Followers

Google+ Followers

zaterdag 20 juni 2009

01-JULY-2009 SALUSA

Wees je bewust van, en steun hen die duidelijk tekenen tonen dat zij van het Licht zijn omdat er een leger aan verschillende werkers bestaat waarvan ieder zijn eigen steentje bijdraagt om de veranderingen te versnellen die een groot keerpunt teweeg zullen brengen...


Jullie kunnen je vrienden en familie niet met je mee nemen op jullie persoonlijke reis in ontwikkeling. Wat jullie echter wel hebben, zijn zielen die deel uit maken van je spirituele groep en die je frequent vergezellen als onderdeel van je Aardse familie. Jullie helpen elkaar van het ene leven naar het volgende waarbij jullie verschillende rollen aannemen, afhankelijk van jullie karmische verbinding. Dergelijke groepen zijn vaak erg intiem met elkaar omdat het verbinden met de zielen al heeft plaatsgevonden. Er is liefde en begrip dat hen in staat stelt om zich te verbinden onafhankelijk van hun ervaringen. Wat ook sterk is tussen hen is hun vermogen om elkaar te helpen op het spirituele pad. Jullie hebben wat je zou kunnen noemen, een niveau van familiebewustzijn waar kennis met elkaar wordt gedeeld en dat zich uitbreidt met iedere incarnatie.Soms worden zielen om verschillende redenen met elkaar verbonden zonder dat ze eerder met elkaar contact hebben gehad. Opnieuw is dit karma en het kan verband houden met hun individuele niveaus van spirituele kundigheid. Zij worden uitgekozen als de beste om een bepaalde uitdaging samen uit te werken wanneer hun gezamenlijke ervaringsniveaus passend zijn. Je zou diegenen als voorbeeld kunnen nemen die als vanzelfsprekend betrokken raken bij criminele activiteiten en die een levensplan hebben dat arrestatie en gevangenis omvat. Nee, Dierbaren, de duistere machten zijn niet meer dan een ander vrijgesteld van karma omdat ze hoe dan ook spirituele Wezens zijn. Niemand kiest ervoor zich niet te ontwikkelen maar ze kunnen verstrikt zitten in de lagere vibraties zonder zich te realiseren dat ze gevangen zitten. In zeldzame gevallen kunnen ze zo overweldigd zijn door het duister dat ze ophouden zich te ontwikkelen en het kan extreem moeilijk zijn hen terug naar het Licht te brengen. Voor deze “verloren zielen” bewegen Engelachtige Wezens zich temidden van hen in de diepten van de astrale sferen waarbij ze uitkijken naar tekenen die verandering van het hart aangeven.Het is een feit dat juist die zielen die een nieuwe weg zijn ingeslagen na levens in de lagere vibraties te hebben overwonnen, vaak de meest vurige en krachtige Wezens zijn tegen hen die reflecteren wat ze zelf waren. Hervormde criminelen kunnen de samenleving willen schoonmaken maar omdat ze onder-bewust herinneringen met zich meedragen aan eerdere levens, zijn ze nog steeds kwetsbaar voor de lagere energieën waar ze in werken. Wees ervan verzekerd dat in welke situatie jullie je ook bevinden, dat die zorgvuldig gepland is om zeker te stellen dat jullie op een manier ervaringen opdoen die gunstig is voor jullie spirituele vooruitgang. Jullie kunnen natuurlijk falen maar zelfs in dat ene leven kun je terugkeren naar je karmische verantwoordelijkheden met een nieuwe kans om succesvol te zijn. Zoals we vaak belangrijk vinden om naar voren te brengen, is bestraffing een manier van de Mens om met problemen om te gaan, wat een gebrek aan spiritueel inzicht aantoont. Rehabilitatie dient echter toegejuicht te worden omdat het iemand een kans geeft zijn fouten goed te maken.Wij zien voluit de wortels van de duisternis en hoe jullie daarbij betrokken raakten. Wij begrijpen de ingewikkeldheden van karma en om die reden mengen we ons niet met jullie vrije wil. Het is jullie keuze hoe jullie dualiteit ervaren en we zouden niet proberen dat van jullie af te nemen. We kunnen verwijzen naar jullie Hogere Zelf en spirituele boodschappen plaatsen waar je ze misschien zou kunnen kruizen. Wat we echter niet zullen doen, is onszelf of jullie in opspraak te brengen door te krachtig te zijn. Zodoende kunnen jullie beter onze voorzichtigheid begrijpen met betrekking tot First Contact en waarom ons bestaan stap voor stap behoedzaam in jullie bewustzijn wordt gebracht. We maken ons nu ongeveer 60 jaar of langer bekend en toch zijn er vandaag nog velen die sceptisch zijn en nog meer die angst voor ons hebben.Jullie voor te bereiden op contact met ons is niet gemakkelijk geweest omdat jullie vrij lange tijd verkeerd zijn geïnformeerd over onze Ruimte Vloot die jullie in jullie lucht hebben gezien, op het land en in de zee. We komen en gaan zoals het ons belieft maar we zijn zorgvuldig om het te benaderen met aandacht voor het effect op jullie levens. Te veel en te plotseling zou verstorend zijn en jullie zijn op dit moment druk met je aandacht te houden bij wat er om jullie heen gaande is. Wees je bewust van, en steun hen die duidelijk tekenen tonen dat zij van het Licht zijn omdat er een leger aan verschillende werkers bestaat waarvan ieder zijn eigen steentje bijdraagt om de veranderingen te versnellen die een groot keerpunt teweeg zullen brengen. Onze bondgenoten gaan door met onderuit halen van het vermogen van de duistere machten om hun greep op jullie vast te houden en het verstoort hun plannen om hun controle te verstevigen.

Laat ons jullie Licht echter zien en als jullie je gedachten naar ons uit laten gaan, kunnen we bij jullie komen. We kunnen niet altijd doen wat jullie willen dat we doen maar door middel van ons kunnen jullie met meer vertrouwen in het Licht lopen...


We blijven jullie volgen in het belang van jullie welzijn maar we dringen ons niet op en zijn meer bezorgd over de activiteiten en plannen van de Illuminatie. Dergelijke kennis geeft ons een uitgesproken voordeel ten opzichte van hen en zij kunnen ons niet stoppen hen te monitoren. Het is door het in acht houden van jullie vrije wil dat we bepaalde dingen moeten laten gebeuren. Laat ons jullie Licht echter zien en als jullie je gedachten naar ons uit laten gaan, kunnen we bij jullie komen. We kunnen niet altijd doen wat jullie willen dat we doen maar door middel van ons kunnen jullie met meer vertrouwen in het Licht lopen. Jullie zullen ook meer zelf-bescherming hebben tegen de duistere energieën die altijd om jullie heen zijn. Onthoud dat “het gelijke het gelijke aantrekt” en je kunt je eigen valkuil graven als je niet uitkijkt.Toen jullie voor het eerst afdaalden naar de dualiteit was het met de volledige vrijheid te doen wat jullie wilden. Er waren tijden waarin jullie leefden in sferen die niet veel verschilden van de prachtige die jullie hadden achtergelaten maar in de loop van miljoenen jaren daalden de vibraties. Het leek of jullie je ware herkomst waren vergeten en werden verzwolgen door de fysieke eigenschappen van de lagere dimensies. Gelukkig hielden jullie je nog steeds vast aan je Licht nadat jullie de diepten hadden bereikt en met hulp overwonnen jullie de negatieve energieën. Het is een lange reis terug geweest maar jullie wisten altijd diep in jullie onder-bewustzijn dat deze dagen zouden komen om jullie uit deze cyclus te bevrijden.


Zelf als jullie niet kunnen visualiseren wat het werkelijk betekent, voel dan echter van binnen hoe het is om de absolute harmonie van de sferen te ervaren, de voortdurende vrede en Licht en Liefde die nooit eindigt.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie volledig klaar is en voorbereid is op First Contact. We weten dat jullie nu zo dicht bij deze laatste dagen zitten die jullie grote vreugde en geluk zullen brengen. We weten ook dat jullie moe zijn van de voortdurende strijd die in jullie levens plaatsvindt en dat jullie verlangen naar vrede en de kans om jullie leven naar wens te leven. Die droom zal uitkomen en het plotselinge van jullie transformatie zal nogal verbazingwekkend zijn. Jullie toekomst ligt in het Gouden Tijdperk en het overschrijdt jullie huidige verbeelding. Zelf als jullie niet kunnen visualiseren wat het werkelijk betekent, voel dan echter van binnen hoe het is om de absolute harmonie van de sferen te ervaren, de voortdurende vrede en Licht en Liefde die nooit eindigt.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.
Site:
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/
TRADUÇÕES:
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS