Followers

Google+ Followers

vrijdag 31 juli 2009

31-JULI-2009 SALUSA

Dierbaren, we zien regelmatig dat mensen heerlijk geïnteresseerd zijn in hun reactie op elkaar...
Dierbaren, we zien regelmatig dat mensen heerlijk geïnteresseerd zijn in hun reactie op elkaar. Wanneer iemand de betekenis van delen en geven van jezelf begint te begrijpen, is er vaak een weerzin om enige vorm van beloning te accepteren. Toch is het niet verkeerd dit te doen en het neemt de verdienste niet weg van het “geven”dat heeft plaatsgevonden. Aangezien jullie je opgetild voelen worden door dergelijke daden, onthoud dan dat de ontvanger het ook fijn vindt waardering te tonen en te voelen dat er iets is uitgewisseld. Dankbaarheid is een belangrijk onderdeel van jullie spirituele ontwikkeling, door bijvoorbeeld gebeden of een simpele erkentelijkheid voor wat je hebt of je is gegeven op jullie reis door het leven. Ik praat niet noodzakelijk over datgene op het fysieke vlak maar hulp van boven die het gemakkelijker maakt en jullie in een richting beweegt die jullie behoeften vervult. Begrijp dat dankbaarheid een energie creëert die je meer brengt en de verbindingen versterkt die je hebt gemaakt.De Wetten van het Universum zijn eenvoudig, eerlijk en correct maar de Mens is afgeweken van het juiste pad en heeft zijn eigen pad gemaakt. De Wet van Aantrekkingskracht is betrokken bij vele aspecten van jullie leven en wij hebben ieder er bij een aantal gelegenheden naar verwezen. Bij de eerste keer horen hierover hebben velen van jullie het afgedaan als, dat slaat nergens op, maar het is in jullie voordeel uit te vinden hoe het werkt. Zoals ik gezegd heb, is het eenvoudig en kort gezegd, betekent het dat waar je je ook op richt, dat zal zich uiteindelijk manifesteren. Het is een tegenstrijdigheid dat wanneer je jezelf blijft vertellen dat je die of die ziekte niet zal krijgen, gelovende dat je erdoor beschermd zal worden, dat je nog steeds de energie van aantrekkingskracht creëert. De energie kan niet beslissen of het ten kwade of ten goede moet worden gebruikt, omdat het reageert op de Wet. Het is veel beter positief te zijn en je gedachten te beleven op de manier waarop je iets zoekt. Met andere woorden, als je jezelf in perfecte gezondheid ziet dan is dat wat je uiteindelijk zal creëren. De tijdsplanning kan onderworpen zijn aan karmische motieven maar het feit blijft dat wat je hebt beoogd, uiteindelijk tot rijping zal komen. Wonderbaarlijke genezingen zijn vaak het resultaat van een vastbeslotenheid om zelf te genezen en als een voor beeld wat ik bedoel.Wanneer jullie je vibraties verhogen, zal jullie vermogen om een genezer van jezelf of anderen te zijn ook krachtiger worden. Het zal inderdaad een niveau bereiken waarop jullie scheppingskracht ogenblikkelijk is. Het is daarom een goede gewoonte om jullie inzicht nu aan te wenden en het zal snel jullie natuurlijke manier van denken worden. Jullie kunnen niet zoals het was, losgelaten worden met grote krachten totdat je ermee vertrouwd bent geraakt om ze correct te gebruiken. Je ontwikkelen naar de hogere dimensies geeft een grote verantwoordelijkheid maar vrees niet omdat daarmee een groter gevoelsniveau zal komen met een verhoogd bewustzijn dat jullie goed van dienst zal zijn.Door de hele dualiteit heen hebben jullie je eigen werkelijkheid geschapen maar omdat de duisteren jullie weerhouden hebben jullie ware zelf te kennen, is vooruitgang uitzonderlijk langzaam geweest. Zij lieten jullie over jezelf denken zoals zij het bedoelden en hielden jullie weg van kennis over jullie latente vermogens. In een meer spirituele en vrije omgeving zouden jullie al dat niveau hebben bereikt waarop Ascentie zou hebben plaatsgevonden. De moeilijkheden waren echter voorzien en er was gepland in deze cyclus wat extra hulp te geven wanneer het er het meeste toe deed, dat is onmiddellijk voorafgaande aan Ascentie. Buiten de decreten van de Schepper om, is al het andere voortdurend in aanpassing en verandering om het massabewustzijn te reflecteren. De laatste tijd zijn we buitengewoon verheugd op te merken dat het magnifiek is gestegen.Het Licht en de Liefde die nu van de Aarde en (de actie) “Fires the Grid” stroomt, brengt jullie centimeter voor centimeter dichter bij het moment waarop jullie plotseling zullen ascenderen. Het gelijke trekt het gelijke aan en dit is een voorbeeld van hoe jullie jezelf op een groepsgebeuren kunnen richten en de potentie ervan voor verandering kunnen verhogen. Wanneer jullie, Dierbare Zielen, tijd zouden hebben vrijgemaakt om jullie energie in “Fire the Grid” te stoppen, zou het succes veel groter zijn geweest dan jullie je kunnen voorstellen. Het maakt deel uit van een aantal belangrijke momenten waarin jullie bijeen worden geroepen om niet alleen jullie zelf te helpen maar ook Moeder Aarde. De Lichtwerkers worden geprezen voor het werk dat zij gedaan hebben waardoor jullie allemaal vooruit zijn gegaan. Sommige zielen zijn echter niet in staat te reageren omdat hun vibraties enigszins statisch en te laag zijn doordat ze slachtoffers zijn geweest van de invloed van de duistere energieën. Zij worden niet vergeten of genegeerd en er wordt nog steeds gehoopt dat zij ontwaken door de nieuwe golf energie die over de Aarde raast.Laat je niet te zeer in beslag nemen door de details van wat er gebeurt omdat dat af kan leiden. Jullie kunnen niet altijd ver genoeg vooruit kijken om te begrijpen waar het allemaal toe leidt. Geef het de tijd om resultaten van daden helder te laten worden en probeer niet op conclusies vooruit te lopen. Als je kan, blijf dan in het “Nu” en wacht geduldig op positieve tekenen van veranderingen die wij aan jullie hebben beloofd. Het plan gaat prachtig vooruit, zelfs als het bij jullie tijdsberekening langzaam is. De roep om verandering is onophoudelijk en komt vanuit vele richtingen, zelfs van diegenen die niet noodzakelijk jullie niveau van bewustzijn hebben. Het is waar dat het onze neiging is jullie hogere verwachtingen te geven maar dat doen we omdat we het enorme succes kennen dat uiteindelijk wordt bereikt.In de kern zijn jullie allemaal tot grote dingen in staat en wanneer het Licht in staat is om volledig de mantel van duisternis af te werpen die dat verbergt, zullen jullie tot jezelf komen. Wees niet bezorgd of je wel genoeg doet omdat jullie collectieve inspanning het meest belangrijke is. Er zijn vele rollen te vervullen en jullie kunnen verzekerd blijven dat jullie talenten niet onopgemerkt blijven. Diegenen onder jullie die levenscontracten hebben om deze cyclus uit te luiden, zullen op het juiste moment hun oproep krijgen om hun aandeel in het voltooien van deze cyclus te leveren. Elke bijdrage, hoe klein dan ook voor jullie maatstaven, is belangrijk voor het grote geheel.Sommige mensen zijn bezorgd dat de daders van misdaden tegen de Mensheid er mee weg komen. Zoals we eerder bekend maakten blijft alles dat ooit is gebeurd in de ether en de waarheid is absoluut bekend en zonder twijfel. Gerechtigheid is daarom onvermijdelijk en sommigen die schuldig zijn aan dergelijke misdaden zullen zich op Aarde verantwoorden terwijl anderen voor hun Hoger Zelf zullen staan in het Licht van de Waarheid dat op geen enkele wijze kan worden genegeerd. In het belang van het bekendmaken van de waarheid zal dat vanzelfsprekend de rechtszaken omvatten van vele betrokkenen, al zijn dat slechts de hoofdschuldigen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel dat onze tijd met jullie resultaten geeft. Er wordt nu met vele zielen contact gelegd door de Galactische Federatie en jullie zullen mogelijk opmerken dat er een aantal nieuwe kanalen worden geopend. Schat ze ten alle tijden intuïtief op hun waarde en haal eruit wat bij jouw waarheid past. Wijs niet meteen af wat dat niet doet, omdat het in een later stadium misschien plotseling op zijn plaats valt. De waarheid kan simpelweg van de een tot de ander verschillen omdat jullie op een verschillend begripsniveau zitten. We leggen onze boodschappen nooit aan iemand op en zijn ons constant bewust van de noodzaak om ruimte aan vrijheid van keuze te geven.We willen daarom tot jullie zeggen, waar mogelijk, ruimte te maken voor de manier van denken van andere mensen. Wanneer je geconfronteerd wordt met een absolute ontkenning van jullie waarheid, terwijl je je punt gemaakt hebt, is het het beste je terug te trekken en uitgesproken argumenten te vermijden. Niets bruikbaars wordt er door argumenteren gewonnen en zoals zo vaak met omstreden onderwerpen zoals politiek gebeurt, kan het uit de hand lopen en zelfs gewelddadig. De mate in hoeverre jullie in je evolutie zijn gekomen, zal bepalen hoe je met dergelijke uitdagingen omgaat. Jullie hebben een gezegde “Ik ga bij de gratie/genade Gods” en dat is de moeite waard te onthouden. Niemand is in werkelijkheid superieur aan een ander, zelfs als zij zich meer bewust bekrachtigd voelen. Wees liefdevol in jullie gedachten en medelevend in jullie daden en woorden. Dat zal een blijvende indruk achterlaten die veel meer goed zal doen dan welke andere benadering dan ook.Ik vertrouw erop dat ik jullie met een helder beeld achterlaat dat jullie op je reis zal ondersteunen. Jullie voorbeeld in godsvruchtigheid en zorg in de manier waarop jullie anderen begroeten, zal helpen hen zich te verheffen. We hopen dat wij dat op onze beurt hebben uitgedrukt in hoe wij ons aan jullie kenbaar maken. We zegenen jullie allemaal met onze liefde en nodigen jullie uit tot de Eenheid van Al Dat Is.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com -ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS