Followers

Google+ Followers

vrijdag 8 mei 2009

08-mei-2009 SALUSA

Er is een manier om nu te gaan voordat jullie klaar zijn om te ascenderen maar wanneer we eenmaal bij jullie kunnen zijn en de duisteren niet tussenbeide kunnen komen, zal jullie vooruitgang verbazingwekkend zijn...Kunnen jullie geloven hoe de tijd sneller dan ooit verstrijkt? Het is een indicatie die jullie duidelijk vertelt dat het Licht krachtiger wordt dan ooit. Jullie spelen jullie rol door het omlaag te halen naar de Aarde en wij, en anderen van de hogere dimensies, gaan door die energieën naar jullie toe te stralen. Het is een voortdurend proces dat zich uitstrekt vanuit het Universum en zelfs van verder. Er wordt energie gezonden vanuit de Centrale Zon en die daalt neer door verschillende vibratieniveaus totdat het naar de Aarde kan worden gestuurd zonder dat het jullie overweldigt. Jullie zouden niet kunnen overleven in energie die te sterk is en het is deze factor die op passende en noodzakelijke wijze verzekert dat jullie je alleen binnen een bepaalde vibratie bewegen die verenigbaar is met die van jezelf. Er zijn krachtige zielen die de verantwoordelijkheid is toevertrouwd voor het richten van specifieke energieën naar jullie middels henzelf en Sint Germain met zijn violette straal is één zo’n Meester. Alles dat jullie zien en dat om jullie heen is, gaat over energie en verwijderd van het fysieke bestaan en in de Lichtsferen zullen jullie daar veel over leren.In de eerste plaats zijn jullie Licht Wezens en zijn de Lichtdimensies jullie ware thuis. Jullie bevinden je nu op dat pad dat ernaar terugleidt met behulp van het proces van Ascentie. Sommige Dierbaren zijn angstig bij de gedachte aan verandering zonder te begrijpen dat wanneer jullie verrijzen, jullie van nature de schoonheid, vrede en harmonie zullen accepteren die overal bestaat. De hardheid en de moeilijkheden van het leven in jullie huidige dimensie zullen slechts herinneringen zijn die langzaam wegvagen omdat er geen plaats voor ze is in de hogere niveaus van het Licht. Jullie moeten je gaan realiseren dat jullie niet je fysieke lichaam zijn, is het niet schitterend dat jullie met Ascentie in vibratie zullen verhogen zodat het acceptabel is in de vijfde dimensie waar het merendeel van jullie zal verblijven. Jullie zullen volledig bewust ascenderen en snel van de ene dimensie naar de andere bewegen.Er is een manier om nu te gaan voordat jullie klaar zijn om te ascenderen maar wanneer we eenmaal bij jullie kunnen zijn en de duisteren niet tussenbeide kunnen komen, zal jullie vooruitgang verbazingwekkend zijn. De reiniging op aarde van alle rommel en datgene wat aan de verstreken Duistere Tijdperken behoort, zal worden vervangen door alles dat schoonheid heeft en passend is voor de hogere dimensies. De grootste verandering zal in de energie zitten die jullie voortdurend omhelst en die zuiver en verheffend is. Hebben jullie niet gehoord over sommige zielen die toestemming kregen om zulke sferen te bezoeken? Die enkele ervaring die ze overweldigend vinden en die ze niet achter zich willen laten, die over energie gaat die liefde uitstraalt en alles daarin omhult. Het is de energie van de Bron waarin alles leeft en dat is nu van toepassing op jullie, zij het dat jullie je er grotendeels van hebben afgescheiden. Dat werd verwacht omdat jullie het zijn aangegaan zulke omstandigheden te ervaren als onderdeel van jullie evolutie. De dualiteit eindigt nu op Aarde en hiermee komt de kans om het geheel achter je te laten.Als je de zienswijze aanhoudt dat wat er nu gebeurt deel uitmaakt van de zuivering die al is begonnen, zal het een stuk gemakkelijker worden om er buiten te gaan staan en je op de toekomst te concentreren. Er is onvermijdelijk chaos wanneer de oude systemen instorten en jullie bevinden je temidden daarvan maar het hoeft je niet te verscheuren wanneer je je ogen stevig gericht houdt op jullie bestemming. Het kost tijd voordat jullie duidelijk zien wat het gaat vervangen maar wij hebben uitgewerkt wat er komt en het zal vreugde en geluk brengen in jullie hart. Wij zijn voortdurend bij jullie, of jullie je dat nu bewust zijn of niet, al zien veel meer mensen onze vloot en dat is natuurlijk onze bedoeling. De waarheid over onze aanwezigheid kan moeilijk verborgen of ontkend blijven na al deze tijd want onze bezoekjes aan jullie planeet zijn niet alleen de laatste eeuw duidelijk gedocumenteerd maar gaan ook in jullie oude kronieken duizenden jaren terug. Het zal een grote feestdag zijn wanneer onthulling officieel wordt en die tijd schuift steeds dichterbij.We zouden goed de duisteren kunnen vragen wat het is dat zij vrezen aan onze aanwezigheid. Niets zou ons meer verblijden dan dat zij ons als de goedaardige Wezens accepteren die we zijn, en dat ze zich naar het Licht keren en hun verleden achter zich laten. Wij koesteren geen zieke gevoelens ten opzichte van hen omdat iedere ziel die contact is kwijtgeraakt met het Licht er één is die op enig moment in de toekomst zal terugkeren. Jammer genoeg hebben ze een koppige karaktertrek die hen verhindert een nederlaag toe te geven en triest genoeg zouden ze eerder vernietigen wat ze niet kunnen controleren. Heb geen angst Dierbaren, er is verordend dat een dergelijk einde dit keer niet is toegestaan, in tegenstelling tot eerdere cycli. Jullie zullen ascenderen als dat je wens is en jullie zullen verdergaan met de intentie en het voornemen om dat doel te bereiken. Alles is gepland naar dat einde wat de reden is waarom jullie uit kunnen kijken naar een gelukkige voltooiing van deze cyclus.Zorg in de tussentijd voor je dagelijkse behoeften en voorzie in de toekomst zoals jullie die zien. We weten dat sommige onder jullie angst voelen in het gebied waar jullie leven en jullie zijn wijs aandacht te besteden aan je gevoelens. We kunnen veel doen om grote gebeurtenissen op Aarde te controleren maar enige reiniging van de oppervlakte van jullie wereld is essentieel voor de toekomst. We houden vele gebieden in balans die onderworpen zijn aan aardbevingsactiviteiten maar we kunnen niet altijd tussenbeide komen wanneer karmische verantwoordelijkheden worden uitgewerkt. Jullie zouden al kunnen weten dat vele zielen er voor kiezen om met behulp van natuurlijke catastrofes weg te gaan en wees ervan verzekerd dat er voor hen wordt gezorgd en dat geen echte schade wordt ervaren. Er bestaan, zoals jullie zouden zeggen, ziekenhuizen aan de “andere kant” waar liefdevolle vrijwilligers de nieuwkomers begroeten en die hun comfort en verlichting van enig trauma veilig stellen. In werkelijkheid worden er geen verwondingen of iets dergelijks mee gedragen naar de astrale gebieden en ‘patiënten’ zijn snel genezen van een of andere emotionele herinnering.Jullie Dierbaren die lang geleden de Aarde hebben verlaten, wachten op hun kans om jullie in Ascentie te vergezellen omdat ook zij zich voor de gelegenheid voorbereiden. Degenen onder jullie die zich hun lot hebben afgevraagd, zouden verlicht moeten zijn door de wetenschap dat zij op hun her-eniging met jullie wachten. De Schepper heeft jullie dualiteit laten ervaren maar heeft jullie op hetzelfde moment niet verlaten en heeft jullie bevrijding gepland die nu nadert. Jullie hebben je hele wezen in die grote energie van Liefde en Licht en waren er nooit van afgescheiden al kan dat anders lijken terwijl je op Aarde bent.Ik ben SaLuSa van Sirius en de Galactische Federatie is zo verheugd contact met jullie te maken. Het gaat erom deze laatste jaren van jullie reis een stuk gemakkelijker te maken en jullie zullen gesteund worden door onze aanwezigheid. Wij zijn jullie verzekering dat deze cyclus zal eindigen zoals gepland en voor die tijd zullen we naar de Aarde gekomen zijn en krachten met jullie verenigd hebben. Weet dat onze liefde al die tijd met jullie mee reist.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/May%202009/salusa__8may2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS