Followers

Google+ Followers

vrijdag 15 mei 2009

15-Mei-2009 SALUSA

Jullie zijn de Lichtwerkers die de vlag van vrijheid dragen en het gaat er bij jullie niet om te veroveren maar om mensen te bevrijden van de duistere machten. Jullie hebben vertrouwen, zijn zeker van succes en voelen dat een overwinning niet ver weg is...
Wij zijn ons bewust waar jullie mee zitten en begrijpen de druk waar jullie dagelijks mee geconfronteerd worden. Het is moeilijk om jezelf toe te leggen op je spirituele wijsheid omdat andere eisen je in beslag nemen en je aandacht afleiden naar iets anders. Het is misschien in jullie privé momenten dat jullie je kunnen ontspannen en kunnen overpeinzen waarom je hier bent en wat je met je leven wil doen. We weten dat jullie geconfronteerd worden met conflicten vanwege familieverplichtingen en ook dat jullie je taken moeten uitvoeren, welk beroep je ook hebt. Door dik en dun zullen jullie echter altijd je niveau van spiritueel begrip behouden. Het kan gebruikt worden om je door welke uitdagingen dan ook die je tegenkomt, heen te helpen en het zou, als het mogelijk is, gebruikt moeten worden om je daden te beoordelen. We merken op dat veel daden van de Mens spontaan zijn en vaak emotioneel geladen.Het is dit gebied van jullie leven dat nu behandeld dient te worden als jullie vrede en stabiliteit tot stand gaan brengen.Wat er ook gebeurt in jullie leven, jullie focus zou gericht moeten zijn op het uitreiken naar jullie Hogere Zelf en op het creëren van een verbinding die jullie beide verenigt zodat je Eén wordt. Op die manier zullen jullie alle leiding hebben die je nodig hebt om je door de komende beproevende periode heen te slaan. Het zal jullie ook helpen om je bewustzijn uit te breiden wanneer je afstevent op Ascentie. Terwijl dat niet ieder’s keuze is op dit moment, zal het toch anderen helpen door te zien hoe weldadig het is om een hoger bewustzijn te ontwikkelen. Hoe meer jullie vooruit komen, hoe makkelijker het wordt je vast te houden aan het bereikte niveau.Uiteraard bevinden jullie je in verschillende stadia van ontwikkeling en sommigen van jullie voelen zich in het geheel niet aangetrokken tot het idee van Ascentie. Het komt erop neer hoe comfortabel je je voelt in de huidige dimensie en diegenen die zich niet thuis voelen, zoeken naar de vervulling van hun wensen zonder noodzakelijk te weten wat hen zal bevredigen. Velen van jullie voelen dat ze van de sterren afkomstig zijn en kunnen aangetroffen worden terwijl ze verlangend de ruimte in staren tijdens prachtige heldere nachten. Van nature hebben zulke zielen al geaccepteerd dat er leven in overvloed aanwezig is in het Universum. Het leven zal niet langer een mysterie zijn wanneer we jullie eenmaal openlijk kunnen ontmoeten, aangezien een deel van onze missie het brengen van de waarheid is over jullie geschiedenis en de verbinding met ons. Ieder van jullie kwam gewillig naar de Aarde om de dualiteit te ervaren en ondanks de duisternis die ermee geassocieerd wordt, hebben jullie opmerkelijk genoeg, jullie Licht gevonden.De God van jullie Universum krijgt goddelijke instructies van de Schepper en het is jullie kanaal naar en van de Bron van het Al. God is Almachtig en niets bestaat er in het Universum dat niet het Licht van God draagt. De grootsheid en schittering van God is niet te meten en toch kunnen jullie het zelfs op jullie lagere vibratieniveaus voelen. God is Geheel Liefde voor al het leven, overal en heeft daarom niet de minste vorm van beoordeling waar het jullie betreft. Elke andere claim om God te zijn, is vals en zulke Wezens dienen niet aanbeden te worden. Jullie geschiedenis verhaalt over zulke goden maar dat is geklets van de Mens over diegenen die krachten toonden die hen te boven ging. De Mens is in het verleden bijgelovig geweest en gemakkelijk iets wijs gemaakt en gaf zijn krachten uit handen en dat is sinds die tijd zo doorgegaan en anderen hebben volledig voordeel genomen van die situaties. Jullie hebben nu een keerpunt bereikt en jullie steunen veranderingen die jullie rechten en soevereiniteit zullen herstellen.Overal zijn de ogen van de mensen geopend voor de trapsgewijze slavernij van de Mens. Onderwijs en enorme wereldwijde communicatiesystemen hebben het gat overbrugd tussen de verschillende landen. Hiermee komt een beter begrip van de plaats van de Mens op Aarde en zijn recht op vrijheid. Nu is het gevecht tussen het duister en het Licht in de openbaarheid gekomen en een duidelijke scheiding vindt plaats tussen de twee groepen. De kracht is bij hen van het Licht en de waarheid over recente gebeurtenissen wordt ontdekt. Het duister geniet niet langer van anonimiteit door zich achter anderen te verschuilen en zij die de Illuminatie vormen worden onthuld. Wanneer ze eenmaal geïdentificeerd zijn, worden hun activiteiten ingeperkt en hun macht verzwakt.Wij observeren jullie natuurlijk en moedigen jullie aan maar niet in die mate dat het jullie leven in gevaar zou brengen. Jullie zijn het leger van onbekende soldaten die de waarheid dragen in plaats van zwaarden en jullie liefde is jullie Licht. Jullie verspreiden het woord wanneer jullie je dagelijkse taken uitvoeren en mensen zien in jullie de kracht en de vastbeslotenheid die voortkomt uit leven vanuit je waarheid. Jullie zijn de Lichtwerkers die de vlag van vrijheid dragen en het gaat er bij jullie niet om te veroveren maar om mensen te bevrijden van de duistere machten. Jullie hebben vertrouwen, zijn zeker van succes en voelen dat een overwinning niet ver weg is. Dat is de reden waarom we zulk een genegenheid en liefde hebben voor de mensen van de Aarde en vanwege hun potentie om alle tegenslag te overwinnen.Onze aankomst zal jullie inspanningen om de veranderingen te versnellen, stimuleren en het zal ook jullie pad verhelderen zodat jullie tijd volledig kan worden besteed aan jullie eigen voorbereidingen op Ascentie. Er gebeurt zo veel buiten jullie Aarde dat gericht is op het versnellen van zaken en het gebeurt in de vorm van hogere energieën waardoor sommige veranderingen zich manifesteren. Moeder Aarde profiteert daar ook van al kunnen ze de noodzaak voor fysieke veranderingen niet totaal verlichten. Jullie wetenschappers worden zich meer bewust van de schaal van wat gaande is en realiseren zich dat er fundamentele veranderingen plaatsvinden door jullie hele Universum heen. Zij zijn natuurlijk meer bezorgd over wat er op de Aarde gebeurt.Onze Ascentie verschilt niet met die van jullie maar wij participeren met volledige kennis over wat er gebeurt. Wanneer het plaatsvindt co-ordineert elke dimensie zijn handelingen met alle andere niveaus en het gebeurt vloeiend in complete harmonie. Jullie dimensie is de uitzondering maar wij assisteren jullie om zo veel mogelijk moeilijkheden te voorkomen. Onze hulp zal duidelijk worden wanner wij bij elkaar kunnen komen en we hopen dat er niet zo lang gewacht hoeft te worden. Dat hangt deels af van jullie collectieve groei in bewustzijn en hoe snel jullie het framewerk voor wereldvrede kunnen vormen. First Contact is te belangrijk om af te raffelen en we moeten zeker zijn van een vriendelijke ontvangst en oprechte acceptatie.Ik ben SaLuSa van Sirius en als een zegsman van de Galactische Federatie voel ik me zeer bevoorrecht jullie toe te spreken. Allengs hebben we geen kanalen nodig om met jullie te kunnen praten maar zullen we op jullie televisienetwerken verschijnen. We zouden dat nu ook kunnen doen maar dat zou een oplegging zonder jullie instemming zijn. Blijf zonder vrees en weet dat we dichterbij zijn dan ooit om openlijk jullie te ontmoeten. De zachtmoedigen zijn de vredesstichters en zij zullen de Aarde erven.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/May%202009/salusa__15may2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS