Followers

Google+ Followers

vrijdag 22 mei 2009

22-Mei-2009 SALUSA

Het zal een tijd zijn van grote festiviteiten en het zal er één zijn om herinnerd te worden. Jullie zullen allerlei soorten ruimtevaartuigen rond de Aarde zien bewegen en sommigen van jullie zullen bevoorrecht worden door aan boord te komen en ons te ontmoeten...
Jullie macht om de waarheid bekend te maken is immens gegroeid sinds deze eeuw begon en het doet de duisteren op hun grondvesten schudden omdat hun geheimen één voor één worden onthuld.Wanneer dit aan stootkracht wint, zal er geen weg meer terug zijn naar de oude manieren tenzij ze kunnen worden verheven naar de nieuwe vibratie. De mensen verenigen zich en maken bekend dat de tijd van cover-ups en geheimhouding voorbij is. Er is een roep om gerechtigheid en een terugkeer naar wetten die de oorspronkelijke Constitutie reflecteren die iedere burger bepaalde rechten gaf om hun vrijheid te handhaven. Het wegvagen van jullie rechten zal te zijner tijd worden gerectificeerd en hiermee zullen de ambities van de Illuminatie en hun zucht naar wereldwijde controle sterven. Welke actie zij nu ook ondernemen, het is te laat om de mars naar het Licht te keren.Jullie bevinden je daarom temidden van vele veranderingen en het zal nog een tijdje chaotisch lijken. Wees echter verzekerd dat onze bondgenoten hard werken om het maximale voordeel te behalen uit elke verandering die toestaat dat het Licht tevoorschijn komt. Vele zielen zijn klaar om zich naar posities met autoriteit te verplaatsen en dat is nodig om door te gaan met de grote veranderingen die jullie verwachten. Zaken gaan snel en toch ervaren jullie frustratie omdat jullie nu resultaten willen zien. Dierbaren, wat in eeuwen is opgebouwd, kan niet zomaar in een nachtje worden verwijderd, het is een mammoet taak maar op hetzelfde moment ontwikkelt het zich naar onze zin. We kunnen ons plan niet openbaren maar het is voldoende te zeggen dat wij het voordeel hebben te weten wat de duistere machten op elk moment aan het doen zijn. Onze technologie kan uiterst nauwkeurig aangeven waar iemand zich bevindt op zeker moment en wij kunnen niet alleen hun gesprekken volgen maar ook hun gedachten.Wij zijn jullie formidabele vrienden die het plan voor de Mensheid dragen en verzekeren dat het voltooid wordt in overeenstemming met de Wil van God. Wij zijn als jullie Beschermengelen, altijd zo nabij en wakend over jullie. Jullie hebben een voordeel ten opzichte van de duisteren omdat wij het spel volgens de regels spelen en de hogere energieën en machten aantrekken. Het duister kan het zo vaak onderling niet eens worden en dat is hun Achilleshiel. Overgelaten aan hun eigen lot zullen ze imploderen en vele donkere zielen met zich mee nemen. Dat zal hen van het Licht niet beïnvloeden omdat de Schepper exact heeft verordend hoe deze cyclus zal eindigen en dat is niet in een ondergang.Met onze open aankomst op Aarde zal een grote stap vooruit worden gezet en het zal een bevrijding geven van jullie frustraties en teleurstellingen uit de laatste paar jaar. Het zal een tijd brengen met geweldig geluk en grote verwachtingen voor de onmiddellijke toekomst. Heel belangrijk is dat wereldvrede zal worden veilig gesteld en de Mensheid zal in staat zijn om zijn vreselijke massavernietigingswapens weg te doen. Jullie energieën zullen gewijd worden aan alles dat positief en vervullend is en de reinigingsperiode van de Aarde zal snel op gang komen.Wat er in het Universum gebeurt, beïnvloedt jullie prachtige wereld en de toenemende hogere vibraties die Ascentie bewerkstelligen, zullen jullie verder dragen. Het kan niet anders en het kan niet worden gestopt omdat de machtige Wezens uit de hogere sferen hun scheppingskracht uitoefenen. Dit zou jullie plezier moeten doen en jullie opnieuw verzekeren dat jullie grootse toekomst nabijer is dan ooit. Wanneer jullie ascenderen, zullen jullie ervaren dat hogere Wezens gemakkelijker in jullie nieuwe dimensie komen. Jullie ware realiteit zal terugkeren en omdat jullie allemaal eerder dit pad hebben bewandeld, zal het lijken op opnieuw naar huis gaan. Jullie kennen de hogere dimensies goed maar jullie geheugen is vervaagd en verloren gegaan door zo lang in de lagere vibraties te leven. Schoonheid, vrede en geluk is jullie natuurlijk staat van zijn en dat is wat je zult vinden met Ascentie.De Hemel zoals jullie die begrijpen, is afkomstig van vage herinneringen aan prachtige dimensies boven jullie, zij zijn niet in totale perfectie maar hebben geen deel aan de duistere energieën. Jullie zullen na Ascentie jullie “Hemel”creëren en het zal elk van jullie huidige verwachtingen overschrijden. Woorden falen er gerechtigheid aan te doen omdat alles over absolute schoonheid gaat, bewegend in de energieën van perfecte liefde. Wat zou een betere stimulans kunnen zijn om je aan je Licht vast te houden en je te richten op jullie toekomst?Er komen tijden waarin jullie je vermoeid zullen voelen door de krachtige inkomende energieën, dus luister naar je lichaam en rust dienovereenkomstig. Wanneer je ze integreert in je lichaam, zal je in tegenstelling juist langzaamaan minder slaap nodig hebben. Jullie zullen deels je vernieuwing van energie van buiten krijgen, vanuit de nooit-eindigende stroom van de Centrale Zon. Wat jullie ervaren zal vrij natuurlijk zijn en geen ziekmakende effecten hebben van lange duur. Met deze verheffingen zullen jullie je een stuk lichter gaan voelen en bij tijden alsof je door de lucht zweeft.Afdalend naar de Aarde moeten we zeggen dat we verheugd zijn over de reacties op de waarneming van onze vloot. Stap voor stap is er acceptatie van onze aanwezigheid in de luchten van de Aarde en de angst die eerder werd gevoeld is grotendeels in ruste. De oude beelden van monsterlijke buitenaardse Wezens zijn al lang verdwenen en met de komst van het Ruimte Tijdperk staan mensen geestelijk veel meer open voor leven elders in jullie Universum. Zelfs jullie orthodoxe religies zijn meer ontvankelijk voor het idee en het zal een overgang in jullie overtuigingen veel gemakkelijker maken. Wij, van de Galactische Federatie, zijn een lidmaatschap van vreedzame beschavingen die hun loyaliteit en dienstbaarheid aan anderen hebben bewezen. We hebben onze taken met absolute zorg en liefde voor alle levensvormen benaderd en verhalen die anders vertellen zijn ofwel vals ofwel verbonden aan andere beschavingen die los staan van ons.Ik ben SaLuSa van Sirius en mijn metgezellen delen mijn anticipatie op een glorieuze hereniging met de mensen van de Aarde. Het zal een tijd zijn van grote festiviteiten en het zal er één zijn om herinnerd te worden. Jullie zullen allerlei soorten ruimtevaartuigen rond de Aarde zien bewegen en sommigen van jullie zullen bevoorrecht worden door aan boord te komen en ons te ontmoeten. Het zal niet lang duren voordat jullie de verschillende Galactische Wezens herkennen en vooral diegenen die afkomstig zijn van dimensies binnen jullie Zonnestelsel. Hun bezoeken zijn in het verleden opgetekend en jullie zullen zien dat we al duizenden jaren bij jullie zijn.Ik laat jullie nu achter met jullie gedachten en hoop dat jullie geboeid zijn geraakt door het vooruitzicht van onze komst. Onze tijd om jullie te vergezellen is niet ver weg en we verwachten geen oppositie van jullie regeringen. Het is werkelijk een opwindende tijd om de op Aarde plaatsvindende gebeurtenissen te ervaren. Omring hen in jullie liefde en zie de schoonheid in de manier waarop de Schepper jullie op het pad van Licht en Liefde brengt.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS