Followers

Google+ Followers

vrijdag 10 juli 2009

SaLuSa 10 juli 2009

"Er zijn gelegenheden waarbij je afgeleid wordt, maar als je oprecht wenst om jezelf te ontwikkelen, zul je teruggeleid worden naar het juiste spoor."Heel nauwkeurig geven wij informatie die jullie helpt om je eigen waarheid te vinden. We herhalen het vaak, om er zeker van te zijn dat jullie het in je opnemen. Ons doel is om jullie voor te bereiden op de periode die nu direct begint, die geïntensiveerd wordt door krachtige energieën. Gezien het feit dat jullie een basis hebben waarop jullie kennis uitgebouwd kan worden, weten wij dat jullie veel sneller progressie zullen boeken. Er is zeker meer informatie aanwezig in deze tijd, en dat is onderdeel van een intensief programma dat degenen die de waarheid zoeken, in staat stelt om die ook te vinden. Helaas is er net zoveel disinformatie aanwezig, maar daar komt jouw vermogen om te onderscheiden om de hoek kijken. Als je twijfelt, leg het dan terzijde, maar neem het weer op als je reden hebt om het opnieuw te evalueren. Misschien zal het je verbazen hoe vaak er iets omhoog komt dat je verlicht en je helpt om de antwoorden te vinden.

Je gidsen volgen jouw spirituele evolutie, en hebben de opdracht om je te helpen om de wegwijzers naar je pad te vinden. Er zijn gelegenheden waarbij je afgeleid wordt, maar als je oprecht wenst om jezelf te ontwikkelen, zul je teruggeleid worden naar het juiste spoor. Mocht je omlaaggetrokken worden door iets dat minder is dan de waarheid, dan zul je daar waarschijnlijk toch een ongemakkelijk gevoel over hebben. Dus vertrouw op je intuïtie en laat je niet dwingen door degenen om je heen, die wellicht proberen om je verstand te beïnvloeden met angstwekkende gevolgen. Angst is het wapen van de duistere krachten, in tegenstelling tot liefde, dat degenen die van het Licht zijn vergezelt. Soms kan je spirituele geloof complicaties met vrienden en familie veroorzaken, die er misschien bang voor zijn of zelf ergens anders in geloven. Dit plaatst je vaak in een positie waarin je jezelf moet verantwoorden, maar in sommige omstandigheden is het beter om je terug te trekken, om zo ruimte te maken voor de verschillende niveaus van begrip.

De waarheid zal nog steeds kaarsrecht overeind staan, als valse geloofssystemen omver vallen. Zoals je nu ziet, gaan er vele instituten kapot en slagen ze er niet in om het Licht te overleven dat hun zwakheden blootlegt. Diegenen die niet de wens van het volk weerspiegelen, zullen hun steun verliezen, tenzij ze in staat zijn om veranderingen te accepteren. Dit is met name duidelijk in de financiële sectoren die weer aan het opkrabbelen zijn. We weten dat het oude paradigma niet langer zal werken, en door verschillende ontwikkelingen die nu gestalte krijgen, zal een totaal nieuw systeem aan het daglicht komen. Onze bondgenoten zitten achter deze veranderingen, en wachten simpelweg op het juiste moment om door te stomen. Dat zal het begin zijn van vele essentiële veranderingen in de manier van leven van de Mensheid, en legt de basis voor het Eerste Contact.

Wees goedgehumeurd ondanks het nieuws dat door de media gecontroleerd wordt. Zo verminder je hun vermogen om nood en rampspoed te verspreiden. Als het goede nieuws gemeld zou worden, zou er over Ascensie gesproken worden, en de veranderingen die plaatsvinden door het hele zonnenstelsel heen. Het zou je melden dat jullie wetenschappers weten dat jullie Zon aan het veranderen is, en dat er in de komende jaren een enorme uitstoot van energie zal zijn. Maar in plaats daarvan krijg je een dieet van angst voorgeschoteld, in de hoop dat je door zult gaan met opgeven van wat er nog over is van je vrijheid, en dat je de moed opgeeft en geen weerstand meer zult bieden. Maar jullie het volk zijn een toren van kracht, als jullie maar samenkomen voor een gemeenschappelijk doel. Het duister vreest jullie verlichting, omdat jullie uit je innerlijke kracht putten en tegen hen in opstand komen. Dat gebeurt nu ook daadwerkelijk, en jullie hebben al vele voorbeelden gezien, inclusief de meest recente in China.

Het Licht en het duister staan tegenover elkaar, en het is jouw uitdaging om die energieën te weerstaan die niet bij jou weerklinken. Soms is dat moeilijk als anderen jouw begrip niet delen, maar er zijn tijden dat je daarvoor moet weglopen. De mens lijkt het makkelijker te vinden om de laagste gemene noemer te laten vallen, in plaats van zich eraan op te trekken. Als je zeker bent van je eigen pad en je eigen waarheid, zal het makkelijker worden om het juiste te doen, en niet de makkelijkste uitweg te kiezen. Mensen zijn gestorven voor hun geloven en principes, maar zoiets dramatisch suggereren wij niet, maar simpelweg dat je trouw blijft aan je heilige overtuiging.

Met de toename van energieën die naar jullie wereld gestraald worden, bereikt het niveau van Licht nieuwe hoogtes. Het versnelt het ontwaken van vele zielen die erop reageren. Voor sommigen kan het een ervaring zijn die ze ontwricht doet voelen, omdat ze opgelift worden naar niveaus waar ze niet bekend mee zijn. Dit zal voorbij gaan, en opeens zal hun bewustzijn ze meenemen naar nieuwe gebieden van begrip. De instelling die hen in het verleden leidde, is niet langer passend en wordt ervaren als blikversmallend. Het Licht activeert hun DNA-code die hen naar een hoger bewustzijnsniveau zal opliften, en dat stelt ze in staat om te begrijpen wat er plaatsvindt. We hebben je altijd al verteld dat iedereen de kans krijgt om te ascenderen, maar de beslissing hiertoe moet door jou genomen worden, en jouw begrip van het proces dat gaande is.

De rest van dit jaar zal snel aanduiden dat jullie een nieuwe richting inslaan, en dat zal je aanmoedigen om stevig vast te houden aan je visie op positieve veranderingen. Als je ze begrijpt, zul je ook het belang beseffen van gebeurtenissen die tot stand gebracht worden door onze bondgenoten. Ze zijn extreem druk bezig onder onze leiding en gezag, en hoewel we liever snellere resultaten zouden boeken, moet de laatste zet ons de overwinning opleveren die we beogen. We kunnen geen omslachtige methoden gebruiken, en zullen simpelweg bereiken wat we voor jullie wensen door uiterst nauwgezette planning en geduld. Jullie hebben die situatie over het algemeen geaccepteerd, en wij zijn heel blij met die reactie.

Gedurende de laatste paar jaren hebben veel meer mensen begrepen hoe hun vrijheid uitgehold is. Hun reactie heeft geresulteerd in een uitstoot van Licht om veranderingen tot stand te brengen die jullie rechten herstellen. Door de lagere energieën om te vormen, hebben jullie de macht van de duistere krachten verzwakt om verder te gaan met hun plan. Wees er zeker van dat jullie Liefde en Licht de wapens zijn van vredelievende mensen, die de wereld op deze manier veranderen. Jullie collectieve actie vormt enorme gebieden van Licht, die verankerd worden in het net om de aarde. Hoe meer je jezelf op deze manier aanwendt, hoe meer Licht aangetrokken wordt tot de Aarde.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en als lid van de Galactische Federatie sta ik op het punt om een zeer grote rol te spelen in jullie toekomstige activiteiten. Wij zijn niet de enigen die een lange verbintenis met jullie hebben, maar we hebben wel veel meer interactie met jullie gehad over duizenden jaren. Onze liefde is altijd bij jullie geweest, en dat zal ook voor eeuwig zo blijven.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
By courtesy of Kees

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS