Followers

Google+ Followers

maandag 8 juni 2009

08-JUNI-2009 SALUSA

Het antwoord is dat we Allen Eén zijn en verenigd zijn door de onveranderlijke band die alle vormen van bewustzijn bijeen houdt. Wij zijn een deel van God die alles omvat dat zich binnen dit Universum bevindt en we delen de grote energie van Liefde die alles samenhoudt...


Dierbare vrienden, zaken bereiken een niveau waarop er snel een respons moet komen omdat de noodzaak om veranderingen te introduceren drukkender wordt. Het oude regime houdt vast aan hun hoop dat de oude wegen nog steeds behouden kunnen worden doordat ze weigeren toe te geven dat hun periode van heerschappij bijna voorbij is. Terwijl de mensen gewonnen hebben omdat zij zich zijn gaan richten op datgene wat ze veranderd willen zien en de energie die dat zal bewerkstelligen is vooruitgegaan. Hebben we niet zo vaak gezegd dat kracht van binnen het vermogen heeft te creëren en het brengt jullie visie tot manifestatie. Jullie gedachtekracht laat de veranderingen doorlopen en breekt elke weerstand ertegen af. Ze kunnen niet gestopt worden en het is slechts een kwestie van tijd voordat jullie zien dat er stappen worden gezet die het begin van het einde voor de duistere machten inluiden. Het is al te laat voor hen om van koers te veranderen en hun enige antwoord is elke poging proberen te saboteren die hen kan verwijderen. Hoe dan ook rekenen zij niet op onze aanwezigheid en de machtige krachten van de Hemel die de overwinning hebben verordend voor de mensheid bij het sluiten van deze cyclus.Gedachtekracht met de liefdesenergie daarachter is de meest potente kracht in het Universum en wanneer wijselijk gebruikt, kent het geen grenzen in wat het kan bereiken. Veranderingen op Aarde kunnen angstig zijn tot men zich realiseert dat het onvermijdelijk chaos met zich meebrengt. Dat is zo totdat je het patroon erachter ziet en de kansen om een sprong vooruit te maken. We merken op dat jullie bewustzijnsniveaus vrij snel toenemen en dat jullie daardoor het grotere plaatje kunnen vatten. Jullie zien nu dat er een samenkomst is van vele dierbare zielen die hier zijn om aan de veranderingen deel te nemen. Het is niet nodig dat zij een band hebben met andere groepen en hun kracht zit in hun vermogen om hun doelen te bereiken en door te gaan naar hun volgende uitdaging. Zij werken stilletjes zonder de aandacht te trekken en daarin ligt één van hun sterktes. Als jullie in gedachten houden dat er miljoenen verlichte zielen op deze manier werken dan zie je hoe moeilijk het is voor het duister om hun activiteiten te stoppen.Vertrouwen houden en diegenen ondersteunen die de mantel van leiderschap op zich hebben genomen, is iets dat jullie kunnen doen door hen jullie Licht te sturen en hiermee de wens dat zij beschermd worden. Hierdoor kunnen wij ook krachten met jullie verenigen door de Wet van Aantrekkingskracht en we zijn zeer verheugd dat we samen een formidabele kracht ten goede kunnen vormen. Onze verschijning in de publieke arena is niet ver weg en met onze kennis over wie van jullie leiders bereid is ons te steunen, is ons plan voor open contact klaar. We hebben ook grotere aantallen waarnemingen laten gebeuren en het verontrust jullie duisteren omdat ze geen manier hebben om ons te verhinderen dit te doen. Zij mogen ingewikkeld wapentuig hebben maar het is, zoals jullie zouden zeggen, kinderspel voor ons om de effecten ervan te stoppen. Er is geen ontwikkeling van oorlogszuchtige wapens die we niet monitoren en terwijl we jullie niet kunnen weerhouden ze te onderzoeken, kunnen we wel zeker stellen dat ze niet voor massadestructie worden gebruikt. Opnieuw moeten we jullie vrije wil respecteren maar we kunnen diegenen van het gewone volk vertegenwoordigen die anders zouden zijn overgeleverd aan de genade van een dergelijk wapentuig.Het verlangen naar wereldvrede zal plotseling uitbreken en het zal bekrachtigd worden door nog een andere verheffing van jullie bewustzijnsniveaus. De Spirituele Hiërarchie forceert het onderwerp niet maar laat jullie vrede tot stand brengen op jullie eigen manier. Door echter zulke sterke wensen uitgezonden te hebben, zullen zij jullie helpen de omstandigheden te creëren die het zal voortbrengen. Er kan weinig van enig groter belang gebeuren totdat jullie een wereld hebben die is verenigd in zijn zoektocht naar vrede. Het betekent het moeten opgeven van jullie machtsbasissen en het opruimen van alle wapens die voor oorlogsdoeleinden zijn ontworpen. Het allerbelangrijkste is dat het betekent dat er wordt samengewerkt ten gunste van de gehele mensheid en dat er onthouden wordt dat Moeder Aarde er ook mee verbonden is. Er zal veel te doen zijn in voorbereiding op Ascentie en bij jullie maatstaven is er slechts korte tijd waarin het bereikt moet worden. Vanuit ons gezichtspunt vormt tijd geen obstakel omdat we gemakkelijk onze activiteiten kunnen aanpassen en zeker kunnen stellen dat de uiteindelijke resultaten in overeenstemming zijn met het Meester Plan voor jullie bevrijding uit de cyclus van dualiteit.Jullie bevinden je temidden van de meest ver-reikende gebeurtenissen die jullie in deze cyclus hebben ervaren en ze zijn van kosmische afmetingen. Daardoor zullen jullie deze periode uitluiden zoals verordend en niets zal verhinderen dat het proces van Ascentie in 2012 tot zijn afsluiting komt. Wat jullie op aarde koesteren zal in een veelvoud aan jullie worden teruggegeven maar in de hogere manifestatie ervan. Niemand kan jullie je keuze uit vrije wil onthouden om in jullie huidige dimensie te blijven maar begrijp dat je niets kan verliezen maar veel winnen door voor ascenderen te kiezen. Onder-bewust hebben jullie hard gewerkt voor deze specifieke periode en de kans die het biedt maar sommigen hebben zich niet voldoende ontwikkeld om zich te realiseren dat de veranderingen waar jullie voor staan volstrekt natuurlijk zijn. Alle levensvormen gaan constant verder om een verfijndere expressie ervan te vormen. Het stopt nooit totdat jullie de Bron Van Al Dat Is bereiken en zelfs dan zal een nieuwe cyclus jullie opnieuw uitzenden voor verdere ervaringen.Jullie zouden je met hart en ziel geven om deel uit te gaan maken van Ascentie als jullie wisten wat het betekent voor jullie evolutionaire ontwikkeling. In vergelijking met waar jullie nu zijn omvat het een bijna onvoorstelbare verheffing naar dimensies die jullie als het paradijs zouden beschouwen. Bovendien zijn zij jullie ware thuis en jullie kenden ze al hoewel die herinneringen vertroebeld zijn geweest. Op Aarde kan op het moment zeer weinig worden vergeleken met de schoonheid die op jullie wacht. Niets kan vergeleken worden met de vrede en het geluk dat van jullie zal zijn. We spreken niet over één of ander hemels verblijf maar over een plaats van levendigheid en wilskracht die de creatie is van degenen die er in verblijven. Het leven is niet langer een karwei of een teleurstelling maar gaat over vervulling en vreugde die ervaren wordt in Liefde en Licht.Die zielen die achterblijven bepalen hoeveel ontwikkeling in iedere cyclus is opgehouden maar bij deze eind-tijden kunnen ze niet langer de uitkomst beïnvloeden en zij zullen simpelweg naar een ander Universum worden gebracht. Zij zullen zoals altijd hun evolutie voortzetten; met veel hulp van degenen die anderen dienen en die dit met grote liefde en zorg doen. Vraag jullie zelf af Dierbaren, waarom jullie zoveel aandacht krijgen en waarom zouden andere ontwikkelde civilisaties hun tijd spenderen aan het vormen van de mensen op Aarde. Het antwoord is dat we Allen Eén zijn en verenigd zijn door de onveranderlijke band die alle vormen van bewustzijn bijeen houdt. Wij zijn een deel van God die alles omvat dat zich binnen dit Universum bevindt en we delen de grote energie van Liefde die alles samenhoudt.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

ORIGINAL SITE:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS