Followers

Google+ Followers

vrijdag 29 mei 2009

29-MAY-2009 DIANE

Zij zijn de Wegwijzers die hoogst spiritueel en goed geïnformeerd zijn en zij hebben een missie om de waarheid te brengen en het Licht in andere zielen te openbaren...


Er is uiteindelijk niets dat jullie volledig kan voorbereiden op wat komen gaat. We proberen een beeld over te brengen van hoe het zal zijn en we laten jullie achter met een impressie van activiteiten op een enorme schaal die jullie zal verbazen. Vanwege onze bronnen, die werkelijk onbegrensd zijn, kunnen we op een zodanige manier onze Galactische leden in dienst stellen van, dat elke land in jullie wereld in overeenstemming met zijn behoeften wordt bediend. Waar jullie je ook bevinden, of zoals jullie ze noemen – Derde Wereld landen -, ons plan om jullie in het Nieuwe Tijdperk te brengen zal vrij snel te werk gaan. De meeste van onze technologieën zijn eenvoudig en gemakkelijk geïnstalleerd en geven veel meer onafhankelijkheid dan jullie nu hebben. We zullen hoge standaards hebben met betrekking tot jullie dagelijkse behoeften en we zullen jullie allemaal bekend maken met systemen die zelfvoorzienend zijn. Dat is van essentieel belang op plaatsen waar mensen op afstand leven van de centrale gebieden en er naar neigen geïsoleerd te zijn.Het is een kwestie van jullie op zo’n manier uitrusten dat jullie levensstandaard onmiddellijk wordt verbeterd. Een schone watervoorziening en een overvloedige toevoer van vrije energie zal vele gezondheidsproblemen overwinnen terwijl het jullie op hetzelfde moment verwarming en verlichting geeft waar omstandigheden dit rechtvaardigen. Huisvesting kan tot een danig niveau worden opgetrokken dat het voldoende bescherming en comfort biedt tegen de elementen en het wordt geconstrueerd van voor-gevormde materiaalsegmenten die eco-vriendelijk zijn en opnieuw te gebruiken. Het zal gemakkelijk nabij de locaties worden geproduceerd en het vereist weinig arbeid vanwege automatisering. We kunnen ook hulp van robots inzetten die de capaciteit hebben om binnen hun rol als opzichter beslissingen te nemen en dit zal voor-geprogrammeerd zijn. Computers, die veel geavanceerder zijn dan degene die jullie op dit moment gebruiken, zullen alle activiteiten in zulke installaties controleren.We willen jullie snel tot ons niveau van inzicht brengen zodat jullie je snel kunnen aanpassen aan een nieuwe manier van denken. Jullie hebben goede ideeën over hoe jullie je problemen kunnen oplossen en alles wat jullie ontbreekt, zijn de middelen om het te doen. We kunnen jullie helpen je afhankelijkheid van chemicaliën uit te bannen en jullie bijvoorbeeld andere manieren tonen om jullie vervuilde gebieden te reinigen. Veel van waar wij toe in staat zijn, kan worden uitgevoerd zonder de noodzaak op aarde te landen. In feite hebben we dat juist gedurende vele jaren gedaan om de lucht- en zeevervuiling onder controle te houden. Onze rol is die geweest van gebruik maken van een beperkende factor omdat jullie je eigen tekortkomingen moesten erkennen. Karma werkt op alle niveaus en jullie zijn verantwoordelijk voor het herstellen van de schade die jullie hebben aangebracht aan jullie prachtige Aarde. Het gebruik van energie in zijn verschillende vormen zal jullie nieuwe wetenschap worden en wij zullen op het juiste moment veel informatie beschikbaar stellen aan jullie. Zoals al het andere dat je ten goede kan gebruiken, zijn er altijd mensen die slechts in termen van de negatieve toepassingen kunnen denken zoals jullie militaire machten. Spijtig genoeg hebben zij egocentrisch en onverstandig vele ontdekkingen ten nadele van jullie gebruikt die ten bate van de Mensheid aan jullie waren gegeven.Er is zo veel van jullie weggenomen dat jullie kwaliteit van leven al had kunnen verhogen. Opeenvolgende regeringen van de Verenigde Staten hebben in het bijzonder een hoop uit te leggen wat betreft jullie welzijn. Jullie gezondheid zou altijd van het hoogste belang moeten zijn en het is ons een grote zorg geweest dat het is verwaarloosd. Behandelingen in overeenstemming met wat jullie je kunnen veroorloven zijn in feite “gerantsoeneerd” of vaak onthouden aan de meest kwetsbare mensen. Jullie zijn één van de rijkste landen geweest die gemakkelijk hadden kunnen garanderen dat behandeling vrijelijk beschikbaar was aan iedereen. Jullie zouden met een shock worden overweldigd als je slechts de enorme sommen geld zou kennen die aan militaire en geheime operaties zijn gespendeerd waar jullie in het geheel niet beter van zijn geworden. Jullie hebben als land integendeel vele anderen van je vervreemd door de bedrieglijke campagnes tegen regimes die jullie sympathie niet hebben verkregen. We spreken de mensen niet toe die onschuldig zijn met betrekking tot wat er is gebeurd, of diegenen die onwetend de stromannen zijn geweest van de Illuminatie. Zij hebben slim hun sporen uitgewist en loos alarm geslagen om de aandacht van zichzelf af te leiden.Dierbaren, wij zijn de dragers van de Waarheid en jullie zullen allengs volledig begrijpen hoe jullie gedurende eeuwen zijn bedot en gemanipuleerd. Reiniging is niet alleen een fysieke toepassing maar het betreft ook jullie geschiedenis die, zoals hij is opgetekend, weinig gelijkenis heeft met de waarheid. De duistere machten hebben hun activiteiten verborgen door ze te her-schrijven en zichzelf als jullie helden te presenteren. In de moderne tijd hebben zij veel van juist de incidenten waarvan zij claimen dat zij jullie ervan gered hebben zelf veroorzaakt en in samengespannen. Hun wegen zijn zeer subtiel en de Mens die van nature een vertrouwend karakter heeft werd voor de gek gehouden om hen te ondersteunen. Jullie bevinden je nu echter in een tijd waarin geheimen worden blootgelegd en bewijs wordt gevonden dat veel van het bedrog dat heeft plaatsgevonden, openbaart. Tot nu toe neigden jullie ernaar dergelijke openbaringen te negeren maar met de roep om verandering en de teruggang naar eerlijk zaken doen en rechtvaardigheid in alle zaken, wordt een nieuw standpunt ingenomen.Jullie kunnen de Wezens bedanken die jullie met behulp van natuurlijke middelen hebben vergezeld door een geboorte op jullie planeet. Zij hebben het hogere Licht met zich meegebracht en een vastbeslotenheid om anderen ertoe aan te trekken. Van hen moet de duisternis worden bekend gemaakt en omgevormd en op dit moment arriveren zij al sinds een behoorlijk aantal generaties in toenemende aantallen en hun aanwezigheid heeft een aanhoudend effect. Zij zijn de Wegwijzers die hoogst spiritueel en goed geïnformeerd zijn en zij hebben een missie om de waarheid te brengen en het Licht in andere zielen te openbaren. Zij hebben al exponentieel geholpen om de bewustzijnsniveaus van de Mensheid te verhogen en zij maken samen met alle andere Wezens op het pad van Licht, deel uit van de grote verheffing die jullie vooruit draagt naar Ascentie.Ik ben Diane, een Siriër, en ik ben dankbaar dat ik deze kans heb om met jullie te spreken. Als lid van de Galactische Federatie heb ik toegang tot de Akasha Optekeningen en ik kan jullie vertellen dat elke daad en gedachte wordt opgeslagen, niet om tegen jullie te worden gebruikt maar om te verzekeren dat de waarheid onbetwistbaar is. Hieruit volgt dat wanneer we jullie eindelijk kunnen ontmoeten, onze leringen over jullie ware geschiedenis ondersteund kunnen worden door onweerlegbaar bewijs. Het is vanuit een spiritueel gezichtspunt belangrijk dat jullie de waarheid kennen over jullie ervaringen op Aarde. Er is hier enige ironie omdat jullie natuurlijk juist voor ervaring naar de Aarde kwamen. Het heeft echter velen met emotionele en mentale problemen laten zitten en het kan deels worden verholpen door een volledig begrip over jullie levens uit het verleden. Er kan ook genezing worden gegeven door de energie van Liefde die zeer krachtig en succesvol is. We zullen jullie in dit verband helpen en nieuwe genezingstechnieken en methoden introduceren.Dank je Diane.

Mike Quinsey.

Original site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS