Followers

Google+ Followers

woensdag 29 juli 2009

29-JULI-2009 SALUSA

Geld heerst en is de kracht achter de heerschappij van de Illuminatie...
Eén van de moeilijkheden die jullie voortdurend ondervinden is het vermogen om tijd en ruimte te vinden om te ontspannen. De stress van het moderne leven, samen met de extra druk die ontstaat door de angst die door de media wordt gecreëerd, maakt dat het lijkt alsof jullie altijd op de rand van de afgrond leven. Gecentreerd zijn en naar binnen gaan en je niet bewust zijn van wat er om je heen gaande is, is haast onmogelijk. En toch is het voor jullie gezondheid en een vredige geest nodig om tijd voor jezelf te creëren om je te ontspannen en je levensdoel te overpeinzen. Een rustige omgeving vinden is de eerste vereiste en een georganiseerde benadering hebben voor een meditatieve periode van ontspanning is de volgende. Zachtaardige achtergrondmuziek, bij voorkeur klassiek, zal behulpzaam zijn bij het opwekken van een prachtige staat van bezinning die je geest de ruimte geeft om door de ingevingen van jullie Hoger Zelf te meanderen. Het is een tijd waarin problemen van buitenaf kunnen worden bekeken en waarin vaak een zinnige oplossing wordt gevonden. Wanneer jullie gestrest of emotioneel verstoord zijn, kun je niet helder zijn en zijn jullie geneigd overhaaste en op verkeerde informatie gebaseerde beslissingen te nemen. Wanneer andere mensen betrokken zijn bij jullie problemen is het verstandig om ook eerlijk hun positie in overweging te nemen. Op ego gebaseerde antwoorden zijn vaak meer voor de bevrediging van het zelf en kunnen mogelijk niet onbevooroordeeld zijn.We weten dat jullie levens vol zitten met problemen en zo vaak ligt geld daaraan ten grondslag. Op het moment hebben jullie een maatschappij die weinig kan doen zonder dat er geld bij komt kijken en jullie voeren een jongleeract uit om jullie inkomsten en uitgaven te balanceren. Sommigen van jullie zitten diep in de schulden en dit laat de stress in jullie leven toenemen. Dierbaren, jullie gingen akkoord de werking van een op Kapitalisme gebaseerde beschaving te ervaren en wat jullie nu zien is dat het niet de behoeften van mensen vervult die zij hebben. Het moedigt egoïsme aan en hebzucht en een kleine minderheid eindigt met onevenredige fortuinen die hun behoeften ver overschrijden. In jullie tijd hebben jullie ook het Communisme zien falen en ofschoon beide systemen enkele aanbevelingswaardige ideeën hebben, kunnen zij niet voorzien in overvloed en een eerlijke verdeling van rijkdom. Geld heerst en is de kracht achter de heerschappij van de Illuminatie.Velen van jullie hebben in een bepaald stadium NESARA horen noemen, en de voorbereidingen ervan voor een eerlijker systeem wat betreft jullie geldbehoeften. Niet alleen dat, het beloofde ook de terugkeer van jullie soevereiniteit en vrijheid. Het was ontworpen om een ontwaken in de Mensheid te stimuleren, voor veranderingen die jullie op zouden tillen uit de financiële jungle waar jullie lange tijd in hebben geleefd. Het was voor de periode waar jullie nu in zitten gepland en de ineenstorting van het banksysteem is een grote stap ernaar toe. Sinds de aanvang van NESARA zijn omstandigheden gewijzigd en met de komst van First Contact zijn de voordelen ingebed in een plan om het gezamenlijk te brengen. Ze liggen daarom in handen van Hogere Wezens die jullie gehele verheffing overzien en jullie verdere reis naar Ascentie. Op deze manier lopen de plannen niet de kans dat de duisteren tussenbeide komen, die zich bewust zijn van wat er is gepland en die anders de manifestatie ervan zouden tegenhouden. Ze krijgen niet de kans zich de weldaden van het decreet van God toe te eigenen omdat jullie je tijd in dualiteit op een hoogtepunt gaan beëindigen als een beloning voor het verheffen van jullie bewustzijnsniveaus. Het spel is bijna voorbij en jullie kunnen terugkeren naar niveaus van verlichting die jullie rechtmatige plaatsen zijn als Wezens van Liefde en Licht.Eerst dienen echter de laatste dagen van de dualiteit te worden uitgespeeld en jullie vormen een belangrijk aspect van de reiniging die noodzakelijkerwijs moet plaatsvinden. Jullie dragen bagage van de lagere vibraties en die moet worden opgeruimd. Dat wordt bereikt door Licht naar jullie zelf aan te trekken zodat jullie vibratie uiteindelijk hoog genoeg is zodat ze niet meer kan bestaan. Jullie bewustzijn is de sleutel tot jullie bereidheid om te ascenderen en het beogen van de hoogste expressie van jullie Licht is de weg vooruit. Het is een staat van geest waarin niet langer jullie kant van het ego wordt uitgebuit die vaak met jullie intuïtie zal wedijveren om jullie aandacht. Als jullie gedachten, woorden en daden op geen enkele manier schadelijk zijn voor anderen, zijn jullie goed op weg om Ascentie te bereiken. Het afwerpen van de jaren waarin jullie werden gecultiveerd tot een kloon van een typische Mens is niet gemakkelijk omdat jullie werd voorgehouden te geloven dat dit volkomen normaal was.Sommige mensen zijn perfect gelukkig zoals ze zijn en voor hen zal de toekomst onveranderd blijven. De roep om hun overtuigingen en ambities te herzien heeft zich niet in hun bewustzijn gevestigd maar op een dag zullen ze weten dat er meer is in het leven. In het Koninkrijk van God wordt vrije wil gerespecteerd en ze kregen de ruimte om te ervaren zoals ze zelf verkozen. Dat is het grote plan dat eonen terug is begonnen en het brengt deze cyclus tot een afsluiting op zeer korte termijn. Wij van de Galactische Federatie erkennen en gehoorzamen de Wetten van God die in alle opzichten zowel eerlijk als correct gelijkelijk aan alle zielen worden gegeven. Het is dergelijke kennis die jullie in staat zal stellen ruimte te geven aan de keuze van andere zielen omdat aan jullie niet is gegeven hun motieven te kennen. Onthoud simpelweg dat alle zielen zowel het Licht als het Duister ervaren in bepaalde stadia, dus wees ten alle tijden dankbaar en begripvol naar anderen.Wij staan onszelf een beetje trots toe als we zien hoe goed jullie hebben gereageerd op de nieuwe energieën en hoe jullie je blik hebben gericht op de mogelijkheid om te ascenderen. Dat is omdat we evenveel inbreng hebben gehad als elk ander lid van de Federatie wat jullie evolutie betreft. Jullie zijn dus altijd van bijzonder belang voor ons geweest en we zien jullie werkelijk als onze broeders en zusters. Die verbinding zal lange tijd blijven bestaan totdat jullie je ontwikkelen naar dimensies die je mogelijk meenemen naar een ander pad. Dierbaren, de dimensies lijken, zelfs zoals wij ze begrijpen, tot in Oneindigheid door te gaan.Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals jullie zouden kunnen verwachten, kennen wij andere Wezens die regelmatig contact met jullie hebben gehad. Lord Ashtar is bijvoorbeeld goed bekend in het Universum in zijn rol als “probleemoplosser”, zoals jullie zouden zeggen. Hij kwam met name ongeveer 40 jaar terug heel dicht bij jullie toen Moeder Aarde in dodelijk gevaar verkeerde om vernietigd te worden. Waarschuwingen werden aan jullie Regeringen uit die tijd gegeven over de gevaren van nucleaire bommen en de potentie voor een oorlog die alle oorlogen zou doen stoppen. Zelfs vanaf die tijd hebben we ons ingespannen om ze te overtuigen dat al het leven in gevaar is door nucleaire apparaten. Zoals jullie echter goed weten gaan de bedreigingen en het wapengekletter door. We leggen ons vertrouwen in President Obama die een plan heeft om wereldvrede te bewerkstelligen, maar eerst moeten de kritieke gebieden behandeld worden. Heb ook vertrouwen want hij reist met vele helpers aan zijn zijde en zijn overwinning zal die van jullie zijn voor het Licht.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com -ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS