Followers

Google+ Followers

maandag 18 mei 2009

18-Mei-2009 ATMOS

Wat voor jullie ligt is wonderbaarlijk en opwindend omdat er een geheel nieuw hoofdstuk in jullie levens begint. Door een Galactisch Wezen te worden, zullen jullie je ware realiteit tussen de sterren vinden en eindeloze mogelijkheden om andere werelden te ontdekken...Mensen zullen verschillende interpretaties en redenen hebben voor de veranderingen die zij overal om zich heen zien plaatsvinden. Jullie, met verlicht bewustzijn, zullen echter weten dat het de duidelijke tekenen zijn van de laatste dagen van de cyclus van dualiteit. Het heeft zijn beloop niet alleen in jullie cyclus gehad maar ook in voorgaande cycli die jullie oudere beschavingen bekendheid zagen krijgen en daarna zagen wegvagen. Elke beschaving liet een erfenis achter aan verhalen en gesproken tradities die herinnerden aan de laatste dagen van Lemuria en Atlantis. Jullie hebben werkelijk allemaal levens gehad in één, zo niet beide beschavingen die ongeveer 50.000 jaar of meer bestreken. Hun ondergang kwam op verschillende tijdstippen maar er waren perioden waarin ze samen bestonden. Jullie bewaren nog steeds onder-bewust herinneringen aan jullie eigen ervaringen in die tijd en ze hebben jullie beïnvloed in hoe je reageert op de ervaringen van vandaag de dag. Velen van jullie verloren hun leven tijdens de catastrofes waardoor beide continenten zonken en vandaag de dag bestaat er nog steeds angst omdat velen van jullie opnieuw zulk een einde bespeuren. Jullie bestemming is echter niet om opnieuw een dergelijk einde te ervaren en geen groot verlies aan land zal plaatsvinden.Fysieke veranderingen zijn onvermijdelijk maar met onze hulp kunnen de bedreigingen voor jullie worden geminimaliseerd. Ook door het verheffen van jullie bewustzijnsniveaus verminderen jullie de waarschijnlijkheid dat het voor Moeder Aarde nodig is drastische veranderingen in het land aan te brengen. Problemen zoals de vervuiling in jullie zeeën, jullie aarde en lucht kunnen grotendeels aan ons worden overgelaten omdat het geen vraagstukken opwerpt. De grotere zorg zit hem in de negatieve energie die om jullie heen is en die ook diep de aarde binnendringt en die moet worden verwijderd om in vibratie te kunnen toenemen. Dat wordt echter gedekt door het werk van velen van onze bondgenoten die groepen vormen en hun expertise gebruiken om zulke energieën om te vormen. Jullie hebben overal om je heen Lichtwerkers die rustig hun werk doen door hogere vibraties naar de Aarde te brengen en collectief doen ze prachtig werk. Velen van jullie zijn specifiek naar de Aarde geïncarneerd om hier te zijn voor de eindtijden en belangeloos dienen zij de Mensheid en Moeder Aarde om een weg naar verheffing voor het pad van Ascentie zeker te stellen.Jullie hebben een gezegde, “dat elk beetje helpt”, en dat zou niet meer van toepassing kunnen zijn dan op jullie toekomst. Simpele handelingen zoals het uitzenden van het Licht om andere mensen en Moeder Aarde te helpen, betekent dat hun kracht exponentieel wordt verhoogd door een dergelijke daad. Jullie zijn krachtige Wezens wanneer jullie wensen jullie samen laten komen en dat is van toepassing onafhankelijk op welk pad je je bevindt. De Illuminatie spelen in op de angsten en de donkere gedachten van zielen die gevangen zitten in de lagere vibraties. Zonder het zich te realiseren, dragen zulke mensen bij aan de chaos die plaatsvindt maar het Licht begint hun duisternis te penetreren en maakt hen wakker voor wat er gaande is. De huidige veranderingen zijn verreikend en het is de enige manier om mensen te laten zien dat de oude controles en methoden niet langer acceptabel zijn of adequaat voor de nieuwe Mens die verrijst. Er is een noodzaak om de hele wereld te betrekken bij een nieuwe manier om naar het leven te kijken waarbij iedereen in het beste belang van ieder ander werkt. Laat er trots zijn om één Ras te zijn en in het dienen van elkaar zodat iedereen kan delen in de vruchten van ieders werk. Hebzucht en corruptie zullen spoedig verdwijnen in een dergelijke beschaving omdat er geen “gebrek”meer bestaat zoals nu het geval is.Jullie, Dierbaren, zullen zeer sterk betrokken zijn bij de veranderingen die het aanzien van jullie beschaving zullen veranderen. Wij zullen jullie leiden en assisteren door het geven van onze technologie die de veranderingen zal doen versnellen. Het is echter niet onze intentie, noch wordt van ons verwacht dat wij jullie kans wegnemen om goed te maken wat er tijdens jullie vele levens, gedurende duizenden jaren, heeft plaatsgevonden. Het is jullie collectieve verantwoordelijkheid geworden en het zal jullie bevrijden van enig verder karma. Onze zorg betreft jullie voorbereidingen die jullie in staat zullen stellen door te gaan naar de hogere energieën waardoor jullie je blik op het pad van Ascentie richten. Maak je geen zorgen als jullie je op dit moment niet voorbereid voelen omdat jullie in de nabije toekomst meer dan voldoende leiding zullen hebben. Wij van de Galactische Federatie komen niet alleen om onszelf aan jullie voor te stellen - of om simpelweg te helpen met de reiniging van de Aarde, maar om jullie iedere mogelijke ondersteuning te geven bij het verhogen van jullie vibraties. Niemand is uitgesloten tenzij het hun eigen keuze is. We hebben geen wens om onszelf aan jullie op te dringen en dat zou de laatste eeuw al duidelijk moeten zijn geworden. Jullie hebben veel bewijs over onze vloot gezien al hebben we slechts met een paar contact gehouden die onze boodschappen hebben ontvangen of die geselecteerd waren om direct contact met ons te hebben.Wij zullen in de openbaarheid treden, wat er ook op de Aarde gebeurt en aan elke overblijvende scepticus bewijzen dat wij in jullie werkelijkheid bestaan. We hebben vele keren uitgelegd dat wij inter-dimensionale reizigers zijn en dat afstand voor ons geen probleem inhoudt. Wanneer jullie een hoger bewustzijn hebben en jullie je oorlogszuchtige wegen hebben verworpen, zullen jullie ook toestemming krijgen om buiten jullie zonnestelsel te reizen. Jullie krijgen alleen geen toestemming om de lagere vibraties naar de hogere sferen mee te nemen en het is onmogelijk om dit anders te doen vanwege Universele Wetgeving.Wat voor jullie ligt is wonderbaarlijk en opwindend omdat er een geheel nieuw hoofdstuk in jullie levens begint. Door een Galactisch Wezen te worden, zullen jullie je ware realiteit tussen de sterren vinden en eindeloze mogelijkheden om andere werelden te ontdekken. Ascentie is slechts een stap naar het bereiken van volledig bewustzijn en naar het innemen van jullie plaats bij de Meesters. Het moet voor jullie lijken alsof zulk een grote stap vooruit voorbij jullie mogelijkheden is maar wees ervan verzekerd dat jullie bij elke stap op de weg alle mogelijke hulp zullen krijgen. Wat een prijs om je blik op te richten en één die binnen jullie bereik is. In de overblijvende tijd dringen wij erop aan je te concentreren op je persoonlijke vooruitgang en laat al het andere aan je voorbijgaan. Een Wezen van Licht worden zou vrij natuurlijk op jullie moeten overkomen omdat jullie uiteindelijk oorspronkelijk uit de hogere dimensies afkomstig zijn.Ik ben Atmos van Sirius en ik voer mijn deel van het plan uit om jullie stap voor stap voor te bereiden op First Contact. Het helpt jullie jezelf vertrouwd te maken met Ruimte Wezens en jullie zullen ontdekken dat ze niet zo van jullie verschillen omdat de mensachtige vorm door jullie hele Universum heen bestaat. Het geeft jullie ook de mogelijkheid om ons en onze manieren te leren kennen en hoe wij ons verhouden tot andere levensvormen. Jullie zullen ons ervaren als goedaardige wezens die jullie vrede brengen en die gelukkig zijn om jullie vooruit te leiden om de prachtige kans te grijpen om te ascenderen en ons te vergezellen als leden van de Federatie. Wij wachten op het plezier van jullie gezelschap en samen zullen we reizen als Degenen die het Licht en de Liefde van de Schepper dragen.Dank je Atmos.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS