Followers

Google+ Followers

woensdag 8 juli 2009

SaLuSa 08 juli 2009

"Je zult ook je verwanten uit het Binnenste der Aarde ontmoeten, die deel zijn van jullie geschiedenis wat Lemuria betreft."


We weten dat veel van jullie eenzaam zijn en onthecht van wat er gebeurt. Je hoort over veranderingen die plaatsvinden binnenin je en om je heen, maar je hebt moeite om dat aan jezelf te koppelen. De vraag is of je het belang kunt bevatten van wat er de komende jaren staat te gebeuren. Een zonnencyclus eindigt altijd met enorme veranderingen, en op wat voor manier dan ook, zullen jullie daar ook mee te maken krijgen. Of je het je realiseert of niet, jullie hebben allemaal een keus, en degenen die uitkijken naar de Ascensie, zullen die keus al gemaakt hebben. Jullie dierbaren die vertwijfeld zijn of verward, zullen niet buiten de boot vallen, omdat je je ook zonder de situatie te begrijpen toch op een natuurlijk manier in de richting beweegt die je door laat gaan met je ontwikkeling. Voor de meesten van jullie zal dat in dezelfde dimensie zijn als waarin je nu bent. Echter, er zullen er ook zijn die zoals jullie zeggen, “goedhartig” zijn, die door hun intuïtie te volgen hun vibratie genoeg verhoogd hebben om te ascenderen, zonder van die Ascensie af te weten. Het heeft niets met je religieuze overtuiging te maken, maar wel met hoeveel Licht je met je meedraagt en Liefde voegt bij alles wat je doet. Als je de uiterlijke verpakking wegdenkt, vind je de prachtige ziel in al zijn glorie, die doorschijnt in het duister dat over jullie Aarde hangt.

Wij komen niet om te beoordelen, maar geven je een helpende hand om door de eeuwen heen te zien waarin er een gebrek aan spirituele leiding geweest is. In je vele levens kunnen we je verzekeren dat je vele godsdiensten ervaren hebt, en daardoor heb je je eigen beeld van de waarheid gevormd. Je ontdekt ook dat je meest verlichte conclusies weerklinken met je hogere bewustzijn. Je houdt de waarheid van binnen, en in een zekere fase zul je de controle nemen over je eigen verheffing. Velen vinden hun God van binnen, en voelen de warmte en harmonie van het één zijn met God. Je zult weten hoe bevestigend je reis wordt, als je kunt reizen in de zekerheid dat je je op het juiste pad bevindt. Het leven kan je nog steeds dingen voor de voeten werpen, aangezien uitdagingen komen en gaan, maar jij begrijpt dat die er zijn voor jouw groei, en je kunt ze met vertrouwen behandelen. Jullie zijn in je laatste levens op de Aarde zoals die nu is, en er zal veel op je af komen als de schoonwassing plaatsvindt. Echter, als Eén die in vrede leeft met zichzelf, kun je de toekomst met compleet vertrouwen tegemoet zien.

Als ik voor de Galactische Federatie spreek, moet ik zeggen dat onze komst vele mensen groepen zal doen vormen die anderen zullen helpen die te weinig kennis over ons hebben. Het zal velen shockeren die het idee afgewezen hebben dat wij bestaan, en zelfs als we bestaan, naar de Aarde kunnen komen. Dat wij ook jullie familie zijn zal de nodige acceptatie en begrip vereisen, maar wij voorzien dat vreugde de twijfels zal verdrijven als de waarheid over ons geleerd wordt. Na alle trauma’s en het duister dat door jullie ervaren is in de dualiteit, brengen wij Licht en Liefde met een groot gevoel voor jullie allen. We hebben immense bewondering voor jullie, en het misstaat niet om jullie dapperheid aan te halen om de uitdagingen van de lagere dimensies aan te gaan. Jullie zijn allang vergeten dat jullie je vrijwillig aangemeld hebben voor zo’n ervaring, en ook dat er een dag zou komen waarop jullie bevrijd zouden worden van je belofte om dat te doorstaan. Die dag komt eraan en onbewust begin je je dat te realiseren, en worden zorgen en wanhoop vervangen door hoop en vreugde bij de gedachte om “naar huis te gaan”.

Ja Dierbaren, wij zijn jullie, en jullie zijn ons, omdat er in werkelijkheid geen verschil tussen ons is. Ik heb het dan over ons zielenniveau en afkomst van de Bron Van Alles Wat Bestaat. We hebben misschien verschillende paden afgelegd om te komen waar we nu zijn, maar het doel blijft hetzelfde, en we dienen elkaar in onze poging om het te bereiken. Alles vindt zijn weg terug naar de Bron, maar voordat dat bereikt wordt, zijn er nog vele opwindende ervaringen die voor ons liggen. Denk eens aan alle schoonheid die er is, die je hart streelt en je verheft, en vermenigvuldig dat met duizenden, dan kom je in de buurt van hoe de hogere dimensies zijn. Echter, kijk nu voorlopig nog vooruit, en sta gebeurtenissen van buiten niet toe om je blik op de toekomst te vertroebelen.

Op de Aarde gekomen, hebben jullie natuurlijk in eerste instantie meer zorgen over je leven daar. Accepteer alsjeblieft dat wat het ook is dat er van je gevraagd wordt om te doorstaan, het binnen je capaciteiten ligt om er weer uit te komen zonder je vertrouwen te verliezen. Karma is één ding, maar nadat je het afgesloten hebt, valt alles in een patroon dat harmonie in je leven brengt. Het zal zo zijn voor iedereen die gepland heeft om door het Ascensie proces te gaan. Het eind van de duisternis is in zicht, en je zult er versteld van staan hoe snel je een heerlijke periode van overvloed binnengaat. Het is zo gepland, en het zal je in een positie brengen waar veel van je zorgen opgelost worden. De laatste dagen op Aarde zullen geweldig gelukkig zijn, en de Mens zal zijn ware Zelf kunnen zijn, vrij van alle beperkingen die hem nu opgelegd worden. Vrijheid zal waarlijk bestaan als ieder zijn soevereiniteit terug eist.

Waar staan wij temidden van dit alles? Nou, ik zal jullie vertellen dat wij zijn waar jullie willen zijn, en spoedig zal alles samenkomen. Er is zoveel te doen in korte tijd, maar wij hebben de middelen om te verzekeren dat het plan tot in de perfectie uitgevoerd wordt. Je zult ook je verwanten uit het Binnenste der Aarde ontmoeten, die deel zijn van jullie geschiedenis wat Lemuria betreft. Zij zijn hoog ontwikkeld en zullen jullie ook helpen in de laatste fases van de Ascensie. Jullie krijgen echt hulp die je besef te boven gaat, en het is echt magnifiek en komt niet alleen uit jullie zonnenstelsel, maar uit heel jullie Universum. Het strekt daadwerkelijk zover terug als jullie Centrale Zon, waaruit enorm krachtige energieën verzonden worden. Het is allemaal onderdeel van de doorgaande veranderingen die nodig zijn om jullie vibraties op te liften naar de vereiste niveaus voor jullie definitieve verheffing.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en moedig jullie aan om je kennis te delen met anderen. Een paar welgekozen woorden hier en daar kunnen een trein van gedachten in gang zetten, die iemand kunnen helpen die nog steeds zoekende is. Er moet echter niets geforceerd worden, en het recht van een ieder op zijn eigen waarheid moet erkend worden. Echter, vooruitgang kan op vele manieren geboekt worden, en het is alleen maar natuurlijk om je meningen te delen met elkaar. Ga door met waar je mee bezig bent met liefde in je hart, en deel het met ieder die je tegenkomt. Wij geven jullie onze liefde als een natuurlijk onderdeel van ons wezen, omdat we houden van alle schepsels van God.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

By courtesy of Kees

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS