Followers

Google+ Followers

zaterdag 20 juni 2009

26-JUNI-2009 SALUSA

Als ambassadeurs van de Aarde zullen wij met jullie lopen en jullie mentoren en spirituele leraren worden voor het verheffen van jullie bewustzijn...
Jullie hebben duizenden jaren naar deze belangrijke tijd toe gewerkt, proberend een bepaald bewustzijnsniveau te behalen dat jullie in staat zou moet stellen deze cyclus bij het sluiten ervan te verlaten. Dat komt omdat jullie een bepaald bewustzijnsniveau moeten hebben voordat je volledig deel kan nemen aan het Ascentieproces en het kan niet zonder uitgebreide planning en hulp worden bereikt. Het aan jullie overlaten om het zelf te doen, zou hebben betekend dat een klein gedeelte van jullie succesvol zou zijn geweest. De lagere vibraties hebben bewezen heel moeilijk te zijn om uit te verrijzen en in feite weten we dat jullie beschaving het millennium niet gehaald zou hebben omdat het zichzelf al vernietigd zou hebben.Het is met enig plezier en tevredenheid dat we nu naar jullie kijken, op de drempel van een grote overgang die wij jullie hebben helpen bereiken. We zijn er zeker van dat enkele van jullie ouderen terug kunnen kijken op hun leven en kunnen onderkennen hoe ver jullie gereisd hebben en hoe zeer jullie je spiritueel hebben ontwikkeld. Het is een levendige periode en uitzonderlijk uitdagend en nu hebben jullie zoveel succes bereikt. De energieën zullen zich tijdens deze laatste jaren intensiveren en we verwachten vele zielen op tijd te zien ontwaken om de kans om te ascenderen, te begrijpen en te accepteren. Het zou onze harten plezier doen als ieder van jullie het zou doen maar vrije wil geeft de keuze om zelf te beslissen. Dat is een heilige Wet die niemand kan ontkennen en wij leven hem na in onze dienstbaarheid aan jullie.De kans is er dat de meeste lezers van deze boodschappen tenminste al een stuk op weg zijn in het accepteren van de kans om te ascenderen. We hopen daarom iets van mogelijke angst die jullie zouden kunnen hebben, te verdrijven omdat we weten dat grote veranderingen in jullie leven niet altijd met open armen worden ontvangen. Als het je echter niet lukt om in te zien dat de Mensheid onwetend al in een vergevorderd stadium gezwicht was voor de duistere machten dan zou je er voor kunnen kiezen niet te ascenderen zonder dat je je realiseert dat je dan bestemd bent om in deze dimensie te blijven. Ons contact met jullie is er om jullie ogen te openen voor wat er gaande is geweest om jullie heen terwijl we op hetzelfde moment hulp aan jullie garanderen om uit de klauwen van het duister te ontsnappen. Belangrijker is dat jullie je bewust zijn van het plan van de Schepper voor jullie Universum en de verheffing daarvan en dat vindt nu plaats.Er is bijna niemand die zich niet bewust is geworden van een grootschalige omwenteling met betrekking tot de Aarde. Uiterlijk ziet het er uit alsof chaos zal heersen maar zij die verlicht zijn, weten dat het voor een groter doel is. Deze cyclus van dualiteit moet heel snel eindigen en hiermee dienen alle zielen over hun eigen toekomst te beslissen. Omstandigheden dicteren dat een massale zuivering eerst moet plaatsvinden en daar komen wij in beeld. Wij zijn er om jullie te assisteren bij het herstellen van Moeder Aarde zodat de bewijzen van haar schending en destructie door de aanwezigheid van de Mens kan worden verwijderd. Als ambassadeurs van de Aarde zullen wij met jullie lopen en jullie mentoren en spirituele leraren worden voor het verheffen van jullie bewustzijn.Wees ervan overtuigd dat wij volledig zijn opgewassen voor onze taken en we zullen ervoor zorgen dat jullie klaar zijn voor het laatste proces naar Ascentie. Onze plannen leveren al resultaat op maar we kunnen niet altijd vrij geven wat we aan het doen zijn. Dat zal echter veranderen wanneer we in staat zijn om openlijk naar buiten te komen en onze kennis met jullie te delen. Jullie vormen een integraal onderdeel van alles dat is gepland en we zullen onze handen sluiten in een grote vriendschap die blijvend is wanneer we allemaal opwaarts gaan in de laatste dagen en deze cyclus verlaten. Als je inspiratie nodig hebt om door te gaan, denk dan gewoon aan het geluk en de vrede die op Aarde zal neerdalen wanneer de waarheid over jullie toekomst wordt gerealiseerd. Van chaos naar kalmte en orde, van verdriet naar vreugde en een helder bepaalde toekomst die jullie soevereiniteit respecteert.Zoals we jullie eerder vertelden zijn jullie wereldse problemen verre van voorbij maar vanuit de as van het oude paradigma zal een nieuwe verrijzen. Wanneer je het nu moeilijk zou vinden om de nieuwe Aarde te visualiseren, zie het dan als gereinigd van alles dat geen plaats heeft in de hogere dimensies. Er zal in elke richting waar je kijkt, schoonheid zijn en de wanstaltigheden die nu jullie landschap verpesten, zullen verdwijnen. Gebouwen en fabrieken zoals jullie industriële complexen zullen uiteindelijk worden verwijderd en dat zal in sommige gevallen permanent zijn omdat nieuwe methoden en productiemiddelen zullen worden geïnstalleerd. Zelfs dit zal van korte duur zijn omdat er een tijd zal komen waarin weinig of zelfs geen productie hoeft plaats te vinden.We weten dat velen van jullie onzeker zijn over hoe de veranderingen jullie uiteindelijk zullen beïnvloeden omdat jullie bezorgd zijn over jullie bezit en persoonlijke eigendommen. Laat ons jullie vertellen dat je houdt wat je hebt, tot de tijd komt waarop zelfs dat overbodig bewijst te zijn of passend voor de hogere dimensies. Alles daarin zal een hogere vibratie hebben en meer afgestemd zijn op het Licht. Jullie aardse materialen vervallen onvermijdelijk in de loop der tijd maar de nieuwe zullen oneindig meegaan tot je er klaar mee bent. Jullie hebben kristallen steden horen noemen en zij zullen jullie thuis worden wanneer je door de dimensies heen ascendeert. De grote stap in jullie evolutie is nauwelijks begonnen en de materiële kant van jullie leven zal dramatisch veranderen. Het zal allemaal in jullie voordeel zijn en voor jullie verheffing en mettertijd zullen jullie in staat zijn om vrijelijk door het Universum te bewegen als Kosmisch Wezen.We vertellen met plezier over wat komen gaat omdat jullie klaar moeten zijn voor de veranderingen en met kennis zijn jullie beter in staat een nieuw gedachtepatroon te vormen. Het helpt jullie ook je aandacht op de toekomst gericht te houden en minder afgeleid te worden door andere gebeurtenissen. Ondertussen wordt de waarheid over wat er de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden, vrijgegeven en jullie zullen zien dat veel mensen verantwoording moeten afleggen. Of het nu op Aarde is of buiten de Aarde, er is altijd verantwoordelijkheid voor elke daad die andere zielen negatief heeft beïnvloed. De grote boosdoeners zullen aan jullie wetten worden onderworpen, en zoals jullie nu zouden moeten weten, jullie zullen reageren op wat je hebt gedaan als is het maar omdat je uiteindelijk je eigen rechter en jury bent.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertegenwoordig samen met mijn metgezellen de Galactische Federatie wat betreft het contact met jullie. We zijn niet de enigen die dit mogen doen maar jullie kunnen er zeker van zijn dat de Aarde niet een “open huis” is waar iedereen op bezoek kan komen. We beschermen jullie tegen de binnendringing van onontwikkelde entiteiten en er kunnen alleen uitzonderingen zijn wanneer er een karmische situatie bestaat. Vrees niets, want jullie zijn veilig en heel erg gekoesterd en geliefd door ons.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS