Followers

Google+ Followers

maandag 25 mei 2009

25-Mei-2009 SALUSA

Er zijn zo veel activiteiten die verder gaan en zich een weg banen naar een afronding die een grote invloed zullen hebben op de verwijdering van de duistere machten. Het is nodig hun vermogen om tussenbeide te komen bij de reiniging te verzwakken en hervormingen wachten erop geïntroduceerd te worden. Dat betekent het afsluiten van hun machtscircuits binnen de wereldregeringen en van hun ondersteuners door de hele industrie heen en in militaire kringen. Het militaire apparaat zal uiteindelijk de grote verliezer zijn omdat er geen plaats en ook echt geen noodzaak is voor hen in een vreedzame wereld. Wanneer de veranderingen effect hebben zullen veel mensen in nieuwe banen geplaatst moeten worden die de ontwikkeling naar een samenleving reflecteren die gebaseerd is op eerlijkheid en goede wil. Het zal doorgang krijgen aangezien er al een bewustzijnsverandering plaatsvindt die de hebzucht en de corruptie onderkend hetgeen de eigenlijke structuur van jullie wereld heeft vernietigd. Zij is in moeilijkheden gekomen door armoede en behoeftigheid die gecreëerd werd door machtsmanipulatoren en die tot nu toe zelfs de toekomst van de Mensheid controleerden. Dat zal veranderen en hiermee komt de ineenstorting van hun plan voor werelddominantie.Onze aanwezigheid zal verzekeren dat wanneer de tijd rijp is voor het nieuwe paradigma om jullie toekomst te onthullen, de verschillende regeringen in de wereld het zullen ondersteunen. We hebben degenen die als onze bondgenoten worden beschouwd al gepolst en democratische beslissingen zullen namens de mensen van de Aarde worden gemaakt. Jullie hebben naar vrede gehunkerd en de zorgen en het ongeluk die velen met zich mee dragen als gevolg van oorlogen, moeten in de toekomst niet worden herhaald. De mensen hebben gesproken en jullie gebeden of pleiten tot hemelse Wezens zijn gehoord, zo verheugt het ons te re-ageren op jullie keuzes vanuit vrije wil door veranderingen te bewerkstelligen. Zoals we jullie vaak geïnformeerd hebben, betekent dit dat we tussenbeide kunnen komen in jullie zaken omdat jullie hogere machten gevraagd hebben dit te doen. Wij zijn hier en komen nader bij jullie omdat jullie collectieve bewustzijnsniveau dit toelaat en het plan voor Ascentie is goed op weg. Dit forceert niemand om er aan deel te nemen die er de voorkeur aan geeft in de 3e dimensie te blijven maar zij kunnen anderen niet verhinderen hun wens te vervullen om te ascenderen. Het Plan van God voor dit Universum is in absolute perfectie en voor elke ziel wordt gezorgd en hun evolutie gaat door in overeenstemming met hun behoeften.Het leven lijkt soms zwaar en in de dualiteit ervaren jullie de conflicterende energieën die jullie leven heen en weer laten slingeren. In ieder stadium zijn jullie echter altijd in staat geweest om jullie vrije wil uit te oefenen maar vaak hebben jullie die weggegeven aan hen die de rol van leider op zich namen. Het is waar dat velen daar bijbedoelingen bij hadden en zoals vaak gebeurt, corrumpeert macht. Het is vandaag de dag nog steeds endemisch in jullie wereld maar spoedig zal er een ander soort leiders zijn die alles verpersoonlijken wat goed is en gebaseerd is op spiritualiteit en liefde. Zij zijn niet noodzakelijkerwijs verbonden met één of andere persoonlijke overtuiging of religieuze groep maar door het verheffen van hun vibraties zijn ze afgestemd op wat nodig is. Er zijn vele zielen die naar de Aarde zijn gekomen die hogere kennis met zich hebben meegenomen en zij doen dit specifiek om de Mens te dienen door het onderwijzen van de Waarheid.Realiseer je dat jullie honderden levens hebben gehad tijdens de cyclus van dualiteit en dat jullie vandaag staan als iemand die met de duistere machten heeft gereisd en tevoorschijn is gekomen als strijder van het Licht. Op een bepaalde manier van spreken zijn jullie niet slechter geworden van jullie ervaringen en als het al zo zou zijn dan hebben jullie een sterke wilskracht ontwikkeld waardoor jullie alle obstakels konden overwinnen. Dat zal goed van pas komen wanneer jullie je verheffen en ook anderen dienen die in de lagere dimensies verblijven.Ervaring bracht jullie tot nu toe verder maar het is jullie spirituele ontwikkeling die jullie nog steeds verder brengt en jullie gaan door je te ontwikkelen wanneer je door de verschillende vibratieniveaus heengaat. Jullie staan op het punt aan je reis terug door de dimensies te beginnen en het zal voelen alsof er geen eind komt aan de ruimte en het leven.Het is ook dat jullie jezelf nu niet kunnen herinneren als volledig bewust Wezen omdat je mogelijk ook jezelf niet zou herkennen. Jullie zijn zo verwijderd geraakt van jullie ware zelf dat jullie je niet kunnen voorstellen hoe het zou zijn om een groot Wezen van Licht te zijn. Jullie zullen creatieve krachten hebben die ver voorbij jullie huidige begrip reiken en jullie zullen het gebod van God dienen samen met de Engelachtige Wezens en Meesters van het Licht. Het is genoeg voor jullie om te proberen de grootsheid van het Universum te begrijpen, al is het alleen wat anderen je voorhouden. Leven zal één groot nooit-eindigende ervaring zijn en jullie tijd in de dualiteit zal gaan lijken als een oogwenk.Dierbaren, we mogen verder zijn dan jullie op het pad maar we leren nog steeds voortdurend over de enormheid van het Koninkrijk van de Schepper. Het is een opwindend leven dat zo belonend is vanwege het plezier dat het ons geeft te dienen in de Galactische Federatie. Kunnen jullie je voorstellen bij miljoenen zielen te verblijven die met elkaar resoneren, zuiver van geest en intentie zijn en die andere zielen dienen met het oog op het ondersteunen van hun evolutie? Jullie zullen dat zeker doen op een goed moment en velen van jullie zullen als Ambassadeurs van het Licht terugkeren naar de Aarde om die zielen te helpen die in sommige gevallen jullie vrienden en familie waren. Jullie hebben feitelijk al vele prachtige zielen op aarde die onze dimensies achter zich hebben gelaten om jullie in jullie tijden van nood te dienen. Zij brengen jullie een hoger begrip dat jullie zal helpen je voort te bewegen naar Ascentie. Jullie kunnen moeilijk gefaald hebben op te merken dat sommige van jullie kleine kinderen reeds spiritueel bewust zijn en zij brengen het Licht met zich mee. Geef aandacht aan wat zij zeggen want zij zijn oude zielen die jullie veel wijsheid brengen.Het ontbreekt jullie zeker niet aan hulp op dit moment en het zal met het verstrijken van de dagen nog verder toenemen tot één van jullie grootste ervaringen zal plaatsvinden met het begin van First Contact. Wij kennen jullie gedachten die ons opzoeken en we weten dat jullie ontvankelijker zijn voor ons dan zo’n 50 jaar geleden. Onze vloot wordt nu al zo lang waargenomen dat ze nauwelijks beroering veroorzaakt. Dat was inderdaad de bedoeling van het laten plaatsvinden van waarnemingen en gezien worden. We werden door sommigen als onwelkome bezoekers gezien en dat is vaak de erfenis van de tijd waarin jullie werden gevoed met komische stripfiguren die bedoeld waren om de wereld over te gaan. Een tijd waarin het woord “aliens”een angstige reactie veroorzaakte en waarin jullie aan ze dachten als een soort monsters.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geloof dat onze aanwezigheid erg sterk jullie beeld van Ruimte Wezens heeft veranderd. Daar zijn we erg blij mee omdat we liefdevolle en vreedzame bedoelingen hebben en onze daden zullen luider klinken dan woorden.Dank je SaLuSa

Mike Quinsey.

Original Site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS