Followers

Google+ Followers

dinsdag 7 juli 2009

KER-ON 06-JULI-2009

"God is Al Liefde zonder uitzondering, en alles wat leeft draagt het bewustzijn van God met zich mee."

Mijn dierbaren, ik wil graag verdergaan met mijn gedachten over hoe je je het best kunt gedragen in deze laatste jaren van je huidige cyclus. Vele malen per dag, of je nu met je familie, vrienden of collega’s bent, kom je uitdagingen tegen. Er doen zich omstandigheden voor waarop je moet reageren, en dit vormt een maatstaf voor hoe ver je je spiritueel ontwikkeld hebt. De eerste overweging draait om het feit dat jullie allen Eén zijn, daarom zou je anderen moeten behandelen zoals je dat ook met jezelf zou doen. Zie de potentie in iedereen om verlicht te worden, als ze ermee worstelen om hun ware zelf te herkennen, en geef hun tekortkomingen de ruimte. Het is ook noodzakelijk om te onthouden dat karma mensen in situaties plaatst voor hun ervaring, die hun begrip zal bevorderen en ze zal opliften.

Jullie die je op het pad van Licht bevinden, zijn bakens die schijnen in de duisternis. Je kunt de mensen om je heen positief beïnvloeden, dat hoort erbij wanneer je probeert te leven als de beste uitdrukking van je Godzelf. God is Al Liefde zonder uitzondering, en alles wat leeft draagt het bewustzijn van God met zich mee. Als je je ontwikkelt, stijg je op naar een dusdanig niveau, dat je je eigen Christus Bewustzijn verwerft. De verhalen over Christus zijn nog steeds relevant, en geven je een model dat je kunt volgen. Er bestaat misschien geen volledige nauwkeurigheid over zijn leven, maar de boodschap is voor iedereen te begrijpen. Bemin uzelf, bemin uw naaste en breng een ander geen schade toe. Helaas resulteert het duister dat sommige mensen overspoelt, in precies het tegenovergestelde, en wordt de maatschappij bedorven door hun daden en woorden. Wees je eigen persoon, en probeer met heel je hart je Godzelf te zijn.

Er bestaat geen toverdrankje dat je zal opliften, en het vereist jouw toewijding en oplossingen om in Liefde en Licht te leven. Emoties zijn jullie manier om te reageren op situaties in het leven, maar je moet jezelf hoeden voor bovenmatige reacties als je met agressiviteit in aanraking komt. Kalmte komt met persoonlijke controle die je ego op z’n plek houdt, en staat niet toe dat het je hogere begrip overvleugelt. Je kunt moeilijke situaties verzachten door simpelweg jezelf te zijn, in het centrum waar je je vrede vindt. Natuurlijk is het moeilijk om gewoonten te veranderen die je al je hele leven hebt, omdat je opgegroeid bent in een maatschappij die gelooft dat het maar weinig controle heeft over het ego. Dat is echter wel mogelijk, als je ernaar streeft om Eén te worden met je hogere bewustzijn.

Als je je ertoe zet, kun je je houding ten opzichte van het leven veranderen, en voor velen zal dat zijn door hun vrouwelijke kant meer naar voren te brengen. Met name jullie mannen hebben geprobeerd om te leven naar het macho beeld dat op hen geprojecteerd werd, en vergaten de meer tedere kant van hun psyche. Het zijn de extremen van deze aard die ertoe leidden dat jullie een maatschappij ontwikkeld hebben die uit balans is. Gedurende vele jaren echter zijn er acties ondernomen om de balans te herstellen, en een aandeel van vrouwen in het zakenleven en de politiek heeft ze duidelijk toegestaan om een succesvolle plek naast de mannen in te nemen. Jullie moeten het belang van elkaars rol erkennen, en hoe de een de ander aanvult, dan zal uiteindelijk volledige gelijkheid ontstaan.

Onderlinge strijd is ook een gebied waar opmerkelijke veranderingen zullen plaatsvinden. In jullie verre verleden streden en vochten jullie om voedsel, water en beschutting. Later ging het ook om landen en mineralen, en zware oorlogen ontstonden uit de zoektocht naar rijkdom. Dat bevorderde de opbouw van enorme legers. Tot op de dag van vandaag is dat de drang van regeringen, vaak onder het mom van de bescherming van het volk. Oorlog is een lucratieve business geworden, en vele betrokken bedrijven laten zich door niets tegenhouden om ervoor te zorgen dat het doorgaat. Daardoor is rassendiscriminatie ontstaan, en haat bevorderd om een bruikbare vijand te creëren. Als in plaats daarvan jullie leiders geïnteresseerd waren om overal vrede te creëren, zou er allang harmonie bestaan hebben tussen de landen. En niet alleen dat, maar de gigantische hoeveelheid geld en middelen die verspild worden aan oorlogen en alles wat nodig is om ze in stand te houden, zouden de armoede overwonnen hebben die wereldwijd bestaat. Ook zou er in plaats van het opzetten van de ene persoon tegen de ander om religieuze of politieke overtuigingen, tolerantie en acceptatie zijn van hun recht om in vrede te leven, en van vrije meningsuiting.

Dierbaren, nu jullie het einde van je tijd in deze cyclus van dualiteit naderen, weet dat er veel te doen is om de omstandigheden te creëren die mensen samen zullen brengen. Echter, er zijn nu al geruime tijd zielen hun plek op Aarde aan het innemen om jullie te leiden naar een hoger doel in voorbereiding op de ascensie. Ze komen tot jullie vanuit de hogere dimensies, en nemen immense wijsheid met zich mee. Ze hebben moeite om zichzelf hoorbaar te maken, maar hun invloed komt langzaam maar zeker door en hun ideeën beginnen op te vallen. Er vindt een revolutie plaats nu jullie wakker worden voor wat er uit jullie naam gebeurd is. Uiteindelijk zullen jullie leiders gedwongen worden om naar jullie eisen te luisteren, omdat traditionele regeringsmethoden niet langer het volk dienen. Nieuwe mensen bewegen zich richting die machtsposities, maar deze keer weerspiegelen ze de wensen van de velen wier stemmen genegeerd werden.

Jij kunt helpen om de veranderingen verder te brengen door steun te betuigen aan degenen die duidelijk verlicht zijn, en het goede nieuws van de aankomende veranderingen te verspreiden, in plaats van de chaos en ellende die velen geloven dat de eindtijd zal brengen. Laat me heel duidelijk stellen dat de Aarde niet vernietigd zal worden, en er zullen geen massale sterfgevallen zijn die de bevolking decimeren. Hier komt de Galactische Federatie in beeld als jullie hoeders en beschermers, een verantwoordelijkheid die ze al vele duizenden jaren gehad hebben. Onze aanwezigheid is jullie verzekering dat er geen grote vernietiging plaatsvindt in jullie tijd, buiten wat Moeder Aarde noodzakelijk acht om de planeet schoon te wassen. We zijn hier om jullie veilig te zien ascenderen, met zo min mogelijk ongemak. Jullie zullen het beter begrijpen als de tijd bijna aangebroken is, en we door open contact met jullie kunnen praten over de plannen voor Aarde en haar overleving. Voor jullie als individuen is Ascensie al het onderwerp geweest van vele gesprekken, en jullie zouden zo langzamerhand een goed beeld moeten hebben van wat het met zich meebrengt.

Ik ben Ker-On van Venus, en moedig jullie allemaal aan om het Licht zoveel mogelijk te verspreiden. Jullie pogingen kunnen heel goed helpen om anderen te laten zien welke kant ze op moeten, en hoe meer er wakker worden, hoe sneller het proces van Ascensie door kan gaan. Wees je bewust van je potentie als hoog ontwikkelde zielen, en geef vrij van je liefde. Het is een geweldige tijd om op Aarde te zijn, en deel uit te maken van haar veranderingen die aan allen ten goede zullen komen. Wij zien jullie ware zelf, en houden van de ziel die doorschijnt.

Dank je Ker-On.

Mike Quinsey

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
By courtesy of Kees

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS