Followers

Google+ Followers

woensdag 13 mei 2009

13-Mei-2009 SALUSA

Jullie gaan alles leren dat jullie verder zal dragen om ons niveau te bereiken en we zien dat jullie worden voorbereid om de noodzakelijke spectaculaire vooruitgang te maken...


Het Menselijk Ras wordt buitengewoon beschermd en het is alsof jullie je in de Arena van het Leven bevinden terwijl velen jullie activiteiten observeren. Jullie zijn eigenlijk twee teams die bekend zijn door hun loyaliteit aan het duister of het Licht en jullie spelen het serieuze levensspel. Het was nooit de bedoeling dat het jullie geheel zou verteren en Universele voorschriften hebben verzekerd dat jullie het eindspel hebben gehaald. Dat is natuurlijk precies waar jullie nu zijn en wij, van de Galactische Federatie, en vele anderen van het Licht monitoren de laatste fasen. Begrijp dat de uitkomst al bepaald is en dat is waarom jullie de kans hebben om de cyclus van dualiteit te verlaten. Het is een gouden kans om te verrijzen en te profiteren van de hogere energieën die nu voortdurend naar de Aarde worden gestraald.De wake-up call is al lange tijd bij jullie gaande maar met het naderen van de afsluiting van de cyclus wordt er een grotere impuls gegeven om meer van jullie bewust te maken. Het is niet een kans van ‘één keer in je leven’, maar één keer tijdens een cyclus van duizenden jaren dat fysieke Ascentie mogelijk is. Velen wensen de dualiteit te verlaten omdat ze genoeg krijgen van de lagere vibraties en de constante strijd tegen de duistere machten. Verschillende paden zijn gekozen om die aspiraties te vervullen en zolang als jullie stevig vasthouden aan jullie intentie om je te verheffen, zullen jullie met zekerheid succesvol zijn. De Hogere Raden verdedigen jullie recht om je pad te kiezen en dat is op zijn beurt in overeenstemming met Universele Wetgeving. Jullie werden niet als het ware voor de leeuwen gegooid en jullie evolutie heeft de koers gevolgd die door de Mede-Scheppers is uitgezet. Hun krachten zijn fenomenaal en indien nodig kunnen ze jullie in één klap op een ander pad zetten, op een andere planeet.De hoogte- en dieptepunten van jullie ervaringen zijn zorgvuldig gebalanceerd zodat jullie op lange termijn vooruit gaan en jullie niet statisch zijn, noch overweldigd worden door jullie uitdagingen. Jullie Gidsen volgen van nabij jullie vooruitgang en zij zullen jullie helpen je levensplan te vervullen. Een rustig en gemakkelijk leven is normaal gesproken geen optie omdat het doel is voor situaties geplaatst te worden waar je van leert en wanneer jullie rijkdom zien, geloven jullie vaak dat dit wenselijk is maar het geeft soms meer problemen dan dat het oplost. Een simpel en ongecompliceerd leven is te verkiezen waarbij je aandacht niet wordt opgeslorpt door een valse manier van leven. Bittere armoede is ook onwenselijk maar sommige zielen voelen dat ze meer leren door in “behoeftigheid en gebrek” te leven. Feit is dat jullie levensstijl is als al het andere, een onderdeel van wat jullie hebben gepland. Dat is de reden waarom jullie Helderzienden met enige zekerheid jullie toekomstige mogelijkheden kunnen zien. Vrije wil is nog steeds van toepassing maar waarom zouden jullie datgene willen veranderen dat als jullie beste optie voor ontwikkeling is besloten.Dierbaren, wij houden, wanneer nodig, onze afstand tot jullie omdat we geen wensen hebben om bij jullie persoonlijke plannen tussenbeide te komen. Wanneer we echter instructies hebben ontvangen, zullen we uiterlijke gebeurtenissen beïnvloeden die jullie raken en jullie weghouden van schade. Over het algemeen krijgen jullie zo veel aandacht maar in de meeste gevallen zijn jullie je daar weinig of in het geheel niet van bewust. Wij zijn niet jullie goden en noch pretenderen wij dat te zijn maar in het verleden hebben andere Ruimtebezoekers dat als zodanig geaccepteerd en dat is voor ons niet verrassend. Zoals we jullie vaak vertellen zijn wij als jullie toekomstige zelf en wat jullie als miraculeus zien en soms voorbij jullie begrip gaat, is simpelweg geavanceerde kennis. Jullie gaan alles leren dat jullie verder zal dragen om ons niveau te bereiken en we zien dat jullie worden voorbereid om de noodzakelijke spectaculaire vooruitgang te maken.De tijden waar jullie je in bevinden zijn perfect om jullie spiritueel begrip te beproeven. Bijna dagelijks staan jullie voor uitdagingen en het is jullie kans om te peilen hoe ver je vooruit bent gegaan. Kunnen jullie, wanneer er chaos om je heen is, enentreerd blijven.en werken aan het ten alle tijde lijk is om te ascenderenen hoe ver je vooruit gang te maken.s dat als zodanje zelfbeheersing bewaren en kalm blijven en kunnen jullie desondanks aan elke ziel je liefde geven. Om die staat van bewustzijn te bereiken die noodzakelijk is om te ascenderen, zullen jullie moeten werken aan het ten alle tijde gecentreerd blijven. Wanhoop niet als je soms faalt en onthoud dat zoals altijd overal om jullie heen hulp aanwezig is. Roep om hulp wanneer je leiding nodig hebt en vele helpers zijn alleen om die reden bij je. Natuurlijk is er hulp van jullie medereizigers en zij blinken uit in alle aspecten van spirituele leiding. Jullie Internet heeft zoveel mogelijkheden geopend om te vinden wat je zoekt en het vervoert ook nieuws waarvan jullie media liever had dat jullie het niet wisten.Op het moment proberen jullie duistere machten door te gaan met hun plan maar ze hebben niet de mate van controle zoals voorafgaand aan de Presidentiële verkiezingen. De aanstelling van Obama heeft de verwachtingen van mensen veranderd en er is een sterke beweging die groeit in zijn aanhang. Hij heeft nog steeds tijd nodig om zijn gezag te laten gelden in zaken maar uiteindelijk zal hij erkend worden. Het zou niet in zijn belang zijn om te veel in één keer proberen te veranderen. Houd er zonder meer rekening mee dat zijn handen op vele manieren zijn gebonden terwijl hij ook leden van de Illuminatie om hem heen heeft. Het duister is nog steeds actief maar alles gaat nogal naar tevredenheid vooruit en nadat de vestigingsperiode is verstreken zullen grote beslissingen genomen worden die mensen tot de waarheid zullen ontwaken. Vele bronnen worden meer uitgesproken en de mensen die tot nu toe in het ‘duister’ leefden, openen hun ogen voor wat er door kon gaan uit hun naam.Politieke Instituten worden over de hele wereld heen zwaar bekritiseerd en hun tekortkomingen en gebreken worden publiekelijk bekend gemaakt. Het resulteert in krachtige oproepen tot verandering in de manier waarop ze opereren, zodat ze ook als verantwoordelijk voor de mensen kunnen worden beschouwd en beleid hebben dat ook in hun belang is. Gedurende te lange tijd hebben zij voor partijpolitieke belangen gewerkt en niet noodzakelijk voor de mensen. Politiek is grotendeels corrupt geraakt door de Illuminatie en hun vermogen om “hun man” verkozen te krijgen op topposities. Dat zal veranderen en vele zielen van het Licht wachten op hun kans om hun kwalificaties te laten zien en om mensen terug te leiden naar eerlijke en open politiek. Jullie kunnen misschien niet alles weten dat achter de schermen gebeurt en onze bondgenoten nemen het initiatief tot veel goed werk. Dit leidt tot de mogelijkheid om de oude overblijfselen van het team van de laatste President te verwijderen en er is veel werk te doen om ongedaan te maken wat gedaan is om de duistere agenda te ondersteunen en geduld is vereist omdat de fundering ervan wordt afgebroken.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben verheugd jullie toe te spreken met mijn gedachten en kennis over wat er zowel op als buiten de Aarde gebeurt. Wees ervan verzekerd dat wij ons bewust zijn van jullie wens om de veranderingen tot stand te zien komen en vooruitgang wordt voortdurend gemaakt richting de grote overwinning die van jullie zal zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original Site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/May%202009/salusa__13may2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS