Followers

Google+ Followers

maandag 4 mei 2009

04-MEI-2009 SALUSA


Het leven gaat over het ervaren van ontelbare, verschillende situaties die jullie leiden naar het begrijpen van de Spirit in kwesties...Gebeurtenissen op Aarde blijven zich versnellen en vanuit de chaos wordt de waarheid gevonden. Jullie vragen je af wat je gedaan hebt dat zulke ervaringen in je leven terecht zijn gekomen en degenen van het Licht weten dat dat het resultaat is van het toelaten van de duistere machten om te heersen. Jullie kunnen nu de manier zijn waarop jullie werden opgesteld om hun agenda te dienen, voor de uiteindelijke volledige controle over jullie. Jullie zijn echter veel wijzer geworden en niet meer zo gemakkelijk voor de gek te houden en als gevolg daarvan kijken jullie door de jullie omringende acties heen die bedoeld zijn om jullie klein te houden. Jullie ondervragen nu degenen die opzettelijk jullie rechten hebben toegeëigend en jullie zoeken een verklaring bij hen.Jullie nieuwe bewustzijn maakt het moeilijk voor diegenen die voor het duister werken om hun activiteiten te verbergen. Jullie zien waar het gebeurt en wie de aanstichters zijn en houden hen verantwoordelijk waardoor gerechtigheid uiteindelijk zal zegevieren. Jullie hoeven niet overmatig bezorgd te zijn over het lot van de betrokkenen omdat zij de waarheid over hun daden onder ogen zullen zien voordat ze verder kunnen gaan in hun ontwikkeling. Het is de moeite waard om in gedachten te houden dat alle zielen in de dualiteit zich voortdurend van het duister naar het Licht hebben bewogen en dat zij dezelfde kansen hebben gehad om de lagere niveaus achter zich te laten. Er wordt altijd hulp gegeven wanneer je een belofte doet naar het Licht toe te werken en vanaf dat punt zullen jullie zien dat je pad veel helderder en makkelijker wordt. Jullie gidsen zijn gekozen om je in die richting te krijgen die past bij je ervaring en je ontwikkelingsstadium.Jullie situatie blijft er één van wachten op de tekenen zodat degenen die de waarheid bezitten zich vrij voelen om naar voren te komen zonder dat ze worden bedreigd. Te veel mensen zijn monddood gemaakt door de geheime diensten die namens jullie Regering handelen. Er zijn echter zo veel mensen met verhalen dat ze onmogelijk allemaal stil kunnen worden gehouden. Er is niet veel nodig om een sneeuwbaleffect te beginnen dat naar een lawine zou kunnen leiden van mensen die naar voren stappen, bereid om zeker te stellen dat de waarheid niet langer wordt onderdrukt. Jullie grootste probleem is nog steeds de media die nauwgezet wordt gecontroleerd en die de duisteren helpt en bijstaat. Een vrije pers is een ideaal dat eens bestond en het zal mettertijd terugkeren om het belangrijkste nieuws over te brengen dat mensen vertrouwd zal maken met de eindtijden. Ascentie staat voor iedere ziel open maar er moet een wens en een intentie aanwezig zijn om deel uit te maken van het proces.Wij, van de Galactische Federatie, zijn betrokken bij alle aspecten van jullie laatste dagen op Aarde. Het is onze verantwoordelijkheid zeker te stellen dat alles klaar is en we zijn zeer opgetogen deel uit te maken van jullie verheffing. Er zullen geen problemen zijn om alles in het spoor te houden en we hebben regelmatig onze plannen herzien om ze aan jullie laatste vooruitgang aan te passen. Timing is nog steeds een belangrijke factor en wij zijn klaar om in één keer van start te gaan wanneer we onze orders krijgen om met First Contact door te gaan. Het is misschien niet voor erg veel van jullie duidelijk maar de omstandigheden die ons de ruimte geven om onze intenties aan te kondigen, komen steeds dichterbij. Het maakt deel uit van jullie bewustwording dat jullie ons ontmoeten en we zullen samenkomen wanneer jullie doorgaan naar de hogere dimensies. Absoluut niets zal verhinderen dat dat gebeurt en zelfs het duister met hun sluwe plannen zal niets van enige betekenis kunnen uithalen.De duistere machten kunnen hun uiteindelijke nederlaag niet onder ogen zien en houden nog steeds vast aan het idee dat ze met succes controle over de wereld verkrijgen. Deel van onze acties is te verzekeren dat jullie veilig het einde van jullie reis bereiken en wij houden ons aan de verordening van de Schepper dat het zo zal zijn. We kunnen jullie daarom vertellen dat jullie wat je toekomst betreft, niets te vrezen hebben. Onthoud dat wanneer het moeizaam wordt dat het het Licht is dat jullie overwinning voor jullie al heeft gecreëerd. De energieën die jullie naar de Aarde hebben aangetrokken, vormen de garantie dat de duisteren spoedig zullen worden gedwongen hun nederlaag te erkennen. Jullie geschiedenis is bezaaid met verhalen over de opmars van het duister en vele beschavingen zijn door hun handen gedecimeerd. Dat is een ervaring geweest die jullie eerder heeft verheven dan neergehaald omdat het uitdagingen creëerde die jullie moesten overwinnen door het toepassen van jullie spirituele begrip.Het leven gaat over het ervaren van ontelbare, verschillende situaties die jullie leiden naar het begrijpen van de Spirit in kwesties. Het zal jullie goed van dienst zijn wanneer jullie je verheffen en rollen aannemen die vergelijkbaar zijn met die van ons. Wanneer je eenmaal van het Licht bent, zal je automatisch anderen gaan dienen en dat is normaal door het hele Universum heen. Jullie aangeboren liefde leidt je naar vol bewustzijn en hiermee naar Onvoorwaardelijke Liefde. Dit is jullie ware Zelf zoals jullie waren voordat jullie de uitdaging aannamen om af te dalen naar de lagere dimensies. Het leven dat zich overal in het Universum bevindt, ontwikkelt zich voortdurend en het is een natuurlijke toestand die je altijd tot voortgang aanzet. Voor sommige zielen lijkt het alsof er geen vaart of beweging in hun leven zit maar wees er zeker van dat die levens met groei in gedachten zijn gepland. Sommige zielen richten zich op een snelle evolutie maar het is ieders keus om te beslissen hoe snel je het doet.Dierbaren, we moedigen jullie aan je zicht op Ascentie gericht te houden en laat je gevoelens niet verstrikt raken door de chaos om jullie heen. Kijk, zoals jullie zouden zeggen naar de zonnige kant en zie de uitkomst alleen als één die je leidt naar de unieke kans die Ascentie jullie biedt. Het Universum staat achter jullie en neemt er actief aan deel en jullie hebben zoveel support waar je je niet bewust van bent dat een gelukkige voltooiing van deze cyclus is verzekerd. Jullie zijn je bewust van onze inbreng en weten dat je naaste bondgenoten diegenen zijn die al aan jullie zijn geïntroduceerd. Er zijn echter vele andere beschavingen die banden hebben met jullie en dat zijn hoofdzakelijk leden van onze Federatie. Natuurlijk hebben jullie ook ervaringen opgedaan met minder ontwikkelde Ruimtewezens maar dat is normaal omdat jullie ze zelf hebben aangetrokken door het afdalen naar de lagere vibraties.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik bevind me ver voorbij jullie huidige niveau van bewustzijn. Dat is op geen enkele wijze bedoeld om jullie te kleineren maar simpelweg om aan te geven dat de Galactische Federatie hoogst spiritueel gemotiveerd is en dat lidmaatschap slechts open staat voor diegenen die vol bewustzijn hebben bereikt. Er is al een plaats voor jullie bij ons omdat we zien dat wanneer jullie Ascentie hebben bereikt, jullie het niveau van bewustzijn zullen hebben verkregen dat nodig is om ons te vergezellen. Er staat veel op het spel omdat de jaren verstrijken maar zoals we jullie al verteld hebben, zijn jullie voorbestemd om overwinnaars te zijn. Ik verlaat jullie met onze zegeningen, liefde en vreugde door te zien dat jullie uitreiken naar het Licht dat jullie voor altijd verder zal dragen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/May%202009/salusa__4may2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS