Followers

Google+ Followers

vrijdag 24 juli 2009

24-JULI-2009 SALUSA

Het is niet een situatie die veel langer zal bestaan omdat we moeten beginnen met het maken van open contact met jullie...

Wat jullie UFO’s noemen omvat veel ruimtevaartuigen van ons en de incidentele bezoekers van buiten jullie Zonnestelsel. Er bestaan ook nog anderen die van de Aarde afkomstig zijn, zoals die van jullie eigen Militaire Apparaat, de Grey’s en de Inner Aarde Wezens. Er is de laatste tijd zoveel bewijs verzameld, los van de periode van duizenden jaren waarin onze bezoeken zijn opgetekend. De meest betrouwbare waarnemingen zijn die van getrainde waarnemers zoals het Leger en burgerluchtvaartpiloten. Jullie kunnen je in dat geval afvragen waarom deze feiten niet worden toegegeven en bekend gemaakt omdat ze te talrijk zijn om geheel geheim te worden gehouden. De afgelopen eeuw werd de suggestie dat intelligent leven de Aarde bezocht, beschouwd als ketterij maar er werden hoe dan ook rapporten uitgebracht en sommigen hebben het tot vandaag de dag overleefd. Maar zelfs dan worden ze grotendeels verborgen of genegeerd omdat degenen die in andere ideeën over de Mens hebben geïnvesteerd, niet willen dat hun filosofie ter discussie staat. Deze situatie wordt geholpen en bijgestaan door jullie regeringen die in ontkenning zijn over ons bestaan. Dit stelt hen in staat hun ontwikkeling van een buitenaardse vloot uit te voeren, terwijl ze goed begrijpen dat de waarnemingen daarvan opgaan in de anderen die geheim worden gehouden.Lieve vrienden, welke pogingen ook gedaan worden om jullie voor de gek te blijven houden, feit blijft dat veel mensen een veel groter bewustzijn hebben van ons. Deels heeft dat te maken met de toename van waarnemingen die welbewust zijn gepland om jullie voor te bereiden op First Contact. Voortdurende ontkenning bij jullie komt voort uit angst of een onvermogen om te accepteren dat zelfs als er leven buiten jullie Zonnestelsel kan bestaan, het de Aarde kan bereiken. Een specifiek voorbeeld is dat jullie de landing van de eerste mens op de maan gevierd hebben, terwijl nu wijd en zijd bekend is dat dit werd begroet door een aantal ruimtevaartuigen die rond de kraterrand waren opgesteld. Foto’s en filmopnames hebben ook de aanwezigheid van een vloot rond en op de maan vastgelegd en er is ook bewijs van hun activiteiten erop. Het bewijs is oneindig en toch hebben slechts enkele van jullie regeringen hun geloof in ons verkondigd. Wij zien dat hoe langer de ontkenning heeft geduurd, hoe meer het web van bedrog de betrokkenen, die het vrijgeven van het bewijs over ons bestaan verhinderen, heeft verstrikt. Nu vinden ze het heel moeilijk om de waarheid toe te geven zonder uit te leggen waarom ze het zo lang geheim hebben gehouden.Het is niet een situatie die veel langer zal bestaan omdat we moeten beginnen met het maken van open contact met jullie. Het zijn niet langer de mensen die ons zouden afwijzen, want eerder de omgekeerde reactie is nu gebruikelijk. We worden als niet-bedreigend en vreedzaam beschouwd in onze benadering van de vele contacten die er al zijn gelegd. Volledige onthulling zal elke aangehouden twijfel over ons laten verdwijnen en zal onze komst welkom maken. De Aarde verandert snel en niet al dergelijke veranderingen zijn zonder problemen voor de Mens. De reiniging moet plaatsvinden voordat jullie ascenderen en dat vereist onze technologie en personeel om het tot een goed einde te brengen. Alleen zouden jullie dergelijke gigantische problemen niet kunnen hanteren, die grotendeels zijn voortgekomen uit het hoge gehalte aan vervuiling. We zullen in staat zijn om samen aan de reinigingsprogramma’s deel te nemen en we zullen alleen al blij zijn het jullie mogelijk te maken met ons te werken.We weten dat sommigen zich onder jullie afvragen hoe we omgaan met een mogelijke bedreiging van ons door jullie leger. Simpel gezegd, zij vormen geen partij voor ons en we praten niet over krijgshaftige handelingen maar gebruiken onze kennis om ze plotseling tot stilstand te brengen.

We hoeven ons niet te wenden tot het gebruik van wapentuig omdat dat niet onze manier is, tenzij we ertoe worden gedwongen en er geen alternatief is. We komen in vrede als jullie spirituele mentoren en we zullen worden vergezeld door veel van de Meesters die jullie zullen toespreken. Zij zijn al goed bekend bij jullie en omvatten Sint Germain die de sleutelfiguur is in veel wat al gaande is. Hij heeft een specifiek belang in de Mensheid en is duizenden jaren met jullie verbonden geweest. De spirituele leiders uit het verleden zullen terugkeren en spoedig zal de waarheid bekend zijn over alle aspecten van jullie evolutie. Ascentie zal vollediger worden uitgelegd en jullie zullen geen twijfel meer hebben over het belang van zo’n gedenkwaardige gelegenheid.Degenen die nog steeds twijfels hebben over de veranderende wereld en de reden daarvoor, zij kunnen misschien de schaal van wat er gaande is, overwegen. Gebeurtenissen vinden plaats op een wereldwijde schaal en dat niet alleen, maar ook buiten de Aarde en diep in het Universum. Er moet duidelijk zijn dat er een grote transformatie plaatsvindt en dat jullie Aarde en de bewoners ervan erdoor worden beïnvloed. Sinds honderden jaren zijn er voorspellingen gemaakt over deze periode in jullie cyclus, zelfs als de feitelijk details slechts vaag waren. Met andere woorden, doordat jullie je verschillende levens op Aarde hebben doorgebracht, zullen jullie enige kennis hebben gehad over de komst van Ascentie. Vandaag wordt die informatie in jullie onder-bewustzijn gedragen en het maakt het veel gemakkelijker voor jullie te accepteren wat jullie nu aan het leren zijn. De veranderingen zijn er voor jullie geestelijke verheffing en dat is op geen enkele manier beangstigend, en op voorwaarde dat jullie het Ascentieproces begrijpen, vormt het een perfect natuurlijk onderdeel van jullie evolutie. Ja, er zullen fysieke veranderingen plaatsvinden omdat Moeder Aarde ook reageert op de hogere energieën maar voor jullie zal worden gezorgd met betrekking tot waar de meeste activiteit waarschijnlijk zal zijn. Dat maakt deel uit van ons doel om de Galactische Federatie en haar leden aan jullie bekend te maken en jullie details voor te houden over onze goddelijke missie voor jullie succes.We wensen het een gemakkelijke overgang voor jullie te maken maar natuurlijk is het ook in jullie belang voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer jullie door klimaatveranderingen worden beïnvloed. De onvoorspelbare weersveranderingen veroorzaken veranderingen in jullie seizoenspatronen, zoals jullie hebben opgemerkt. Veel van wat gaande is, is een direct gevolg van jullie Zonneactiviteit en wereldwijde opwarming is op zich slechts een deel van het geheel. Alles wat jullie echter kunnen doen om het probleem te verlichten zal helpen het effect op jullie te verminderen. Draconische maatregelen zijn niet nodig omdat jullie er geen jaren baat bij zouden vinden terwijl er nog maar een paar jaar over zijn voordat jullie je van de Aarde verheffen. Het is niettemin hartverwarmend zo veel zorg voor de Aarde te zien en de toekomst van de Mensheid. Het is een goed voorteken voor de nabije periode dat aangeeft dat jullie massabewustzijn omhoog gaat.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verwelkom de toenemende realisatie dat we ten goede van alles komen en dat we vrede en liefde met ons meebrengen. We hebben jullie groei vanaf duizenden jaren terug gevolgd en willen als vanzelfsprekend bij jullie zijn nu het gebeuren van jullie spectaculaire vooruitgang zo dichtbij komt. We zijn altijd samen geweest in deze cyclus en dit zal zo blijven tot hij helemaal is voltooid.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com -ESPAÑOL


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS