Followers

Google+ Followers

maandag 11 mei 2009

11-Mei-2009 SALUSA

Het Leven is opwindend en vol van onbegrensde wonderen en dat zal ook jullie ervaring zijn wanneer jullie eenmaal Kosmische Wezens zijn...


Jullie ervaren nog steeds de lozing van de financiële ineenstorting. Het is niet zo gemakkelijk als sommigen denken om de schade te overbruggen die het wereldwijd heeft veroorzaakt. Er worden pogingen ondernomen om het oude systeem te herstellen dat geen toekomst heeft omdat grotere veranderingen nodig zijn om iets van orde terug te brengen. Er is niet eerder een tijd geweest zoals de huidige waarin de invloed van de mensen zo krachtig was. Jullie spelen een grotere rol dan jullie je realiseren door vooruit te gaan in de meeste gebieden van jullie leven zodat er een pad is geopend dat als stapsteen fungeert voor Ascentie. Er zijn vele invloeden in het spel en sommigen komen van buiten de Aarde en wij van de Galactische Federatie maken hier deel van uit door de samenwerking met onze bondgenoten. Ze hoeven niet noodzakelijkerwijs te weten dat dit gebeurt maar omdat ze intuïtief en vooruitziend zijn, is het voor ons gemakkelijk om hen naar een pad te leiden dat mogelijkheden opent om het nieuwe paradigma te manifesteren.Wanneer de veranderingen duidelijk worden en de weg vooruit helderder, worden meer zielen ontvankelijk voor de nieuwe ideeën die worden gepresenteerd. Mensen houden van nature niet van verandering maar zien en begrijpen de ernst van de tijden waarin jullie je bevinden. Men realiseert zich dat tenzij jullie nu een omwenteling bewerkstelligen, jullie door blijven modderen op jullie pad vooruit zonder de problemen op te lossen. De antwoorden zijn er en vooruit-ziende mensen wachten op hun kans om hun ideeën in daden om te zetten. Zij zullen bekendheid krijgen maar soms wordt hun persoonlijke veiligheid bedreigd door hen die verandering tegenwerken. Wij weten echter op elk gegeven moment waar onze bondgenoten zijn en ook of zij zich in enige vorm van bedreiging bevinden. We kunnen niet tegen hun levensplan ingaan maar velen zullen zich onder de leidende lichten bevinden zodra zij hun plaats kunnen onthullen in het helpen verheffen van de Mensheid.Wij zien energetische bewegingen die de start van grote veranderingen zullen inluiden en jullie, die al bewust zijn, zullen ze herkennen. Wij kunnen bijvoorbeeld niet temidden van de huidige chaos naar jullie toekomen maar toch houdt ons werk met jullie nooit op. Wij verblijven boven jullie Aarde en turen in jullie levens met, kunnen we toevoegen, jullie voorafgaande instemming en waar groepen samenkomen die de toekomst bespreken, zijn wij bij hen. Wij gebruiken onze invloed om te proberen hen te motiveren beslissingen te nemen die jullie werkelijk ten goede komen in de dagen die nog komen.Zij van het Licht worden nog steeds op de proef gesteld door betrokken te raken bij de plannen van de duistere machten. Sommigen onder jullie voelen zich verstrikt door conventie en loyaliteit met jullie werknemers maar het zal niet langer duren dan nodig is wanneer eenmaal de lessen zijn geleerd. Bijna alles waar jullie je op richten is besmet met negatieve vibraties en jullie uitdaging is twee meesters te dienen totdat je uit de wurggreep kan stappen waar jullie je in bevinden. Wees ervan verzekerd dat jullie zoals altijd zulke strijden niet alleen voeren en het zal de uitkomst ten goede komen wanneer je een beroep doet op je helpers wanneer je het gevoel hebt dat de druk op je overweldigend is. We horen jullie roep om hulp en kunnen van die gelukkige ‘toevalligheden’ laten gebeuren die je van dienst zijn. Bij elke gebeurtenis staan jullie Gidsen je terzijde, dus wees kalm en raak niet in paniek wanneer zaken niet goed voor je lijken uit te werken. Alles in je leven gebeurt met een doel en je zou moeten overwegen wat het werkelijk voor je betekent.Er zijn tijden waarin jullie zou kunnen worden vergeven te geloven dat er geen rijm of reden achter jullie ervaringen zit maar ze dragen allemaal bij aan jullie algemene ontwikkeling en leiden tot jullie spirituele verheffing. Voor wat anders zou je zijn afgedaald naar de dualiteit dan om te leren over zijn conflicten en de tegenstelling tussen twee geheel verschillende energieën? Het mooie is dat jullie de gradatie waarin je betrokken raakt, kiezen en soms wagen jullie je in het duister om uit de eerste hand uit te zoeken hoe het is om dat te ervaren. Het is misschien niet onmiddellijk opbeurend om je daar aan te herinneren als je van het Licht bent maar wat er ook gebeurt, uiteindelijk kom je geheel hersteld en onbeschadigd uit ieder leven. Zij die dat niet doen, zijn simpelweg de slachtoffers van hun eigen keuze om hun ware zelf als Wezen van Licht te ontkennen. Maar opnieuw, zij zijn niet zonder hulp achtergelaten en hun Gidsen zullen er aan werken om ze uit hun donkere perioden op te tillen. Wij staan op de achtergrond met ontzag te kijken naar jullie verbazingwekkende standvastigheid en spirituele kracht om ervaringen toe te laten die jullie zintuigen en jullie bewustzijn van jullie vonk van Licht afstompen.Spijtig genoeg zijn jullie gedurende vele levens geleid te geloven dat jullie op een bepaalde manier een kleiner Wezen zijn dan jullie werkelijk zijn. Jullie waardigheid en eigenwaarde is weggevaagd om jullie klein te houden en onderdanig aan degenen boven jullie. Welnu, we hebben voor jullie allemaal nieuws; jullie zijn Goden in de maak en dat is altijd zo geweest en dat is van jullie kennis weggehouden. Jullie bewustzijn groeit echter en hiermee komt een ontwaken tot de waarheid over jullie zelf. Jullie voelen niet alleen dat jullie meer zijn dan je fysieke lichaam maar ook dat jullie een Hoger Zelf hebben dat jullie naar niveaus kan verheffen die meer in overeenstemming zijn met wie jullie werkelijk zijn. Jullie zijn beperkt door jullie overtuigingen maar zodra jullie verantwoordelijkheid nemen voor jezelf in plaats van dat je je meer verlaat op anderen, is het net alsof je het Licht hebt aan gedaan. Inderdaad, dat is exact wat je hebt gedaan en velen van jullie kunnen getuigen van zulk een ervaring. Het vinden van je ware zelf is een openbaring en een verheffing die je doet realiseren hoe krachtig jullie werkelijk zijn.We zeggen, neem je kracht terug omdat er nooit eerder zo’n kans is geweest om dit te doen waarbij zoveel hulp aan je werd gegeven. Hier gaat Ascentie over en het doet er niet toe wie je bent; iedereen heeft dezelfde kans om te ascenderen. De vereiste inspanning en vastbeslotenheid kan groter zijn bij de één of de ander, afhankelijk van jullie huidige niveau van bewustzijn.Er is echter een voorziening voor elke ziel om terug te keren naar het Licht en wat een vreugdevolle ervaring zal het zijn in het herkennen van jullie ware potentieel en pad naar de hogere dimensies. Daar stopt het niet omdat jullie voor altijd jullie bewustzijn uitbreiden totdat je vol bewustzijn bereikt. Het is bijna onmogelijk om dat in woorden uit te leggen maar kunnen jullie je voorstellen hoe het is om Eén te zijn met al Dat Is. Om het Verleden, het Heden en de Toekomst als Eén te ervaren en een onuitwisbare verbinding te hebben met alle levensvormen. Om exact te zijn waar je wenst door louter een gedachte en ook alles te creëren wat je verlangt.Ik ben SaLuSa van Sirius, en net als jullie ontwikkelen wij ons voortdurend en wij ervaren een veelvoud aan werelden en verschillende Wezens die haar bewonen. Het Leven is opwindend en vol van onbegrensde wonderen en dat zal ook jullie ervaring zijn wanneer jullie eenmaal Kosmische Wezens zijn.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:

www.treeofthegoldenlight.com

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS