Followers

Google+ Followers

woensdag 30 november 2011

30 November 2011


SaLuSa, 30 November 2011Blijf doorgaan, houd vol, en laat niets je van je gekozen pad afhouden. Alleen jijzelf weet wat er echt nodig is om je snel vooruit te krijgen en weet precies wat je tot je doelstellingen hebt gemaakt. Normaal gesproken zouden jullie heel gelukkig zijn om je op eigen snelheid verder te ontwikkelen en er wordt zeker ook geen druk uitgeoefend om het anders te doen. Maar er moet worden begrepen dat Ascentie zo nabij is dat als jullie deze kans willen grijpen om uit de 3e dimensie te komen, jullie ervoor moeten zorgen te weten wat je nodig hebt. Zoals we jullie vaak verteld hebben is het jullie intentie die zo belangrijk is want als deze wordt uitgezonden, trekt ze onmiddellijk gelijksoortige energieën aan en versterkt die van jullie waardoor het pad naar Ascentie opengaat. Het gaat om het verhogen van je trilling door meer Licht in je leven te brengen en het middels positieve gedachten en activiteiten te delen.

Maak je geen zorgen als jouw pad anders is dan dat van anderen want er zijn meerdere manieren om Ascentie te bereiken. Er bestaan inderdaad tijdslijnen die zich uitstrekken over alle mogelijke combinaties van mogelijkheden. Als jullie je keuze hebben gemaakt, is er geen verkeerde weg omdat anders vrijheid van keuze zinloos zou zijn. Jullie zijn de scheppers van je eigen toekomst, of je het nou beseft of niet, en daarom wordt jullie verteld dat jullie je huidige realiteit hebben gecreëerd. Dat betekent niet dat het niet kan worden veranderd, want dat hebben jullie juist gedaan door op eigen benen te gaan staan en te weigeren nog langer voor het duister te buigen. Het klopt dat wij en veel andere Wezens van Licht jullie helpen maar we doen dit alleen nadat jullie eerst zelf de eerste stappen hebben gezet. Jullie wijzen de weg en wij plaatsen er meer wegwijzers bij zodat jullie je gevoel van richting niet kwijtraken.

De tijd waar jullie in zitten is schitterend omdat jullie volkomen duidelijk hebben gemaakt dat jullie niets meer willen met de mentaliteit die zich richt op oorlog en confrontatie. Jullie zijn heel duidelijk in het eisen van wereldvrede en als jullie huidige leiders niet kunnen reageren, is het jullie niet voldoende dat ze aftreden maar eisen jullie dat er in hun plaats nieuwe leiders worden aangesteld die het wel kunnen. Dierbaren, dergelijke leiders zijn in jullie midden en wanneer de hindernissen en oppositie tegen hen is verwijderd, zullen zij jullie naar het vredige en gelukkige tijdperk leiden dat jullie niet alleen zoeken maar ook verdienen. Er is nu een grote meerderheid in de wereld die voor vrede bidt, en niet ten koste van alles maar middels vreedzame onderhandelingen. Dergelijke gebeden worden door Wezens van Licht uit de hoogste regionen beantwoord en zij ondersteunen ons in ons werk door ons de kracht te geven jullie te helpen een duurzame vrede op Aarde te bereiken.

Er is veel dat voor eind 2012 moet worden bereikt en dit is waar wij een belangrijke rol in zullen spelen. Jullie moeten snel weg van het systeem dat door de Illuminatie in stand werd gehouden, een systeem dat jullie binnen hun controle hield. Zij probeerden situaties te creëren waarmee jullie meer en meer afhankelijk werden van hen. Zij hebben hiermee alles gedaan wat in hun macht lag om jullie te weerhouden je richting de Nieuwe Tijd te ontwikkelen want dan zouden jullie onafhankelijker van hen worden. Hun macht is nu echter voor een groot deel gereduceerd en dit blijft zo totdat we hen uit posities van macht en invloed kunnen ontzetten. Veel van hun geheime bases zijn al ontmanteld en uitgeschakeld zodat ze permanent buiten gebruik zijn.

Zaken ontwikkelen zich goed al wordt het vanuit jullie perceptie zo misschien niet gezien. Het is een gigantische taak om het punt te bereiken waarop we onze bondgenoten de macht kunnen laten nemen. Vrees niet want we zitten zo dicht bij het stoppen van de bemoeienissen met jullie levens. De dualiteit gaf natuurlijk gelijke kansen aan zowel het Licht als het duister om de leiding te nemen en tot voor kort was het duister de dominante macht. Dat is niet langer het geval en middels onze bondgenoten proberen we de kracht van het Licht te gebruiken om de negatieve energieën te verwijderen die op Aarde achter blijven. Het Licht kan door het duister getemperd worden maar nooit verslagen, en de waarheid is dat het Licht altijd overwint. Verwar de komende activiteiten van Moeder Aarde niet met negatieve gebeurtenissen want de reiniging waar ze bij is betrokken, is een serie van positieve activiteiten die tot het herstel van de Aarde leiden. In het geval van fysieke erupties of bewegingen vanuit de Aarde zullen een aantal zielen overgaan maar daar is voor gekozen.

Jullie wereldse zaken worden door de financiële crisis gedomineerd maar wij zien dat het resultaat helpt om de leden van de Illuminatie te verwijderen, die niet alleen monetair beleid monopoliseerden maar dit ook in hun voordeel manipuleerden. Een aantal van de grootste misdaden tegen de mensheid houden hiermee verband. Jullie geld werd direct of indirect gestolen en doorgesluisd naar de zakken van degenen die zichzelf op de top van de piramide hebben geplaatst. De rijkdom van de wereld zal worden teruggepakt en eerlijk verdeeld en iedereen zal genieten van een tevreden leven waarin armoede of slavernij niet langer bestaat.

Jullie hebben misschien een immer toenemend aantal bronnen opgemerkt die over de aanstaande periode berichten verspreiden. Wees selectief, laat je intuïtie haar werk doen voor je, en houd aan je overtuigingen vast tot je een goede reden hebt om ze te wijzigen. Zoals we zeiden zijn er veel wegen die naar Ascentie leiden, maar ook een aantal die zielen in deze huidige dimensie gewoon verder mee op reis nemen omdat ze geen verlangen naar iets anders hebben. Laat hen hun zelf verkozen pad volgen want het zal hen precies van datgene voorzien wat ze nodig hebben om vooruit te komen. Niemand heeft de taak hen van iets anders te overtuigen maar wees er zeker van dat ze niet op Aarde kunnen zijn geweest zonder veel bruikbare lessen te hebben geleerd. Deze zullen hen op enig toekomstig tijdstip goed van pas komen en als ze zielen zijn die nu aan jullie zijn gerelateerd, wens je misschien met hen als een Gids verbonden te blijven.

Jullie praten soms over het bedanken van jullie gelukssterretjes voor de goede dingen in het leven, maar jullie beseffen misschien niet hoe dicht jullie bij de waarheid zitten. Wanneer jullie naar de nachtelijke hemel opkijken, kijken jullie naar de zonnen van vele zonnestelsels. Elke zon is de verblijfplaats van buitengewoon hoge Wezens van Licht en zij laten het Licht naar jullie Universum stromen. Jullie kunnen ze als Goden beschouwen die op hun beurt met de Grote Centrale Zon zijn verbonden en als kanalen fungeren om de energieën overal te verspreiden waardoor de lagere trillingen worden verhoogd. Het is een doorgaand proces dat geleidelijk alle leven in staat stelt naar de Bron terug te keren. Onthoud dat Alles Een Is, en dat alles zijn wezen heeft in de energie van het geheel.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wil zegeningen en liefde overbrengen van de lidbeschavingen van de Galactische Federatie.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS