen de afgelopen halve eeuw hebben geaccepteerd dat onze aanwezigheid geen bedreiging vertegenwoordigt voor jullie. Jullie zijn in tegendeel gaan geloven dat we jullie kunnen helpen om jullie samenlevingen te hervormen en de manier waarop ze functioneren. Dat stelt ons daardoor in staat de tijd voor First Contact naar voren te halen en we weten dat wanneer we in staat zijn om jullie allemaal publiekelijk toe te spreken, zelfs meer mensen hun aandacht zullen richten op wat we te zeggen hebben. Niet alleen dat, we zullen een goede relatie tot stand brengen met jullie en het vertrouwen dat nodig is om jullie uit je oude gedachtepatroon te halen. Erg openhartig omdat vele verschillende groepen over jullie de heerschappij hebben gevoerd, het zal niet makkelijk zijn de waarheid over jullie verleden geaccepteerd te krijgen.Allen die aan de macht zijn geweest, hebben jullie met valse leringen geïndoctrineerd waardoor jullie bezweken voor hun dominantie.Dierbaren, jullie zijn voortdurend voor de gek gehouden om jullie rechten op te geven en jullie zouden volledig jullie soevereiniteit zijn kwijtgeraakt ware er niet de opkomst in bewustzijn en jullie verzet tegen de duistere machten. Zelfs nu moeten jullie hard vechten om jullie rechten te herstellen maar het keerpunt is bereikt. Sommigen onder jullie van het Licht hebben zichzelf zo gepositioneerd dat zij hun invloed kunnen uitoefenen op het bestuur van jullie regeringen. Zoals jullie weten, groeien onze bondgenoten in aantallen en dienen zij in de meest bruikbare functies om gezondheid en vrede op Aarde te stichten. Zij maken een verschil en wanneer we eenmaal arriveren, zullen zij naar de voorgrond treden en zal er door de grote landen een wereldwijde beweging gestart worden die stap voor stap de hele wereld zal omvatten. We verwachten dat jullie tekenen van verandering zien voor het jaar om is maar de kansen zijn als het tij, voortdurend komend en gaand.Het Wereldnieuws, dat wij enthousiast volgen, laat zien dat de jongere generaties in vele landen een kruistocht voeren voor vrijheid en zij zullen niet gemakkelijk tot zwijgen worden gebracht. Jullie zullen inmiddels hebben opgemerkt dat jullie vele dierbare zielen om je heen hebben die al een verhoogd bewustzijn hebben. Zij hebben de wijsheid en kennis met zich meegebracht die nodig is om een nieuwe manier van leven en harmonie te laten zien die jullie samen zal brengen voor een gemeenschappelijk doel. Passende leiders is wat jullie nodig hebben, niet alleen om de bewustzijnsveranderingen te vertegenwoordigen maar ook om zich in te spannen voor systemen die de nieuwe idealen promoten. Wees ervan verzekerd dat dit werkelijkheid wordt en jullie zullen ook de duisteren zien worden verwijderd.Jullie hebben allemaal levens gehad van wanhoop en uiterste ontberingen en om eerlijk te zijn moet er gezegd worden dat de dualiteit jullie soms tot de grenzen van jullie vermogen heeft gebracht. Als jullie inspanningen er echter niet geweest waren dan zouden jullie nu binnen een strikt gecontroleerde wereld hebben geleefd waar jullie in het geheel geen echte vrijheid zouden hebben gehad. Sommige zullen deze stelling betwijfelen, maar we zouden willen zeggen, wacht tot we openlijk met jullie kunnen praten en de waarheid onthullen over wat er zonder jullie wetenschap is gebeurd. Het zal zowel verrassend als shockerend zijn omdat jullie zo dicht bij het volledig onder controle zijn van de Illuminatie zijn geweest. Jullie zijn nu veel wijzer en jullie kunnen niet zo gemakkelijk gedwongen worden hun plannen voor de Mensheid te accepteren.Zij zijn zeer misleidend en bedrieglijk geweest door ogenschijnlijk jullie belangen te behartigen terwijl ze jullie gevangenneming als hun slaven aan het plannen waren. Als je het gevoel hebt dat dit overdreven is, zul je het uiteindelijk weten wanneer jullie de volledige waarheid horen.De uiteindelijke macht in dit Universum is aan God en God spreekt het laatste woord over jullie toekomst. Jullie is ieder de kans gegeven te ascenderen en als jullie klaar zijn, zal dit gebeuren. Deze verzekering zou je door de overblijvende jaren heen moeten zien gaan zonder je zorgen te maken over de uitkomst. God is een fontein van voortdurende liefde die door het Universum wordt uitgezonden. Het is een liefde die geen grenzen kent of de een boven de ander begunstigt. Alles van mindere aard dat aan God wordt toegekend is een product van het verkeerd begrijpen of de valse leringen van de Mens. God is Geheel Liefde- voortdurend, grenzeloos en zit in het hart van iedere ziel. Sommigen hebben zichzelf bedrogen door mindere goden te accepteren maar ook dan houdt God nog steeds van hen en koestert ze als iets van hem. Wanneer jullie ascenderen, zal ook jullie begrip over God duidelijk groeien en jullie zullen als Eén worden.Sommigen zullen de waarheid ontdekken en zich dan ontzet voelen dat ze het niet eerder wisten. Je hoeft jezelf daar echter geen uitbrander voor te geven omdat een deel van jullie uitdagingen binnen de dualiteit het ervaren van zowel het Licht als het duister is geweest. Als resultaat zullen jullie tevoorschijn komen als iemand die grote conflicten heeft overwonnen en die desondanks bewezen heeft dat zijn Licht hem er bovenop helpt. Het is onwaarschijnlijk dat jullie opnieuw een dergelijke uitdaging tegemoet gaan en van hieruit zouden jullie ervaringen aangenamer en vervullend moeten zijn. Jullie kunnen er natuurlijk voor kiezen om binnen de lagere vibraties te dienen en sommigen van jullie zullen ongetwijfeld aangetrokken worden tot die zielen die erin achterblijven. Zelfs dan zullen jullie als Gids niet door een hele serie levens hoeven te gaan zoals voorheen. De keus is aan jullie en wanneer jullie eenmaal verrijzen, zullen jullie zeker overweldigd worden door het grote panorama aan kansen dat voor jullie ligt. Jullie hebben een uitdrukking, “je hebt tot nu toe niet geleefd”, en ik ben geneigd te zeggen dat dit nu van toepassing is omdat jullie ontelbare sferen hebben waarin jullie je interesses kunnen volgen.Totdat jullie volledig bewustzijn hebben herkregen, hebben jullie er weinig idee van hoe krachtig jullie zullen worden. Volledig bewustzijn zal van jullie zijn als een onderdeel van het Ascentieproces en jullie zullen terugkeren naar een hoge staat van bewustzijn die jullie hadden bereikt voordat jullie afdaalden naar de lagere dimensies. Jullie zullen je als een god voelen met schijnbaar onbeperkte krachten om te creëren en om overal naar willekeur naar toe te kunnen gaan. Voelen en begrijpen jullie nu het grotere doel van het ervaren van de dualiteit. Het is een stadium in jullie evolutie dat jullie eerdere bewustzijnsniveaus heeft vergroot. Als we zouden zeggen, jullie zijn moedige zielen, dan zou dat in de context zijn dat jullie allemaal vrijwillig deelnamen aan jullie ervaringen waar anderen ervoor kozen dit niet te doen. Het doet er niet toe omdat de vrije wil absoluut een vrije keuze toestaat zodat jullie je eigen weg kunnen vaststellen naar de Bron.Ik ben SaLuSa van Sirius en jullie kunnen begrijpen waarom we zo’n bewondering hebben voor jullie. Jullie zijn prachtige volhouders die zijn verrezen uit de duisterste sferen, onafhankelijk wat jullie daarin hebben ervaren. Kijk nu naar de toekomst omdat jullie tijd bijna voorbij is en alles dat resteert, zal vreugdevol zijn en geluk brengen in jullie leven en we zullen elkaar spoedig ontmoeten.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS