Followers

Google+ Followers

woensdag 29 juli 2009

27-JULI-2009 SALUSA

Het is jullie Licht en jullie vermogen om van anderen te houden zonder oordeel of vooroordeel dat jullie op het pad naar verheffing plaatst. Dergelijke zielen worden in alle rangen en standen gevonden en binnen religieuze instituten waar de waarheid in mysteriën is omhuld...
Er moet een doorbraak komen in het volledig naar buiten laten komen van de waarheid over gebeurtenissen die tot wetten hebben geleid, die jullie verder in het web van de controle van de Illuminatie hebben gedrukt. Meer mensen dan ooit leren hoe jullie voor de gek zijn gehouden in de overtuiging dat recente tragedies, zoals 11 september, het werk zijn van machten van buitenaf. Dit veroorzaakt een grote energetische druk om de feiten naar buiten te brengen en de daders te confronteren met criminele aanklachten. Deze energie, net als elke andere energie, bereikt een zeker punt waarop die zo krachtig wordt dat niets een reactie erop kan verhinderen. Dat punt is bereikt en de feiten die over verschillende incidenten zijn verzameld staan op het punt openbaar te worden. Geen misdaad tegen de Menselijkheid kan voor altijd worden verborgen en de onthullingen zullen deel uitmaken van de reiniging.Alles om jullie heen, inclusief jullie zelf, gaat over energie en jullie zouden nu moeten weten hoe gemakkelijk die kan worden gemanipuleerd. De gedachtevormen die jullie hebben opgebouwd door er voortdurend kracht aan te geven, moeten een effect hebben in de loop der tijd. In de dualiteit hebben jullie de strijd tussen het duister en het Licht gedurende duizenden jaren ervaren en omdat de duistere machten grotendeels succesvol waren in het overwinnen van het Licht, is het verstrikt geraakt door de lagere energieën. Maar het kan nooit volledig worden overwonnen omdat het onuitroeibaar is en met de hulp van grote Wezens vanuit de hogere dimensies is het opnieuw de dominante macht op Aarde geworden.Jullie hebben je nu sinds enkele jaren in een staat van verandering bevonden en chaos heerste omdat de Duisteren gevochten hebben om hun greep op jullie te behouden. Zij hebben gefaald en de afgelopen jaren hebben zij enige onzekerheid ervaren omdat het nieuwe paradigma tevoorschijn kwam. De tijd is nu zeker aan jullie om gestaag vorderingen te maken en de vele zaken te ordenen die ze hebben laten liggen. We voorzien dat er niet veel nodig is om tot actie over te gaan wat anderen de motivatie zal geven om in de openbaarheid te treden met hun ervaringen en bewijs over de waarheid achter vele gebeurtenissen. Tussen de onderwerpen die behandeld zullen worden, zal de meest afschuwelijk doofpotaffaire over ons bestaan behoren en het contact met de mensen van de Aarde. De onthullingen zullen helpen de ideale omstandigheden te creëren die tot First Contact leiden en een dialoog met jullie over jullie onmiddellijke toekomst.Vanuit onszelf kunnen we niet een houding aannemen van we komen “klaar of niet”, maar zoals we vaak hebben laten doorschemeren, is er een datum waarop we met het programma voor het reinigen van de Aarde moeten zijn gestart. En het is ook hoe eerder we openlijk met jullie kunnen spreken, hoe sneller jullie energieën in positieve actie kan worden omgezet die is afgestemd op Ascentie. Diegenen van jullie die ervoor gekozen hebben deel uit te maken van dat proces zullen al zijn ontwaakt voor de gouden kans die het vertegenwoordigt. We zouden denken dat slechts heel weinigen, of misschien wel niemand, die met dat in gedachten in deze incarnatie kwam, zouden falen in het hanteren van de uitdaging. Er is zeker geen gebrek aan ondersteuning en wanneer jullie eenmaal je intentie bekend maken om het pad naar Ascentie in te slaan, zullen veel zielen van Licht je gidsen en begeleiden.De verheffing van waar jullie nu zijn naar het Christusbewustzijn zal niet erg lang zijn, naar jullie tijdsmeting. Er zijn belangrijke punten langs de route naar die verheven staat van zijn en één ervan is 2012 wanneer er een grote instroom van energie in jullie zonnestelsel zal zijn die elke levensvorm zal beïnvloeden. Er zal een spectaculaire vooruitgang in bewustzijn komen en jullie zullen je plaats temidden van de Meesters innemen. Dit alles is vrij natuurlijk wanneer een zonnecyclus wordt voltooid en het is evenzeer een opruiming als een zuivering. Jullie dromen over de ontwikkeling naar een hogere staat van zijn zullen meer dan vervuld worden en het zal al die gelegenheden waarbij jullie de duistere zijde hebben ervaren, meer dan waard zijn. Zelfs dat had zijn nut en het heeft jullie getoond hoe gemakkelijk een beschaving tot de duisternis kan vervallen, zelfs zonder de realisatie wat er heeft plaatsgevonden. Het feit dat jullie op grote schaal zijn misleid en dat jullie soevereiniteit is onthouden, heeft jullie aangemoedigd tot een groter inzicht over jullie goddelijke kracht. Niets is onmogelijk wanneer jullie zijn afgestemd op het Licht en zelfs nu oefenen jullie macht uit over de duistere machten wat deel uitmaakt van hun ondergang.De veranderingen vormen een onderdeel van natuurlijke gebeurtenissen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Hogere Wezens die namens jullie handelen, zoals dat door God is verordend. Jullie zijn als kinderen die nog geen begrip hebben over hoe de Elohim en andere grote entiteiten de Schepper dienen, die zich bewust zijn van iedere ziel en die hun veilige reis door deze periode zeker stellen. Jullie kunnen soms het gevoel hebben dat jullie heel onbetekenend zijn ver weg aan de rand van het Universum, zodanig in quarantaine gehouden dat jullie duistere energieën de energieën van andere systemen niet kunnen infiltreren. Jullie zijn echter in alle opzichten even belangrijk als elke andere ziel die naar huis op weg is, en die het op zich heeft genomen een drang te volgen die jullie op krachtige wijze hoger en hoger door de dimensies heen voert. Velen voelen heel sterk zulke impulsen, vaak zonder te weten waarom, wanneer zij zich uitstrekken voor de waarheid over hun bestaan. Zij weten dat de Aarde niet hun ware thuis is en verlangen naar verlichting en inzicht.Dierbaren, jullie zijn voldoende intuïtief om jullie eigen waarheid te vinden en dat is inderdaad waar velen toe in staat zijn geweest. Het feit dat jullie niet de Ene Waarheid mogen weten verandert niet jullie vermogen het pad naar Ascentie in te slaan. Er zijn veelvouden aan zielen die vriendelijk, meelevend en goedhartig zijn die rondlopen en hun waarheid verkondigen en hun Licht straalt uit. Toch kunnen zij weinig kennis of inzicht hebben over het daadwerkelijke Ascentieproces. Het is jullie Licht en jullie vermogen om van anderen te houden zonder oordeel of vooroordeel dat jullie op het pad naar verheffing plaatst. Dergelijke zielen worden in alle rangen en standen gevonden en binnen religieuze instituten waar de waarheid in mysteriën is omhuld.De impact van de recessie weerklinkt nog steeds over de hele wereld heen en het is nog niet tot een einde gekomen. Het is nog steeds erg afhankelijk van de respons om jullie financiële markten en bankwereld te re-organiseren. Achter de schermen vindt er veel plaats om een geheel nieuw concept te introduceren wat de reden is waarom het oude systeem niet kan worden hersteld. Nieuwe methodes worden gebruikt vanwege de vele gebreken in jullie omgang met zaken die het welzijn van iedere man, vrouw en kind beïnvloeden. Er zullen veranderingen van een bepaalde omvang komen die de problemen voor eens en voor altijd zullen oplossen.Ik ben SaLuSa van Sirius en laat jullie mijn Liefde en Licht achter voor jullie verheffing. Weet dat alles goed is en dat grote tijden van vreugde en geluk aan de horizon wachten.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com -ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS