Followers

Google+ Followers

vrijdag 3 juli 2009

Ker-On 03 juli 2009

"Het klinkt misschien gek, maar de moederschepen in de Galactische Federatie zijn echt als drijvende steden in de Ruimte. Ze voorzien in al onze behoeften, en we komen aan niets tekort."

Als we eindelijk naar de Aarde komen, zal dat een waarlijk verlichtende tijd zijn, omdat er zoveel is dat we aan jullie kunnen geven. De vragen die onbeantwoord gebleven zijn, zullen naar waarheid en volledig afgehandeld worden, en jullie zullen niet langer illusies hebben over jullie werkelijkheid. Jullie hebben in een droom geleefd, hoewel het voor sommigen een nachtmerrie was. Maar dat komt bijna ten einde, omdat jullie uitstijgen boven de duistere mist die jullie Licht versluiert, en daarmee komt de waarheid geleidelijk naar de oppervlakte. Echter, de meesten van jullie hebben nog steeds een vervormd beeld van je verleden, dat een toneelstuk van vele actes geweest is dat minutieus geschreven is door de Mensheid als een geheel. Jullie zijn van één toneelstuk naar een ander gegaan in een serie van ervaringen die je geleid heeft tot deze tijd, waar jullie de kans geboden wordt om de dualiteit te beëindigen en het laatste gordijn naar beneden te trekken. Normaal gesproken is dat het moment waarop de acteurs het applaus in ontvangst nemen, dat een maatstaf is voor hoe goed ze het gedaan hebben. Dierbaren, jullie hebben je rol als Mensen die dualiteit ervaren nog niet helemaal afgerond, maar het applaus begint nu al op te klinken.

Jullie zijn extreem succesvol geweest in het overwinnen van de uitdagingen die aan jullie gepresenteerd werden. Net als acteurs die van het ene naar het andere toneelstuk gaan, zijn jullie je al aan het voorbereiden op de volgende stukken. Jullie hebben het script gelezen en goedgekeurd, en het is behoorlijk anders dan het stuk waarin je nu speelt. De oude karakters zijn niet meer dan namen in het programma van het leven, en zodra ze hun nieuwe kostuums aantrekken, worden ze één met hun nieuwe rollen. Als je het leven op deze manier kunt zien, zal het helpen om je hechting los te laten aan datgene wat je niet langer van dienst is. Je kunt de oude uitgesleten wegen achter je laten, en de nieuwe werelden binnengaan die gebouwd zijn op Liefde en Licht. De veranderingen zullen drastisch zijn en je naar niveaus tillen die je verwachtingen ver overtreffen.

Laat de energieën los die je toegestaan hebt om aan je vastgehecht te zitten gedurende je vele levens op Aarde. Je hebt ze lang met je meegedragen, maar nu vervalt hun invloed, omdat je je meer naar het Licht beweegt. Kijk naar waar je bent op je pad van evolutie, en beslis waar je precies naartoe wilt daar vandaan. De keuze is aan jou, en hoe meer je visualiseert wat het is, zul je de hogere energieën aantrekken die het tot stand brengen. Ga in een rustige omgeving zitten, en vraag jezelf af wat je van het leven wilt, en je zult de antwoorden vanuit je Hogere Zelf aantrekken. Als je besluit wat het is, onthou dan dat materiële bezittingen geen waarde hebben, omdat jullie zielen zijn die zich ontwikkelen, en die de macht zullen hebben om exact datgene te creëren wat je nodig hebt. We weten dat het voor sommigen moeilijk zal zijn om de dingen los te laten waar je hard voor gewerkt hebt, maar rijkdom is iets eigenaardigs dat bij de lagere dimensies hoort. Als de Mensheid zijn spirituele rijkdom leert te delen, dan zul je zien dat in alle andere behoeften wordt voorzien.

We proberen heel hard om jullie te helpen zien wat er voor je ligt, want als je een visioen kunt creëren van wat dat voor je betekent, en ernaartoe kunt werken, zullen veel van je problemen opgelost worden. Heb er vertrouwen in dat de Schepper wenst dat je alles krijgt wat je nodig hebt, door je verheffing naar de hogere dimensies, waar ze werkelijkheid kunnen worden. Van binnen weet je dat dit waar is, omdat je al eerder zo geweest bent. Ascensie is het pad dat zich voor je opent, en is het spoor van de vrijheid dat je losmaakt van de lagere vibraties, om de vruchten van je succes om Licht Wezens te worden, te proeven en ervan te genieten.

Het zou geweldig zijn als velen van jullie hun blik op Ascensie richten, omdat het een heel natuurlijke ontwikkeling is in de loop van je evolutie, en verwelkomd moet worden. Het zal je compleet opliften naar de hogere vibraties, waar de beproevingen van de dualiteit niet bestaan. Waar je leven verbeterd wordt door de prachtige kleuren, en de harmonie van alle levensvormen die samen voor elkaar bestaan. Natuurlijk heb je je momenten van geluk op Aarde, maar die duren meestal maar kort in vergelijking met de permanente status van de hogere realiteit. Misschien is het beste van alles, vanuit een persoonlijk standpunt bekeken, dat je verandert naar een perfect lichaam dat samengesteld is uit kristallijne cellen. Een lichaam dat niet aangetast wordt door ziekte of kwalen zoals je die op Aarde ervaart. Ook ouder worden is niet langer een punt, omdat je een jonge en volwassen vorm zo lang houdt als je wenst.

Als een Venusiaan en met de komst van Ascensie, beweeg ik mij ook met mijn planeet Venus, hoewel die zich op dit moment in een hogere dimensie bevindt dan jullie. Zelfs nu het op een hoger niveau vibreert, lijkt het meer op de nieuwe Aarde waarmee jullie zullen ascenderen. Het is een paradijs vergeleken met wat jullie nu hebben, en als jullie maar een glimp zouden opvangen van wat dat betekent, zouden jullie geen aarzeling kennen om de blik op Ascensie te richten. Het grote spel dat jullie op Aarde spelen, loopt op z’n eind, en dat zal een heuglijke ervaring worden voor iedereen die erbij betrokken is. Ja, zelfs degenen die in je huidige dimensie willen blijven, zullen ervan verzekerd zijn dat dat voor hen door zal gaan. Echter, de keus brengt een scheiding die onvermijdelijk is, en jullie paden zullen verder uit elkaar komen te liggen, omdat degenen die er klaar voor zijn, nu verder moeten. Dus je ziet dat de gebeurtenissen die eraan komen, zich niet alleen tot de Aarde beperken, maar feitelijk van Galactische proporties zijn. Jullie zijn niet van de Aarde, omdat jullie echte thuis ergens anders is, en jullie ware families zullen op een zeker moment weer bij jullie komen. Sommigen van jullie zullen ongeacht de gebeurtenissen willen terugkeren naar hun thuisplaneet, terwijl anderen bij ons zullen blijven en mee zullen doen aan onze missies.

Wij kunnen naar de uiterste grens van het heelal reizen als dat nodig is, en interdimensionaal reizen maken dat mogelijk in hele korte tijd. Wij kunnen zo lang als vele van jullie levens aan boord van onze schepen verblijven, omdat wij niet ouder worden en ons huidige lichaam voor zo’n 1000 jaar kunnen behouden, als dat nodig is. Het klinkt misschien gek, maar de moederschepen in de Galactische Federatie zijn echt als drijvende steden in de Ruimte. Ze voorzien in al onze behoeften, en we komen aan niets tekort. Wat jullie als werk zouden beschouwen is een genoegen, en geenszins afmattend zoals vele van jullie banen zijn. We hebben ruim de tijd voor persoonlijke interesses, en wat jullie vermaak zouden noemen. Echter, op geen enkele manier bevordert het oorlog of soortgelijke negatieve zaken, aangezien niets van een lagere vibratie een plek heeft bij ons. Jullie interesses zullen zeker veranderen, gezien het feit dat wij technologieën hebben die het je bijvoorbeeld mogelijk maken om leven op andere planeten te bestuderen. Je zou het in holografische beelden zien terwijl het op dat moment daadwerkelijk plaatsvond. Je kon de Zonnen en hun planeten bestuderen op dezelfde manier, en ze zouden bij wijze van spreken zo naar je toe gebracht worden. Je houdt misschien van kunst en muziek, en zou zo met Mozart kunnen praten en zijn muziek kunnen bespreken om jouw interesses na te volgen. Het leven zal zo anders zijn, en het allerbelangrijkst, de Liefde en het Licht zullen erin wederkeren.

Dank je Ker-On.
Mike Quinsey.

Original Site:
://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS