Followers

Google+ Followers

maandag 2 januari 2012

02:01:2012


SaLuSa, January 02, 2011


We horen jullie “eindelijk” zeggen bij het begin van dit jaar dat zoals voorspeld de cyclus van dualiteit tot een einde brengt. Er bestaat een hele mix van verwachtingen want mensen zoeken naar aanwijzingen die hun eigen specifieke visie gaan vervullen. De duistere kliek heeft gepland gebeurtenissen te veroorzaken die de Apocalyps zouden bevestigen door het vervullen van eeuwenoude profetieën. Maar met het verliezen van hun machtsbases is het niet langer mogelijk en het pad naar Ascentie verloopt zonder grote tragedies of vernietiging op wereldwijde schaal. Met de acceptatie van ons plan voor jullie bevrijding uit de overheersing van de donkere kliek nemen jullie bewustzijnsniveaus gaandeweg toe en worden deze harmonieuzer. Het is duidelijk dat er veel moet veranderen en de periode tot het einde van het jaar zal door ons helder worden uiteengezet. We willen dat iedereen bewust wordt van wat er gaande is en waarom, en het duurt niet lang voor we met het geven van informatie moeten beginnen. 

We weten dat het net zo belangrijk is dat alle zielen over hun toekomstige mogelijkheden worden geïnformeerd en er zal veel aandacht worden gegeven om ervoor te zorgen dat degenen die in deze huidige dimensie willen blijven, net zoveel zorg ontvangen als ieder ander. Zelfs degenen die tot de laatste oude garde behoren, zullen ten slotte alle mogelijkheden krijgen om een nieuw pad naar hun uiteindelijke bevrijding te volgen. God is Geheel Liefde en maakt geen onderscheid tussen de ene en de andere ziel wanneer het gaat om het delen van Al Dat Is. Gedurende de Cyclus van Dualiteit hebben jullie volledig jullie door God gegeven vrije wil uitgeoefend en jullie keuze werd altijd gerespecteerd onder de voorwaarde dat jullie van de gevolgen zouden leren. Jullie ervaringen zijn uiterst belangrijk voor jullie spirituele evolutie en er is geen plaats als de Aarde die jullie een betere kans op ontwikkeling zou kunnen bieden. Het is een zware en soms ondankbare ervaring die toch jullie vooruitgang versnelt en jullie geschikt maakt om dit aan anderen op een vergelijkbaar pad door te geven. Onthoud dat alle ervaringen waardevol zijn als het jullie intentie is een zeker pad te volgen in dienstbaarheid aan anderen.

Het feit dat een heel klein aantal van jullie zich vorige levens kan herinneren, betekent dat jullie verder gaan op basis van een grote mate van vertrouwen. Jullie is altijd beloofd dat jullie aan het einde van de dualiteit geholpen zouden worden om naar de hogere regionen terug te keren waar jullie vandaan zijn gekomen. Sommige zielen hebben zich echter niet even snel als anderen ontwikkeld en voelen zich nog niet gereed om net als vele anderen een kwantum sprong vooruit te nemen. Dat levert geen probleem op en zij zullen als gevolg van hun keuze naar een vergelijkbare dimensie gaan waar zij hun ervaringen kunnen voortzetten. Geen ziel wordt verbannen of, zoals sommige geloven, door God vervloekt. Allen bereizen hun paden onder begeleiding van veel hoger ontwikkelde zielen, die altijd klaar staan om hulp en advies te geven. Het helpt echter enorm als zielen hun aanwezigheid erkennen en met hen “praten”. Het gezegde “vraag en je zult ontvangen” is op de waarheid gebaseerd, maar verwacht niet precies te krijgen wat je wilt want soms geven je Gidsen je liever wat in jouw hoogste belang is. De juiste timing is ook belangrijk en jullie moeten in een geschikte periode zitten waarin iets ook werkzaam kan zijn voor je. Heb vertrouwen in de uitkomst door te accepteren dat je niet noodzakelijkerwijs weet wat het beste voor je is.

Nu zo velen van jullie zich van de waarheid bewust zijn geworden over het zelf en jullie doel in het leven, zal dit jaar jullie zoveel bevrediging geven omdat jullie zullen weten welk pad je in moet slaan. Vanuit dat weten zullen jullie ook alle angsten loslaten die je binnenin misschien nog hebt, want jullie worden niet langer afgeleid door pogingen om jullie te misleiden. Door het onvermijdelijke contact met ons, dat niet ver weg is, zullen jullie begrijpen dat de Galactische Federatie een federatie is die uit geavanceerde, reeds geascendeerde beschavingen is samengesteld. Wij zijn op dit moment veel geavanceerder dan jullie op het einde van het jaar zullen zijn maar jullie zullen immense vooruitgang hebben geboekt. Wij gaan jullie stap voor stap heel snel omhoog tillen terwijl jullie, degenen die zich naar het Licht hebben gewend, alle mogelijke hulp wordt gegeven om jullie te helpen nieuwe bewustzijnsniveaus te bereiken. Dit zal volkomen normaal zijn en noodzakelijk om jullie iemand te laten worden die is afgestemd op jullie ware potentieel als Galactisch Wezen.

Het leven zoals jullie dat op Aarde hebben ervaren zou nooit een permanente situatie worden maar gewoon een opstapje zodat jullie de volgende stap naar Ascentie zouden kunnen maken. Jullie echte thuis is in de hogere dimensies en jullie staan op het punt de eerste stap te zetten waarmee jullie ernaar terugkeren. Dat is waar wij een rol spelen en jullie zijn verzekerd van een gelukkige afsluiting van deze cyclus. Een aantal gebeurtenissen die voortkomen uit de noodzaak van Moeder Aarde om haar eigen reiniging uit te voeren zullen tot opschudding leiden maar wij zullen bij jullie zijn om de invloed ervan te minimaliseren. Tussen ons gezegd, het laatste jaar zal nergens zo rampzalig zijn als sommige hebben voorspeld. Maar, zoals we eerder hebben laten doorschemeren, wees nog steeds voorzichtig als je in gebieden woont die onderhevig zijn aan aardbevingen. Als er echt gevaar schuilt, zullen we waarschuwingen laten uitgaan maar we kunnen de fysieke veranderingen niet tegenhouden die noodzakelijk zijn om jullie Aarde te helpen naar haar oorspronkelijke maagdelijke conditie terug te keren.

Zoals andere bronnen jullie al eerder hebben verteld, zullen onze Dierbare vrienden die ook jullie voorouders in de Inner Aarde zijn jullie in sommige gebieden waar activiteiten wat heviger zijn een veilige haven bieden. De Lemuriërs en Atlantiërs waren beide beschavingen, jullie hebben daar vrijwel allemaal levens in gehad, die met een vrijwel complete vernietiging zijn geëindigd. De Lemuriërs die van te voren voor de dreigende ramp waren gewaarschuwd migreerden net als de Atlantiërs om te overleven, maar de Lemuriërs gingen ondergronds waar zij prachtige steden bouwden. Zij zullen opnieuw tevoorschijn komen om zich aan jullie bekend te maken, maar niet voordat het veilig is om dit te doen. Jullie hebben veel over je voorouders te leren en over andere levensvormen die in de Aarde leven. De kennis is van jullie weggehouden zoals zoveel andere zaken die spoedig aan jullie bekend worden gemaakt. Het bewijs van deze verbanden ligt verborgen in de geheime archieven van het Vaticaan maar het zal op een goed moment worden geopenbaard. Jullie hele geschiedenis die duizenden jaren terug gaat, verschilt volkomen van datgene waar jullie toe geleid zijn te geloven en zal correct aan jullie worden voorgelegd.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik deel jullie opwinding over de aanvang van het jaar 2012 en over alles wat het belooft te worden. Het is het jaar van voltooiing en velen moeten nog de volledige betekenis ervan gaan bevatten. Wij wensen jullie de volledige vervulling van wat je voor jezelf wenst en moge het jullie Liefde en Licht brengen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS