Followers

Google+ Followers

vrijdag 17 juli 2009

15-JULI-2009

Wij zijn de dragers van Licht en Liefde en we komen jullie verheffen...

Geliefden, er zijn goede redenen voor ons om te geloven dat velen van jullie nu boven de lage energieën zijn uitgestegen. Het is het resultaat van jullie omhoog bewegen naar de hogere vibraties, waar jullie ze kunnen afwerpen. Degenen van jullie die van oudere generaties zijn, kunnen ongetwijfeld terugkijken naar verleden jaren en kunnen een tijd aanwijzen waarin ze nog niet zo verlicht waren. Voor ons bewijst dat hoe ver jullie gereisd hebben in een betrekkelijk korte tijd; dit was te verwachten vanwege de verhoogde energieën sinds de dagen van de Harmonische Convergentie. Het betekent dat het plan voor jullie bevrijding van de duistere krachten bewijsbaar succes heeft. Jullie vooruitgang lijkt erg op een sneeuwbal die van een heuvel afrolt: hoe verder hij rolt, des te sneller en groter hij wordt.

Degenen die van het Licht zijn, helpen de anderen door ze met zich mee te dragen en dat versnelt de transformatie van de Mensheid. De macht van de mensen is tot prachtige proporties gegroeid en ze kunnen de duisteren weerstand bieden zonder een vinger op te heffen. Het Licht dat jullie aan het verspreiden zijn over jullie hele planeet, tilt jullie omhoog en tilt jullie langzamerhand buiten hun bereik. De waarheid van veel geheimgehouden incidenten staan op het punt om uit te komen en een maatschappij die zo goed hiertegen bewapend is, is zeer wel in staat om alle toekomstige pogingen om de mensen in verwarring te brengen, te bestrijden. Ik spreek niet noodzakelijk over recente gebeurtenissen, maar door jullie hele geschiedenis heen zijn jullie misleid geweest en expres in het duister gehouden. De geschiedenis is in de meeste gevallen geschreven door degenen die er het meest door te winnen hadden; zelfs aan de Bijbel zijn veel dingen opzettelijk veranderd. Het is niets nieuws, maar het had meer invloed in tijden waarin de meeste mensen analfabeet waren en de middelen niet bezaten om de waarheid zelf op te zoeken. Te zijner tijd zullen jullie zien dat degenen die gerespecteerd werden en in wie vertrouwen werd gegeven, juist degenen waren, die de waarheid manipuleerden in hun eigen voordeel.

We hebben jullie vaak verteld dat de waarheid moet uitkomen, aangezien jullie zonder dat geen volledig begrip hebben van jullie verleden. Die informatie is cruciaal voor jullie voortgang, omdat jullie moeten begrijpen waarom jullie gebruikt zijn voor experimenten, die jullie evolutie tegenhielden. Zonder die kennis zouden jullie het gevoel hebben dat het jullie eigen fout was en dat jullie er verantwoordelijk voor waren. Jullie hoeven je niet schuldig te voelen, aangezien jullie onder valse voorwendselen in vele situaties zijn meegetrokken die buiten jullie controle waren. De vele oorlogen die jullie geschiedenis vullen zijn een voorbeeld hiervan, toen jullie vaak naar de oorlog werden gestuurd. Toch zijn ervaringen nooit zonder enige winst en het heeft lange tijd geduurd voor jullie een eind wensten te maken aan het onnodig afslachten van mensen in jullie naam.

We herhalen dat jullie Eén zijn met elkaar, allemaal op dezelfde reis, die veel sneller afgemaakt kan worden als jullie allemaal gaan samenwerken. In de jaren die overblijven tot Ascensie zullen jullie de kans krijgen om elkaar te begrijpen en de banden tussen mensen (uit verschillende culturen) zullen worden aangehaald. Dit zal nog duidelijker te zien zijn na onze komst, als de vrede op Aarde zal komen. Er komen vrolijke tijden wanneer het Menselijke Ras z'n levenslange verschillen met elkaar aan de kant zal zetten. Geluk zal zich verspreiden over de hele wereld en uiteindelijk zal de taalbarrière overwonnen worden door vertaalsystemen, die we beschikbaar zullen stellen voor jullie. Ook zal welke afstand dan ook geen probleem meer zijn met onze geavanceerde communicatiesystemen. Dan zal Eenheid echt arriveren en zullen er geweldige vriendschappen tussen alle mensen worden gesloten.

We vinden het triest om jullie er aan te herinneren dat veel van wat we jullie zullen brengen allang bekend was, maar werd weggehouden bij jullie onder het mom van zakelijke belangen. Jullie zouden nu al veel verder ontwikkeld moeten zijn qua technologie en de vele problemen die jullie hebben, zouden allang niet meer moeten bestaan. Dit geldt beslist voor de energiecrisis die jullie nu doormaken en veel jaren geleden hadden jullie al vrije energiebronnen moeten kennen. In plaats daarvan hebben degenen die winst maken door oliewinning, geweigerd om die op olie gebaseerde markt op te geven, zodat hun bedrijfstak winst bleef maken. Deze oliewinning heeft de verkrachting van Moeder Aarde laten doorgaan met alle vervuiling die het resultaat is van het verwerking van ruwe aardolie. Laten we een eenvoudig maar duidelijk statement maken: “zonder water zijn jullie dood”. En het is zo overduidelijk waar, maar toch wordt water gezien als een luxe die, hoewel ze gratis uit de Aarde wordt gehaald, en wordt verkocht om winst te maken. Geliefden, water zou gratis beschikbaar moeten zijn voor iedereen, want het is levenskracht en met onze komst zullen er enorme veranderingen zijn die ervoor zullen zorgen dat dat principe wet wordt.

Jullie regeringen beginnen eindelijk hun verantwoordelijkheden naar jullie, de mensen, te snappen, maar ze hebben het lef en de wil niet om de vele onrechtvaardige wetten te veranderen, die opzettelijk bedoeld zijn om jullie onder controle te houden. Zij vertegenwoordigen jullie en horen te luisteren naar wat jullie nodig hebben, maar in plaats daarvan laten ze zich verleiden en zelfs bedreigen om het plan van de Illuminati uit te voeren. Het zijn bij lange na niet de regeringen die jullie lot bezegelen, maar de duistere krachten doen dat en zij regeren met geweld. Hoe dan ook, zij rekenen niet op de hogere machten, die de Mensheid begeleiden, die een klinkende overwinning over hen zal hebben. Het Licht en de Liefde komen op en worden groter in degenen van jullie die het pad van Ascensie bewandelen. Jullie dag komt beslist niet over al te lange tijd en er is absoluut niets wat het completeren van deze cyclus in de weg kan staan, zoals is besloten.

Jullie dagelijkse problemen hebben de neiging om jullie steeds weer met een smak op Aarde te laten belanden, maar er is geen reden waarom jullie geloof in de toekomst van de Mensheid jullie niet door alle laatste moeilijke momenten van wanhoop zou dragen. Het onderzoek naar de de ervaringen van de Mens van de laatste 100 jaar is al begonnen en daaruit komen veel van de veranderingen waar we het over hebben gehad. Het is nu tijd voor die Lichtwezens om te verschijnen en de leiding te nemen over zaken die jullie directe toekomst aangaan. Wanneer de duisteren zullen zijn verwijderd, kunnen zij posities van autoriteit innemen en klaarstaan voor het Eerste Contact.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan zeggen dat de Galactische Federatie zich volledig bewust is van wat er op Aarde gebeurt. Het is daarom mogelijk voor ons om verder te kijken en we verzekeren jullie ervan dat onze komst snel dichterbij komt. Bepaalde factoren zullen precies bepalen wanneer, maar het Eerste Contact, zelfs als een aankondiging van volledige aankomst, blijft hoog op onze lijst staan. We weten dat er sommige mensen zijn die we aan onze kant moeten zien te krijgen, maar zodra we jullie op wereldwijde basis kunnen toespreken, zullen onze doelen duidelijk worden. Het zal te zien zijn dat we in vrede komen en dat we de diensten leveren van de leden van onze Federatie, om jullie te dienen in de naam van God de Almachtige. Wij zijn de dragers van Licht en Liefde en we komen jullie verheffen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

BY COURTESY OF SOPHIA

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS