Followers

Google+ Followers

woensdag 27 mei 2009

27-Mei-2009 SALUSA

Dus we zouden willen zeggen dat Ascentie een zekerheid is en niets kan die kans van jullie wegnemen. Weet dat onze Liefde en Licht jullie de gehele weg vergezelt en dat jullie overwinning ook die van ons zal zijn...

Jullie hebben soms het gevoel dat de tijd jullie ergste vijand is maar het kan ook in jullie voordeel zijn. Ofschoon velen van jullie resoluut zijn met betrekking tot jullie toekomst, zijn zij er ook nog die net wakker beginnen te worden en zich bewust worden van kansen voor iedereen om te ascenderen. We verwijzen voortdurend naar Ascentie omdat het zo nabij is, omdat het niemand passeert en het is er om diegenen aan te trekken die een pad naar het Licht hebben gevonden. Het is zo belangrijk dat wij, die jullie dienen, al het mogelijke doen om jullie aandacht te leiden naar de juiste richting. Ascentie is jullie paspoort buiten de Aarde en naar de hogere dimensies. Omdat het in samenhang met het einde van de cyclus gebeurt, worden grote energieën naar jullie toe gestraald in een poging jullie bewustzijn te verheffen. Door dit te doen worden jullie ogen geopend en het duister dat jullie leven omringt wordt verwijderd.Ascentie is een proces dat wordt gecontroleerd door Hogere Wezens die de status van het bewustzijnsniveau van de Mensheid hebben beoordeeld. Het resultaat is dat jullie zachtaardig naar een ander pad worden gebracht dat jullie helpt verlicht te worden. Vroeg of laat zullen mensen over het belang van deze tijd horen en we geloven dat velen zullen wensen zich te verheffen. Jullie zullen ook zien dat het erg op individuele inspanning aankomt omdat alle veranderingen van binnenuit komen. Anderen kunnen je leiding geven maar de inspanning moet van jezelf komen met een toegewijde intentie om meer in harmonie te komen met je Hoger Zelf. Het vereist inderdaad dat je de meester wordt waar het je ego betreft en dat je leven de intuïtieve aanwijzingen van je ziel volgt. Het bereiken van een dergelijk niveau van beheersing kan jullie vermogen om dit gedurende de hele weg naar Ascentie na te streven, alleen maar versterken.We wensen dat zo veel mogelijk van jullie hun weg naar huis vinden omdat we weten dat jullie je in zullen spannen op welke manier dan ook die nodig is om deze cyclus te verlaten. Ascentie is niet simpelweg een “graag of niet aanbod” en het bereikt diegenen die bewust uitkijken naar een manier om een hoger pad te omhelzen. De precieze details over hoe je het kan bereiken zijn niet zo belangrijk als wel jullie serieuze intentie om een weg uit de dualiteit te vinden. Onbewust zullen jullie weten of je wel of niet gepland hebt door te gaan met Ascentie dus wanneer je er iets over gaat horen of lezen zullen er geen echte verrassingen zijn wanneer je het accepteert. Er worden zeker ruimschoots inspanningen geleverd door talrijke individuen en groepen die naar de Aarde zijn gekomen om hun aandeel te leveren bij het ontwaken. De aandacht die jullie kleine planeet krijgt, overschrijdt eigenlijk ver jullie mogelijke begrip daarover. Er is interesse door het hele Universum heen maar er wordt zorg aan besteed dat alleen die entiteiten in jullie Zonnestelsel worden toegelaten die direct deel uitmaken van het plan voor de Aarde. Deze geordende benadering wordt overal aangetroffen en nauwkeurige aandacht wordt besteed aan Universele Wetgeving en wanneer die wordt doorbroken zullen karmische schulden worden opgelopen die zullen moeten worden vereffend. Vrije wil is fijn maar het gevoelig gebruiken zonder anderen te schaden of te hinderen wordt heel noodzakelijk wanneer jullie reizigers in de Ruimte worden.Het is duidelijk dat hoe meer jullie over deze eindtijden weten, hoe beter jullie zullen zijn voorbereid om ze te kunnen hanteren. Het zal ook helpen zelfvertrouwen op te wekken en je een vredige geest te geven. Het zou een zware last zijn om te dragen als jullie onbewust waren van de door God gegeven gelegenheid om jullie dimensie te verlaten en door te gaan naar de vreedzame en harmoniserende energieën van de hogere sferen. We kunnen jullie verzekeren dat de illusie van jullie werkelijkheid zich op Aarde bevindt, zo echt als jullie ervaringen voor jullie zijn. Doorgaan naar de hogere dimensies brengt jullie terug naar het Licht en jullie hogere bewustzijnsniveaus zullen hersteld zijn zodat jullie opnieuw een krachtig Wezen worden met creatieve vermogens. Een gedachte is krachtig op Aarde maar het is meer een collectieve gedachte die de Mensheid leidt op het pad waarlangs hij zich beweegt. Natuurlijk zijn sommige individuen meesterlijk in het gebruik maken ervan en vaak zijn het de duistere machten die het uitoefenen. Geloof in jullie eigen creatieve kracht en jullie zullen meer controle hebben over je leven en zelf-genezing ligt bijvoorbeeld binnen jullie vermogens.Voor te lange tijd zijn jullie weggetrokken van jullie spirituele pad en de duisteren hebben slim ingespeeld op de liefde voor sport bij de Mens. Het is verheven naar niveaus die verzekeren dat het een belangrijk deel van jullie leven wordt, vaak in die mate dat je andere verantwoordelijkheden negeert. Competitie heeft zijn plaats in het onderwijzen van de Mens hoe hij het beste zijn talenten kan gebruiken maar het is ook verlagend wanner het “ten koste van alles winnen” wordt. Voor sommigen zijn sportmannen hun goden geworden die als rolmodel een grote verantwoordelijkheid hebben om een goed voorbeeld te geven aan anderen. Dit betekent niet dat sommigen van jullie hun sport niet kunnen combineren met een spirituele vooruitgang maar kort gezegd wordt er minder tijd en misschien zelfs minder geld besteed aan het verhogen van jullie spirituele bewustzijn.Het wordt belangrijk in deze laatste jaren dat jullie je waarheid zoeken en naar de toekomst kijken en jullie spirituele behoeften. Als je regelmatig bronnen leest zoals deze dan ben je duidelijk open van geest en je bijna zeker in de juiste richting aan het ontwikkelen. De mogelijkheid bestaat dat jullie al besloten hebben een Wezen van Licht te worden en dat jullie je begrip benutten om je kennis in dagelijks gebruik om te zetten. Een kalm, liefdevol individu te zijn in jullie huidige wereld is niet gemakkelijk maar jullie hebben jezelf uitgerust met het vermogen om voorbij het normale niveau te redeneren en sta in de vrede die jullie om je heen hebben gecreëerd. Jullie Internet is een paradijs van kansen om zo veel te leren over wereldse en spirituele zaken. Er zijn figuren die er op uit zijn om te bedriegen maar jullie intuïtieve krachten zouden jullie in staat moeten stellen om daar door heen te kijken. Met First Contact en onze samenkomst zal het niet lang duren voordat jullie met veel meer snelheid vooruitgaan. De tijd is jullie vijand wanneer je zoveel te leren hebt maar in de toekomst zal het gezwoeg vervangen worden door nieuwe methoden van leren en het laden van het geheugen.Ik ben SaLuSa van Sirius en mijn tijd met jullie blijft mij plezieren. Alles dat we kunnen overbrengen dat jullie begrip over jezelf en ons verbreedt, zal ons contact met jullie zo veel gemakkelijker en vloeiender laten verlopen en ons werk zal zeer de moeite waard zijn geweest. Jullie aardse zaken slepen zich soms voort maar achter de schermen is er altijd veel gaande. Dit jaar heeft vele belangrijke data gehad waarin de inbreng van Licht nieuwe niveaus heeft bereikt. Dus we zouden willen zeggen dat Ascentie een zekerheid is en niets kan die kans van jullie wegnemen. Weet dat onze Liefde en Licht jullie de gehele weg vergezelt en dat jullie overwinning ook die van ons zal zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS