Followers

Google+ Followers

zaterdag 20 juni 2009

24-JUNI-2009 ATMOS

Herinner jullie zelf eraan dat jullie een grote en prachtige ziel zijn die zich als Menselijk Wezen heeft vermomd...
Mijn Dierbaren, de Spirituele Hiërarchie heeft altijd hulp aan jullie gepland en heeft dit met het oog op jullie evolutionaire ontwikkeling gedaan. Los van het arrangeren van leiding met behulp van jullie Gidsen, hebben ze ook op gepaste tijden kansen aangegrepen om zetten vooruit te doen naar Eenheid. Tenslotte zijn jullie allemaal voortgekomen uit de Bron van Al Dat Is en het enige verschil tussen jullie op dit moment is dat jullie een reflectie zijn van jullie opvoeding, lokale culturen en religieuze overtuigingen. De Tweede Wereldoorlog bracht jullie uit noodzaak dichter bij elkaar en vele verschillende landen waren erbij betrokken. Afhankelijk van welke zijde zij steunden, resulteerde dit in vele naties die naast elkaar moesten dienen voor een gemeenschappelijke zaak en de Mensheid verhief zich bij deze gelegenheid door raciale verschillen terzijde te leggen. Het resultaat was dat na de oorlog vele verschillende rassen zich in vreemde landen vestigden waar de mensen voorheen zeer geïsoleerd leefden in hun contacten met elkaar.Gedurende de jaren vond integratie plaats, al resulteerde het vaak in frictie en gewelddadige demonstraties wanneer de oppositie in het bijzonder sterk was. Waarom noem ik deze aspecten, dat is omdat het essentieel was dat jullie je raciale verschillen begonnen te overbruggen en Eén Menselijk Ras werden. Acceptatie van anderen maakt deel uit van jullie spirituele begrip en groei naar Ascentie. Zonder dit zijn jullie geneigd jezelf op de eerste plaats te zetten en het idee dat sommige rassen superieur zijn aan anderen wordt dan een struikelblok naar jullie vooruitgang. Wanneer jullie de laatste fases van dualiteit binnengaan is het heel belangrijk dat jullie ernaar streven een niveau van Onvoorwaardelijke Liefde te bereiken. Dat zal jullie in staat stellen anderen te accepteren los van hoe je hen ziet, zelfs als hun verkozen ervaringsweg totaal anders is dan die van jezelf of verbonden aan de duistere machten.Er bestaan vele manieren waarop de Mens verkiest ervaringen op te doen en normaal gesproken is er een doorgaande weg door een aantal levens heen. Dit betekent dat je mogelijk niet weet wat hen beweegt en wanneer zij jou teleurstellen, onthoud dan dat er een goddelijk doel is en het is het beste een beoordeling achterwege te laten. Alles ontwikkelt zich op een ordelijke manier met een doel, zelfs als je het niet kan bevatten en jullie hebben honderden levens gehad als onderdeel van jullie spirituele ontwikkeling. Hier volgt uit dat jullie werkelijk elke soort ervaring hebben gehad die de Aarde te bieden heeft. Wat jullie daarom in anderen zien, is zeker bijna altijd iets wat jullie zelf hebben doorgemaakt. Het is zo belangrijk dat jullie rekening houden met wat jullie zien als tekortkomingen.Het heeft velen van jullie tijd gekost te begrijpen dat wat een ziel verkiest te ervaren, niet “goed of kwaad” is in de context van de noodzaak om volledig alle aspecten van de dualiteit te ervaren. Kwaad, zoals jullie het omschrijven, is het gebrek aan Licht en zielen zullen vele keren naar zulke situaties terugkeren totdat ze de aantrekkingskracht van de lagere vibraties hebben overwonnen. Geen ervaring gaat verloren en jullie doen allemaal je voordeel uit vorige levens die jullie gebracht hebben waar jullie je vandaag bevinden. Zoals jullie je zullen realiseren is het leven niet een toevallig samenraapsel van ervaringen die gewoon zonder reden plaatsvonden. Er heeft altijd een planning bestaan vanaf het moment dat jullie in het begin de uitdaging accepteerden om af te dalen naar de dualiteit. Is het niet passend dat jullie aan het einde ervan je weer verheffen in absolute glorie, als een grotere ziel dan voorheen en dat is waarom Ascentie een unieke gelegenheid zal zijn.Jullie zullen je verheffing waardig zijn en enorm worden bewonderd vanwege jullie gewillige opoffering om naar de duisternis van de lagere sferen te gaan. Jullie zullen een enorme geheugenbank hebben gecreëerd die door andere beschavingen, die een behoefte hebben om te leren van jullie ervaringen, kan worden gebruikt. De overwinning voor jullie is het overwinnen van de lagere energieën die jullie bij tijden volledig heeft versluierd van jullie ware zelf. Zonder naar de Akasha optekeningen te kijken, hebben jullie geen idee van de mate waarin jullie eerder zijn afgedaald in de diepten van de duisternis. Jullie hebben nu bewezen dat het Licht elk obstakel kan overwinnen en als overwinnaar tevoorschijn kan komen.Velen hebben hun vermogen verloren zich te verbinden met hun Hoger Zelf en functioneren slechts op het niveau van beperkt bewustzijn. De inkomende energieën zijn echter krachtiger en ontwaken meer zielen tot hun ware potentieel. Het zitten in stilte en het rustig maken van de geest kan de omstandigheden creëren waarbij je jezelf op je Hoger Zelf kan afstemmen. Dergelijke leiding, waar jullie naar verwijzen als intuïtie, is de moeite waard om te volgen. Een probleem dient zich aan als jullie je ego als een en hetzelfde beschouwen maar het ego neigt ernaar voor het Zelf te komen en er zijn momenten waarop jullie behoeften evenzeer belangrijk zijn. Herinner jullie zelf eraan dat jullie een grote en prachtige ziel zijn die zich als Menselijk Wezen heeft vermomd. Jullie zijn een Lichtwezen dat zijn ware Zelf met onbeperkt potentieel begint te accepteren.De Aarde is deze cyclus aan het afsluiten en verheft zich ook samen met jullie en het duurt niet lang voordat jullie doorgaan naar zelfs hogere dimensies. Wanneer jullie deze periode voorbij zien gaan, weet dan dat leven alleen beter kan worden en niet terug zal gaan naar wat het was en de vibraties verheffen jullie al uit jullie dimensie. Houd vast aan welke visie je ook hebt van Ascentie en help het te manifesteren en het zal een pad voor je uit creëren. Jullie wereld is duidelijk in een staat van verandering en de verstoring van het leven zal aanhouden. Hieruit zal echter een totaal nieuwe manier van leven tevoorschijn komen die passender is voor de nieuwe Mens van Licht die naar boven komt.Wij van de Galactische Federatie hebben de eer om jullie vooruit te leiden en samen zullen we elk probleem dat in de weg ligt en onze overwinning kan ophouden, overwinnen. Onze invloed wordt via onze bondgenoten gevoeld die gestaag naar hun doelen toewerken en zij plaveien de weg voor onze komst naar Aarde. Jullie grote krachten weten van onze aanwezigheid en bedoelingen waar het jullie betreft. Sommigen zullen naar onze zijde gaan maar anderen zullen weerstand tonen voor verandering. Allengs zullen ze echter inzien dat het zinloos is en instemmen met onze verzoeken. We komen tenslotte op een goddelijke missie en een handvol rebellen kan het onvermijdelijke niet stoppen.Ik ben Atmos, een Siriër, en ik weet dat onze plannen uiterst nauwkeurig zijn waar het jullie betreft en met Goddelijke Liefde zullen ze tot het einde worden uitgevoerd. Dan zullen we als Eén verder gaan en als een beschaving zullen jullie actieve leden worden van de Federatie en in onze voetstappen volgen. Het is een grootse dag voor alle betrokkenen wanneer een nieuw lid zijn plaats tussen ons inneemt en inderdaad, een tijd van grootse viering.Dank je Atmos.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS