Followers

Google+ Followers

vrijdag 17 juli 2009

17-JULI-2009 SALUSA

Wees voorbereid op enig interessant nieuws op korte termijn en wees ervan verzekerd dat het de start is van een nieuwe fase in ons plan. Zoals vaak gezegd wordt, houd je ogen gericht op activiteit in de lucht waar wij wachten, want het is tijd voor actie...

De media lijkt zich voornamelijk te concentreren op datgene wat verontrustend is en wat niet behoort tot de hogere vibraties. De voortdurende gerichtheid op gebrek en chaos lijkt geen einde te kennen maar we vertellen jullie dat dit onder leiding van de Illuminatie gebeurt die jullie in een staat van angst willen houden. We vragen jullie dit te vermijden door te kijken naar wat de toekomst voor jullie in petto heeft en denk alleen aan wat de oude aarde zal vervangen. Ironisch genoeg openbaren de duisteren jullie juist wat moet worden getransformeerd door de negativiteit te benadrukken en Lichtwerkers begrijpen de noodzaak om hun Licht te gebruiken om dit uit te voeren. Onmiddellijke resultaten hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden verwacht, dus laat veranderingen plaatsvinden wanneer het juiste moment daar is. Laat het aan de hogere Wezens over om op jullie wensen te reageren en vast en zeker worden ze vervuld.Als je iemand bent die nog moet gaan begrijpen wat er gaande is maar je hebt een goed hart en goede intenties, weet dan dat je ook een toekomst van vrede en geluk kan visualiseren. Jullie inbreng zal net zo waardevol zijn als die van iemand anders omdat jullie allemaal uniek zijn en invloed op de toekomst hebben. Het is duidelijk dat jullie niet allemaal hetzelfde kunnen doen, en uiteindelijk zijn er diegenen die toen ze naar de Aarde kwamen, al verder waren ontwikkeld. Vele grote Wezens werken niet alleen met jullie vanuit de hogere dimensies maar bevinden zich ook temidden van jullie en zijn door middel van de gewone geboortekanalen binnen gekomen. Ze staan vaak bekend om hun vrome voorkomen en immense geduld en vanwege hun zorg die zich tot alle wezens uitstrekt. Hun wijsheid zal van een hogere orde en inzicht zijn en omvat alle aspecten van het leven. Kijk naar ze uit omdat zij jullie naar een pad van verheffing zullen leiden.Ieder van jullie heeft een levensplan opdat jullie ervaringen niet met doelloze activiteiten verspild worden. Er zullen altijd mijlpalen in jullie leven zijn die een verandering van richting aangeven. Sommige zullen als aangenaam worden beschouwd, terwijl andere onaangenaam kunnen zijn maar in beide gevallen zijn ze er voor jullie spirituele ontwikkeling. Accepteer dat het zo is en je zal beter in staat zijn om te gaan met de ups en downs van het leven. Het zal je ook helpen de verleiding te overwinnen om te reageren op anderen die tegen je lijken te zijn. Vergeving is een grote eigenschap die voortkomt uit het in staat zijn te “Houden van Iedereen Als Van Jezelf”. Mededogen is ook een teken van een rijpe en ontwikkelde ziel. Dit zijn de niveaus waar jullie je op zouden moeten richten maar verlies de moed niet als je fouten maakt. Het is hierdoor dat jullie grootste lessen worden geleerd. Leer ook van anderen omdat het niet nodig is alles zelf mee te maken. Denk aan een familiesituatie die vele mensen omvat en hoe ze er samen uitkomen. Soms is het hun enige/zielen doel om dit te doen en vaak is het om karma op te ruimen waar ze allemaal in vorige levens bij betrokken waren.Hoe ver je ook ontwikkeld bent langs het spirituele pad, je zal nooit stoppen met leren. Wanneer jullie echter omhoog gaan vanaf de laagste niveaus, wordt jullie vooruitgang in toenemende mate gemakkelijker. Vervolgens zullen jullie openlijk de Meesters ontmoeten en voordeel hebben van hun ervaringen en je kunt mogelijk een tijd bij hen verblijven tot het in jullie belang is om verder te gaan. De hogere Wezens steken altijd een helpende hand uit om diegenen te verheffen die in hun voetstappen volgen. Bij tijden zullen jullie het voordeel ervaren om deel uit te gaan maken van een groepsbewustzijn, door één te zijn en toch ook je individualiteit te behouden. Kunnen jullie je de prachtige ervaring voorstellen om een dergelijke resonantie te hebben met vele zielen die een vergelijkbare energie hebben? Jullie kunnen vriendschappen gehad hebben waarbij jullie je voelden alsof je met je zielsverwant was. Twee zielen werken in harmonie en kennen elkaar’s gedachten en dat is hoe het voelt om in de aanwezigheid te zijn van vele zielen die op dezelfde vibratie zitten.Dierbaren, de toekomst is helder en zal met Licht gevuld zijn en nooit zal jullie opnieuw gevraagd worden je te wagen in de lagere sferen tenzij het jullie eigen keus is. Deze sferen zullen uit jullie zonnestelsel verdwijnen omdat er na Ascentie geen plaats meer is voor hen. De zielen die er in verstrikt zitten, zullen naar een ander systeem worden verplaatst om door te gaan op hun ontwikkelingsweg. Niemand is voor altijd verloren en omdat er geen tijd bestaat, kan zijn of haar ontwaken op zijn eigen tijd komen. Zodoende zullen jullie je realiseren dat het één vervorming van de gegevens verwijdert, dat er niet zoiets bestaat als eeuwigdurende verdoemenis. God houdt van alle zielen omdat ze een onuitwisbaar onderdeel vormen van God, voorbestemd om tot de Goddelijkheid terug te keren zoals uiteindelijk alle zielen zullen doen. Dat zal jullie echter niet bezighouden tenzij jullie er voor kiezen om met het Engelen Koninkrijk te werken aan het helpen redden van dergelijke zielen.Vanuit vele niveaus blijft het Licht op de Aarde uitgegoten worden en jullie als individuen trekken het aan naar je lichaam. Dit brengt er op een vriendelijke manier veranderingen tot stand en het doet jullie goed in het algemeen en in het bijzonder jullie gezondheid. Uiteindelijk zullen jullie vibraties voldoende hoog zijn om volledig ziekte en andere kwalen te vermijden. Het veranderingsproces van binnen zal jullie vibraties verder verhogen en zelfs ouder worden zal minder worden. Het is in een bepaalde mate een geestestoestand omdat jullie verwachten ouder te worden en het daardoor ook gebeurt. Denk nu anders en verbeeld je een volwassen en gezond lichaam te hebben omdat dat het is waar jullie je naar ontwikkelen, zelfs wanneer je Ascentie nadert. Jullie gedachtekracht kan wonderen verrichten maar jullie moeten in je eigen vermogen geloven om dit te kunnen.Jullie wens om een einde te zien aan de macht van de duisteren zal worden vervuld. Hun machtsbasissen verkruimelen en zullen vrij snel ineenstorten omdat onenigheid onder de gelederen plaatsvindt. Het spel is uit, zoals jullie zouden zeggen en zij weten dat het klopt maar een nederlaag is niet iets dat ze aan zichzelf willen toegeven. Het kan zijn dat we enkele krachtige ingrepen moeten doen om zaken te versnellen en we zien kansen om dit te doen. Het zal geco-ordineerd worden met onze bondgenoten die klaar staan om ons plan vooruit te brengen. Meer kunnen we nu alleen niet zeggen, behalve dat jullie alert moeten blijven op wat er op de hoogste niveaus op Aarde gebeurt. Onze kracht ligt in het hebben van de ondersteuning op die plaatsen waar het de beste resultaten voor ons kan geven. De komende paar maanden zouden van veel betekenis moeten zijn als jullie de tekenen kunnen lezen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de gedachtevorm voor verandering steeds sterker wordt en de energie ervan zal spoedig voor een grote verandering zorgen die iedereen kan zien. Gebeurtenissen omsingelen degenen die het Licht uitdagen en hun verwerping ervan kan het niet langer tegenhouden. Wees voorbereid op enig interessant nieuws op korte termijn en wees ervan verzekerd dat het de start is van een nieuwe fase in ons plan. Zoals vaak gezegd wordt, houd je ogen gericht op activiteit in de lucht waar wij wachten, want het is tijd voor actie. In de tussentijd voegen wij onze liefde toe aan de grote energieën die op Aarde arriveren.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOLSearch
Upload


UFO RELEASES INTELLIGENT MOVING SPHERES!! First ever video footage!

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS