Followers

Google+ Followers

woensdag 6 mei 2009

06-mei-2009 SALUSA

Jullie hebben veel over ons te leren en het zal een opwindende tijd zijn wanneer we spoedig onder jullie verblijven...We spreken jullie toe als vrienden maar in werkelijkheid zijn jullie meer omdat we Eén zijn. Niet alleen omdat we allen afkomstig zijn van de Bron maar wij maken deel uit van dezelfde ervaring en evolutionair pad. Zoals we jullie eerder hebben verteld, zijn wij jullie toekomst en is Ascentie jullie paspoort daarvoor. Dat is jullie bestemming geweest sinds jullie zo vele jaren terug een voet op Aarde zetten. Moeder Aarde volgt haar eigen evolutionaire pad en uit liefde voor jullie heeft ze jullie met zich mee gedragen. Net als jullie is het ook haar tijd om de cyclus van dualiteit te voltooien maar ze heeft ermee ingestemd jullie verder mee te nemen naar de hogere dimensies. Er is duidelijk nog een zodanig korte tijd over voor Ascentie plaatsvindt en er kan niet worden ontkend dat er nog maar korte tijd over is voor een nieuw decreet van de Schepper.Tijdens Ascentie kijken jullie naar een Universeel gebeuren in magnifieke proporties dat ruimte geeft aan elke ziel om zich te verheffen. Jullie hebben er een kleiner aandeel in maar het is van een zodanig belang voor het geheel omdat jullie klaar moeten zijn om je te verheffen voordat het proces kan worden voltooid. Het Universum zal zijn deuren openen voor de nieuwe Mens die is gearriveerd en die volledig gerijpt is tot een Kosmisch Wezen. Op Aarde neigen jullie ernaar je aan elkaar vast te houden omdat jullie tot vrij recent naar elkaar uitkeken voor comfort en veiligheid. Door verder te gaan voorbij de beperkingen ervan zullen jullie je creatieve krachten ontdekken en hoe je ze ten gunste van het Geheel kan gebruiken. Vaak hebben we jullie herinnerd aan de grote verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt wanneer je ze gebruikt. Misschien kan je nu begrijpen waarom slechts zielen die een bepaald niveau van bewustzijn hebben bereikt de vrijheid kan worden gegeven om te creëren zoals ze wensen. Uiteindelijk is het zo dat hoe hoger je gaat, hoe verder de consequenties reiken van misbruik van jullie kracht.In jullie geest zou je al moeten uitkijken naar controle van jullie emoties en de ware “jij” worden die in staat is om zijn/haar ego achter zich te laten. Jullie bevinden je nog steeds in beproevende tijden en welke betere tijden zou je kunnen hebben om voor jezelf te bewijzen dat je klaar bent om te ascenderen. Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in de paniek en de wanhoop die de duistere machten aan het creëren zijn. Het is echter slechts een passerende fase omdat de laatste uitwerking van gebeurtenissen op Aarde tot rijping komt. Jullie zullen ze niet alleen zien maar zullen in veel gevallen erbij betrokken zijn. De Mensheid moet in staat zijn om zijn aandeel te erkennen in het tot stand komen van de situatie die jullie ervaren. Er is geen God of toorn of woede die jullie straft en als je het gevoel hebt dat je een slachtoffer bent, is dat een onderdeel van je eigen gedachtepatroon. Dat mag hard klinken maar jullie ervaren exact wat je tot jezelf hebt aangetrokken en op die manier kan je het resultaat van je daden uit vrije wil begrijpen.Jullie zijn zo misleid met betrekking tot het doel in jullie leven en velen geloven nog steeds niet in de oneindigheid van het leven. Ieder van jullie heeft gedurende vele beschavingen duizenden levens gehad en vandaag de dag bevinden velen van jullie zich op het punt waarop jullie ervaringen hebben vervuld waar je van oorsprong op uit was. Jullie hebben geleerd van de lessen van dualiteit en het heeft weinig of niets meer aan jullie te onderwijzen. Sommige zielen zijn echter in een zo langzaam tempo vooruit gegaan dat zij nog steeds de noodzaak voelen om langer in de derde dimensie te blijven. Dat is de reden waarom er een andere “Aarde” is voorbereid voor hen om hun ervaringen te kunnen voortzetten. De Spirituele Hiërarchie hanteert geen tijdslimiet voor jullie ervaringen omdat alles bijdraagt aan het Universele Bewustzijn en het is beschikbaar voor iedereen die informatie zoekt over jullie sferen.Hoe meer jullie de waarheid begrijpen, hoe makkelijker het wordt te tolereren wat er om jullie heen gebeurt. Door oefening kunnen jullie ten alle tijden gecentreerd blijven en de afleidingen aan je voorbij laten gaan. Zoals we vaak zeggen, blijf gefocust op de toekomst en op wat je verwacht dat het zal brengen. Je zult niet alleen kalm en vreedzaam blijven maar ook helpen je visie te manifesteren en het dichterbij je te brengen. In feite is het zware werk al gedaan en alles dat jullie hoeven te doen, is je kracht behouden en je toewijding om deze periode door te komen. Het zal niet te lang duren voordat jullie duidelijk de kans zien voor grote veranderingen. Dan zal je weten dat de oude garde gefaald heeft in hun pogingen om hun macht te behouden. Zij zullen zich neerleggen bij de nederlaag en zullen verwijderd worden uit hun machtsposities. Zij kunnen de onvermijdelijke instorting van hun imperium niet voorkomen.Steun diegenen, Dierbaren, die duidelijk Lichtwerkers zijn en je zult ze op alle verschillende niveaus aantreffen. Je zult ze herkennen door hun woorden en daden omdat hun waarheid met je zal resoneren. Laat je niet voor de gek houden door welbespraakte woorden die het Licht missen en denk zeker twee keer na voordat je jezelf laat vallen voor de angsttactieken die vaak worden gebruikt. Dat is de weg van het duister omdat ze geen andere manieren kent om jullie in hun greep te houden. Rijkdom wordt vaak voorgespiegeld om je ziel te kopen maar niemand, behalve degenen met een lagere vibratie, zou normaal gesproken op die manier verstrikt raken. Geld is op vele manieren de wortel van het kwaad geweest maar van zichzelf heeft het geen macht; het is simpelweg de manier waarop het wordt gebruikt. Er wordt voor jullie ogen gezwaaid met materiële doelen als de panacee van het leven en jullie worden aangemoedigd om rijkdom te verwerven in een nooit-eindigende zoektocht. Sommigen hebben het gevoel dat geld geluk evenaart maar terwijl het vele problemen helpt te verlichten, bevordert het jullie spirituele evolutie niet. Dat is zo tenzij je een speciale persoon bent die het nut ervan inziet door te delen en er anderen van laat genieten wanneer hun noden drukkend zijn.In dagen die op komst zijn, zal geld geen betekenis hebben en jullie zullen alles creëren dat je nodig hebt. Die dagen zijn dichterbij dan je misschien denkt en komen met jullie verheffing door de dimensies heen. Denk over het gegeven dat er sferen zijn die zo hoog vibreren dat je als een Wezen van Licht bestaat. Wat zijn dan je behoeften wanneer je opgehouden bent te bestaan in de meer fysieke sferen. Jullie zien ons en we zien er hetzelfde uit als jullie in onze kledingstijl maar we hebben geen kleding zoals die van jullie nodig. We kunnen onze kostuums of pakken in het bestaan ‘denken’ en dat is de reden waarom is opgemerkt dat het eruit ziet als onze huid, zonder zomen, naden of knopen. Jullie hebben veel over ons te leren en het zal een opwindende tijd zijn wanneer we spoedig onder jullie verblijven.We weten dat jullie moe zijn van het wachten op een nieuw pad dat zich opent maar wees geduldig omdat alles doorgaat zoals het hoort. Er kunnen oponthoudjes zijn maar we zullen ze compenseren en ons plan zal niet in het minst beïnvloed worden. Ons is altijd de macht gegeven om zaken in balans te houden en we zijn nu meer dan ooit actief. Jullie veiligheid is verzekerd en wij monitoren de duistere machten meer dan zij zich mogelijk zouden kunnen realiseren. Ons Licht en onze Liefde zal jullie voor altijd omringen.Dank je SaLuSa

Mike Quinsey.


Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/May%202009/salusa__6may2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS