Followers

Google+ Followers

zaterdag 20 juni 2009

29-JUNI-2009 SALUSA

Grote verantwoordelijkheid ligt bij President Obama.Hij heeft onze volledige steun en hij is, zoals jullie zouden zeggen, “onze man” en hij is zoals bedoeld, op het juiste moment tevoorschijn gekomen om jullie voorbij de plannen van de Illuminatie te brengen...
We blijven jullie eraan herinneren dat alles in orde is omdat er toch Dierbaren zijn die niet voorbij hun dagelijkse problemen kunnen kijken. Zij worden ook wanhopig wanneer ze naar de wereld kijken en niets anders dan disharmonie om zich heen zien en we begrijpen volledig hun positie. Wat we ook zien is dat vele Dierbare zielen een doel in hun leven hebben gevonden en zij dragen de hoop voor anderen. Zij hebben zich gerealiseerd dat zij deel uitmaken van het Menselijk Ras en dat ieder op zijn eigen manier verantwoordelijk is voor alle anderen. Wat jullie individueel doen beïnvloedt het massabewustzijn en we zijn blij te kunnen zeggen dat dit met de toenemende aantallen verlichte zielen naar de hogere vibraties wordt gedragen. Dat helpt de macht te doorbreken die de duistere machten op jullie hebben gehad en het trekt zelfs meer Licht aan naar de Aarde.Liefde is de hoogste uitdrukkingsvorm van het Licht en het wordt in toenemende mate krachtiger wanneer jullie omhoog gaan door de dimensies en uiteindelijk is Liefde alles dat er is. Jullie zijn allemaal in staat om immens veel liefde te geven en het toont jullie niveau van compassie en vriendelijkheid naar anderen toe. Als een Vonk van God kunnen jullie niet zonder liefde zijn en wanneer jullie je ontwikkelen zal je zien dat jullie in staat zijn om het als een belangeloze handeling te uiten. Liefde voor een individuele ziel is fijn maar bevindt zich meer op emotioneel niveau terwijl Onvoorwaardelijke Liefde geen grenzen kent, geen voorkeuren heeft en met iedereen wordt gedeeld. De Mens heeft het extreem moeilijk gevonden om zich naar dergelijke niveaus te ontwikkelen, en in het bijzonder terwijl hij binnen de cyclus van dualiteit leefde met zijn aantrekkingskracht naar de lagere vibraties.De verschrikkingen van de wereld worden dagelijks aan jullie getoond maar met de controle en de samenstelling van het nieuws door de Illuminatie wordt dit niet gebalanceerd met het verslag doen van het “goede nieuws”. Dit is een opzettelijke list om jullie in een staat van angst te houden waardoor jullie de kans ontnomen wordt te weten dat er veel goed werk plaatsvindt. Lichtwerkers over de hele wereld heen werken rustig door aan het brengen van meer Licht op Aarde en samen projecteren zij hun visioen voor een nieuwe wereld die bevrijd is van de invloed door de duistere machten. Dit is de beste manier om de tijd, waarin veranderingen ervoor zorgen dat dat visoen meer werkelijkheid wordt, te versnellen. Jullie hebben de macht om jullie huidige wereld te veranderen die voortgekomen is uit de intentie van de duistere machten om jullie onder hun controle te houden.Spreek en handel vanuit het hartcentrum en jullie woorden en gedachten zullen van de hoogste kwaliteit zijn. Zie allen het beste in anderen en weet dat jullie allemaal zusters en broeders zijn op zieleniveau.Sommigen van hen dragen een zware last na hun reizen door de dualiteit waarbij ze hun ware identiteit zijn kwijtgeraakt aan de overweldigende donkerte van de lagere astrale sferen. Een daad of woord van vriendelijkheid zal vaak een respons teweegbrengen, door het Licht bij hen tevoorschijn gehaald en hierdoor ontwaakt bij hen de wens om zichzelf opnieuw te verheffen. Als je in staat bent dit te doen, zal je hen een grote dienst hebben bewezen.Het is een uitdaging om tijd in je leven te vinden voor andere mensen. Als jullie allemaal zouden bijdragen, al was het maar op kleine schaal aan de verheffing van de Mens, dan zou dat helpen de overgang naar een hogere staat van zijn te versnellen. Gebeden voor anderen kunnen een uitingsmogelijkheid zijn voor diegenen met fysieke problemen om ergens heen te gaan. Jullie gedachten, in welke vorm dan ook, dragen de energie die de potentie heeft zich te manifesteren. Het is daarom belangrijk die gedachten weg te houden die negatief zijn en in het bijzonder wanneer ze gericht zijn op een andere ziel. Jullie hoeven alleen maar de kracht te overwegen die gevat is in gedachten van haat om je te realiseren hoe krachtig ze kunnen zijn. De uitdaging om ze te verheffen is zwaar terwijl jullie nog op aarde zijn maar jullie zullen verheugd zijn te leren dat het makkelijker wordt wanneer jullie verrijzen.Zo velen van jullie ervaren moeilijkheden in hun leven waar de Overvloedprogramma’s behulpzaam bij zouden zijn. Ik wil jullie vertellen dat in de nabije toekomst armoede op Aarde zal worden uitgeroeid en dat de rijkdom die door de Illuminatie heimelijk is weggezet opnieuw zal worden opgeëist en herverdeeld ten gunste van iedereen. Financiële Instituten zullen opnieuw gemodelleerd worden om te leveren aan een nieuwe samenleving die hebzucht en corruptie heeft verworpen. Winst is op zichzelf geen vies woord, zoals sommigen denken maar het is in het verleden misbruikt. Het kan als noodzakelijk gezien worden in de zakenwereld waardoor ze zichzelf in stand houdt maar het moet verdiend worden en niet als een middel naar onmetelijke rijkdom. Er zullen in werkelijkheid vele veranderingen komen totdat jullie een stadium bereiken waarin geld geen plaats meer heeft in een samenleving die gebaseerd is op delen.

Liefde is de sleutel tot alles en wanneer jullie allemaal de noden van een ander voorop plaatsen, heeft iedereen meer dan genoeg...

Het bedroeft onze harten zoveel mensen in nood te zien in zo veel achtergestelde landen en dit gaat tegen de door God gegeven soevereiniteit in die helemaal niet van jullie is afgenomen. Dat zal hersteld worden en jullie zullen je erfgoed opeisen wanneer eenmaal de oude houdingen en opvattingen zijn veranderd in andere die zijn afgestemd op de Wetten van het Universum. Liefde is de sleutel tot alles en wanneer jullie allemaal de noden van een ander voorop plaatsen, heeft iedereen meer dan genoeg. Het is een simpele grondregel die de Mens heel moeilijk vindt toe te passen in deze tijd.Grote verantwoordelijkheid ligt bij President Obama om een aantal veranderingen te starten die tot grotere veranderingen zullen leiden en die voorzien in echte antwoorden op jullie opstapelende problemen. Hij heeft onze volledige steun en hij is, zoals jullie zouden zeggen, “onze man” en hij is zoals bedoeld, op het juiste moment tevoorschijn gekomen om jullie voorbij de plannen van de Illuminatie te brengen. Wat eeuwen heeft geduurd om jullie in jullie huidige positie te krijgen, kan niet in een nachtje ongedaan gemaakt worden maar met de juiste zetten kan een geheel nieuwe benadering worden geïntroduceerd. We weten dat velen van jullie daar enig bewijs van willen zien en als jullie zorgvuldig de implicaties opmerken van wat er nu gebeurt, kan je enkele bemoedigende signalen zien. Vele kanalen hebben jullie meteen vanaf het begin verteld wat er zou gaan gebeuren en het vereist slechts een beetje meer geduld om te zien dat de Mensheid in een nieuwe richting wordt geleid.


Het Licht groeit exponentieel en het creëert veranderingen in de eigenschappen van de zon die jullie hele systeem beïnvloeden. Het is een massaal proces waar vele planeten en miljoenen zielen bij betrokken zijn die zich uitstrekken door jullie hele Universum heen...Ik ben SaLuSa van Sirius en sprekend namens de Galactische Federatie kan ik niet voldoende benadrukken dat de eindtijden Ascentie zullen brengen, onafhankelijk van wat er in de tussentijd gebeurt. Richt jullie blik daarom op wat er zal zijn, en niet op wat er nu is en op die manier bewijzen jullie een grote dienst aan je medemens. Ascentie is veel groter dan alleen een uitweg bieden aan de Mens op Aarde. Het Licht groeit exponentieel en het creëert veranderingen in de eigenschappen van de zon die jullie hele systeem beïnvloeden. Het is een massaal proces waar vele planeten en miljoenen zielen bij betrokken zijn die zich uitstrekken door jullie hele Universum heen. Het wordt met grote liefde uitgevoerd op verzoek van de Schepper en het kan daarom onder geen beding falen.
Dank je SaLuSa.


Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS