Followers

Google+ Followers

woensdag 20 mei 2009

20-Mei-2009 SALUSA

Jullie worden geconfronteerd met een Universum dat vol leven is, miljoenen planeten en zonnen en dimensies die nooit lijken te eindigen.Het geeft jullie echter een inschatting van hoe enorm de hemelen zijn en hoe de hand van de Schepper aanwezig is in alles wat je ziet...Ik hoef jullie niet te vertellen dat de tijd nog steeds sneller voorbij gaat en wat een lange weg leek bij de wisseling van de eeuw, nadert nu snel. Ik verwijs naar het Ascentie-proces dat al vele jaren gaande is en dat nu zijn laatste stadia nadert in voorbereiding op de grote verheffing in 2012. De voorbereidingen liggen klaar voor jullie succesvolle overgang en alle activiteiten die ermee samenhangen. De reiniging is al gaande sinds de Harmonische Convergentie toen jullie je bewustzijn verhieven in een grote uitbarsting van Liefde en Licht. Er werd een hoek omgeslagen waardoor getoond werd dat jullie klaar waren om het pad naar Ascentie te bereizen en het Universum kenbaar werd gemaakt dat de Mens was begonnen met het overwinnen van de invloed van de duistere energieën. Dat was een signaal voor de Spirituele Hiërarchie om een hoger pad voor jullie te openen en dat werd op zijn plek gelegd zodat jullie met jullie fysieke lichaam zouden kunnen ascenderen.Nu jullie de redenen ontdekken voor de problemen die jullie hebben achtergesteld, kan dat op dit moment behandeld worden om verdere tussenkomst in jullie evolutie te verhinderen. De dualiteit is het speelveld geweest waar strijden hebben gewoed om de controle van de planeet en jullie zielen. Dit was wat jullie kwamen ervaren maar het was nooit bedoeld om jullie volledig in je macht te krijgen. Jullie beschermers hebben werkelijk zorgvuldig ten alle tijden de balans gehandhaafd waardoor zij zeker stelden dat jullie de kans hadden om het Licht op Aarde te vestigen. Wij van de Galactische Federatie hebben onze rol gespeeld en zijn een integraal onderdeel geworden van het proces om jullie succes te verzekeren. Terwijl 2012 een mijlpaal is op jullie reis, zal het beste onderdeel nog steeds moeten komen wanneer andere Wezens van Licht jullie gaan vergezellen. In de hogere vibraties zullen zij zichzelf kunnen tonen en met jullie werken aan het tot stand brengen van vol bewustzijn. Jullie zullen in dat stadium genieten van alles dat van het Licht is en weten dat de vibraties zodanig zijn dat jullie een niveau hebben bereikt waarop de lagere vibraties niet kunnen binnendringen.Jullie toekomst is zeker veilig gesteld en het is van zo’n magnitude dat geen gewone sterveling het op de ene of andere manier kan beïnvloeden. Er zijn veel Wezens met goddelijke krachten die zitting hebben in de Raden waar veranderingen worden uitgevoerd die door de Schepper worden verordend. De duistere machten zouden als was in hun handen zijn maar alles wat zij doen is omhuld door Liefde en Licht. Jullie zouden er geen greintje aan twijfelen als jullie deze magnifieke Wezens en hun alles-bekrachtigende Licht zouden kunnen zien. Jullie zijn zo lang gevoed met een dieet van angst dat jullie je een leven zonder niet meer zouden kunnen voorstellen. Angst wordt op vele manieren tegen jullie gebruikt zodat je je op anderen richt om er van te worden bevrijd. Toch zijn dit onveranderlijk degenen die het op de eerste plaats hebben gepromoot. Jullie toekomst is het terugkeren naar wat jullie altijd waren en als iemand die bestaat als Wezen in vrijheid, grote vreugde en geluk. Wij weten dat jullie soms van binnen een staat van stilte bereiken en tijdelijk de verrukking ervaren van perfecte vrede. Bedenk je hoe het zou zijn om voortdurend binnen de schoonheid en verhevenheid te gaan verblijven want dat is hoe het zal zijn.Laat niemand je geloof wegnemen, wat het ook moge zijn omdat het belangrijk is dat je naar je eigen waarheid leeft. De tijd zal het leren of jullie je begrip dienen bij te stellen en de waarheid zal stevig staan zoals dat altijd het geval is. Wanneer jullie je verder ontwikkelen en je bewustzijn verheffen, zullen jullie ervaren dat het makkelijker tot je komt. Voor Ascentie zal er zeker een grote reiniging plaatsvinden die alles verwijdert wat niet langer met het Licht ervan resoneert. Hieruit volgt dat elke ziel de kans zal hebben om binnen het Licht te wandelen, als zij dit wenst. God houdt van alle zielen en er wordt niet op de één of andere manier voorkeur gegeven omdat allen in God’s ogen gelijk zijn.Wanneer we zeggen dat er niets bij toeval gebeurt dan is dat van toepassing op het hele Universum. Alles is geordend en draait in perfecte synchronisatie wanneer de verschillende cycli worden uitgespeeld. Die van jullie is relatief kort in vergelijking met die van galactische proporties en ze bewegen allemaal binnen elkaar in het grote schema van de Schepper. Het is iets dat moeilijk is te begrijpen maar het zal duidelijker worden wanneer jullie je vibraties verheffen. Jullie worden geconfronteerd met een Universum dat vol leven is, miljoenen planeten en zonnen en dimensies die nooit lijken te eindigen. Je kunt dan over parallelle Universa mijmeren en zelfs een Omniversum, hetgeen waarschijnlijk teveel is om te verteren. Het geeft jullie echter een inschatting van hoe enorm de hemelen zijn en hoe de hand van de Schepper aanwezig is in alles wat je ziet. Misschien zullen jullie je realiseren dat absoluut niets onmogelijk is met betrekking tot de Schepper en wie zou enige beperking durven aan te brengen.Op jullie eigen manier hebben jullie een beeld van wat voor je ligt en als je aspiraties hebt om te ascenderen zal het in hoge mate een verrassing zijn om te zien hoe veel prachtiger het is. De kleuren, de harmonie en vredige energieën zullen hemels zijn in vergelijking met wat jullie nu ervaren. Het leven zal een doorgaande ervaring worden waar je nooit moe wordt van je activiteiten en waar je uiteindelijk vrijelijk beweegt middels gedachtekracht. Het zal weinig gelijkenis dragen met hoe jullie nu leven en dat zal jullie zonder twijfel plezier doen omdat jullie in de lagere vibraties erg gemakkelijk moe worden. Omdat jullie in een lichter lichaam zullen verblijven, vereist het anders dan op Aarde geen slaapperioden maar is rust voldoende om jezelf opnieuw energie te geven.Na alles waar jullie op Aarde door heen zijn gegaan, zijn we er zeker van dat het vooruitzicht van het verplaatsen naar een hogere dimensie zeer uitnodigend is. Het lijkt op een verlossing na hard werken ofschoon jullie allemaal de compensatie hebben gehad van vrolijke tijden. Het is het ervaren van de extremen in de dualiteit dat maakt dat jullie de gelukkige tijden volledig waarderen en veel hiervan draait om jullie relaties. Die worden voortgezet in de toekomst maar de beperkingen die nodig zijn in jullie huidige situatie zullen niet bestaan. Vrij te zijn om je waargenomen richting te volgen is van essentieel belang maar terwijl je dit doet, ben je slechts één gedachte verwijderd van je geliefden en vrienden. Er kan geen afscheiding zijn waar jullie met elkaar in liefde zijn verbonden.Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals we jullie vaak adviseren Dierbaren, heb vertrouwen omdat er goed voor jullie wordt gezorgd en jullie nooit eerder zo veel aandacht hebben gekregen als nu. Wij zien jullie ware zelf als de Verlichte en wij verhelderen het pad dat jullie nemen en dat jullie terug naar huis zal brengen. Wanneer jullie eenmaal aan ascenderen zijn begonnen, worden jullie de gehele weg geëscorteerd en begeleid bij elke stap die je zet. Dat is toegestaan omdat we jullie wens om je te verheffen, beantwoorden en het wordt jullie bestemming. We voelen ons erg bevoorrecht om bij jullie te zijn in zulk een fantastische periode van jullie leven. Laat ons jullie in een liefdevolle omhelzing houden omdat tenslotte, Wij Allen Eén Zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS