Followers

Google+ Followers

woensdag 22 juli 2009

22-JULI-2009 SALUSA

Het belangrijkste komt echter eerst want de prioriteit is zoveel mogelijk van jullie voor te bereiden op Ascentie. In eerste instantie vereist dit slechts jullie intentie dat pad te volgen en met liefde in jullie hart verder te gaan. Wees ervan verzekerd dat wij er zullen zijn met liefde in ons hart voor jullie...

De omstandigheden waar jullie door heen gaan vormen een zeer goede tijd voor het naar boven laten komen van het beste in de mensen. Er is bij velen van jullie een ingeworteld iets dat reageert op de behoeften van anderen, vooral wanneer drastische handelingen nodig zijn. Hoe verder jullie voortgestuwd worden, hoe groter de compassie en de wens om elkaar te helpen. De laatste jaren zijn een periode geweest van ‘erop of eronder’doordat het Licht en het duister gestreden hebben om hun invloed te laten gelden. Ogenschijnlijk lijkt het plan van het duister om de mensen van de Aarde tot slaaf te maken, te werken, maar op een ander niveau is het Licht in intensiteit gegroeid. Het Licht heeft de strijd nu gewonnen en het hoeft zich alleen nog vollediger te manifesteren om deze cyclus succesvol te voltooien.De duistere machten hebben duizenden jaren een staat van opsplitsing in stand gehouden, met alle mogelijke middelen. Het heeft alle verschillen tussen naties laten gisten en ze tegen elkaar opgezet. En het was ook in staat hun zaken te beïnvloeden, en vaak werd dit bekokstoofd door het plaatsten van hun stromannen binnen hun regeringen en andere belangrijke plaatsen. Dat is de reden waarom er regeringswijzigingen nodig zijn om hun te verwijderen en zeker te stellen dat Wezens van Licht worden aangesteld. Wanneer dit eenmaal is gebeurd zullen we in staat zijn om verder te gaan met ons plan voor First Contact. Jullie kunnen al zien dat politieke partijen onder extreme druk staan om te veranderen en als ze het niet doen, weten ze dat ze geen toekomst hebben. Zodoende zien jullie politieke beroering en onzekerheid omdat ze aan het oude paradigma proberen vast te houden dat nu onwerkzaam is.Terwijl alle uitdagingen worden georganiseerd, gaan onze plannen door om de overvloedprogramma’s te ondersteunen maar deze hebben ook voldoende steun nodig om veilig te stellen dat ze er komen en de mensen dienen. Ze krijgen de kans niet in handen te vallen van de Illuminatie, al proberen die hoe dan ook de kostbare metalen te stelen maar die worden goed door ons beschermd. Het is niet alleen onze plicht maar ook onze wens om de rijkdom eerlijk over de wereld verdeeld te zien.Te lange tijd is het overgeheveld naar de Illuminatie bankfamilies die het gebruikt hebben om aanhang te kopen voor hun plan. Het doet er niet toe waar zij hun kostbare metalen verstoppen want er is geen plaats voor onze ogen verborgen.Het Licht schudt aan de fundamenten van alles dat niet het hoogste doel van de Mens dient. Wat verborgen is gehouden wordt geopenbaard, vergezeld door een groot verlangen om de waarheid te onthullen over dergelijke geheime operaties. Bewijs kan zijn vernietigd maar wij hebben de middelen om het terug tot leven te brengen doordat we elke gebeurtenis uit het verleden in ons bezit hebben. De waarheid zal boven komen en de Mensheid zal in staat zijn te zien hoe er met zijn leven is gemanipuleerd, met zijn bezittingen, en hoe onafhankelijkheid en soevereiniteit van hem zijn afgenomen. Dit gaat allemaal veranderen en de Mens zal zijn volledige vrijheid terugwinnen om zijn eigen toekomst te bepalen. Bij Ascentie zal de verheffing betekenen dat jullie terugkeren naar niveaus die jullie ware thuis zijn. Sferen waar jullie in vrede zullen zijn, waarbij alles om jullie heen een hoge vibratie heeft die de grootsheid en schoonheid onthult die buiten jullie huidige Aarde bestaat.We weten dat velen van jullie moe zijn van de dagelijkse frustraties en de voortdurende druk om een gewoon leven te leiden. Weet echter dat het spoedig zal eindigen in een schittering van glorie door het Ascentieproces en jullie zullen snel de moeilijke tijd vergeten. Jullie hebben allemaal een lange weg bereisd om op dit punt in jullie ontwikkeling te komen en de laatste inspanningen die nodig zijn om te ascenderen zijn meer dan jullie volledige toewijding waard om dit te bereiken. Onthoud dat het de nieuwe “jij” zal zijn die zijn plaats inneemt in de hogere dimensies en jullie lichaam zal van een veel lichtere samenstelling zijn en op geen enkele manier een last zoals jullie huidige fysieke lichaam. De kwalen die mensen op Aarde bezig houden zullen jullie niet langer beïnvloeden omdat het lichaam geen verval of ziekte zal kennen. Als jullie ooit je lichaam hebben verlaten, zal je exact weten wat ik bedoel en hoe wonderbaarlijk vrij je je voelt en zo zal het zijn.Wat komen gaat, is voor veel mensen overweldigend omdat het moeilijk te vatten is hoe het zal voelen om zo geheel anders te zijn dan jullie huidige zelf. Jullie zijn Kosmische Wezens en jullie moeten op een hoger niveau bestaan om in staat te zijn de Kosmos te ervaren. De Aarde is een gevangenis van waaruit jullie op het punt staan vrijgelaten te worden voor de werkelijke werelden die daarbuiten bestaan. Jullie hebben veel geleerd van jullie zo lange verblijf in de dualiteit en door jullie ervaring zullen jullie anderen dienen die nog steeds door de lagere energieën worden begrensd. Jullie zullen het vermogen hebben anderen te verheffen en jullie Licht zal hun hart en geest openen voor de realiteit van hun Goddelijke zelf.Waar jullie je ook bevinden op jullie reis in ontwikkeling, er zal altijd een innerlijke drang bestaan om jullie ware doel in het leven te vinden. En ook een gevoel dat thuis ergens anders is omdat de Aarde jullie verlangen naar het vinden van jullie thuis niet bevredigt. Die drang drijft jullie verder totdat jullie een pad vinden dat jullie naar het Licht leidt. Het doel van de Galactische Federatie is jullie naar dat pad te helpen en wij dienen de Wil van God om te verzekeren dat het plan voor jullie evolutie zonder verhindering verdergaat. Als Wezens die al geascendeerd zijn, zijn wij ideaal uitgerust om jullie op jullie reis te gidsen. Het is iets waar wij in talrijke gelegenheden aan hebben deelgenomen maar voor ons zal het een nieuwe ervaring zijn omdat jullie met je fysieke lichaam zullen gaan ascenderen.We weten dat jullie vol vragen zitten en we kunnen jullie verzekeren dat volgend op onze aankomst op Aarde de waarheid over vele zaken die met de Aarde zijn verbonden, zullen worden behandeld. Er is niets dat voor jullie verborgen zal worden gehouden en jullie ware geschiedenis en doel om op Aarde te zijn zal over de wereld heen worden uitgezonden. Het zal met bewijs worden ondersteund omdat we jullie zonder twijfel willen laten over de waarheid. Vanuit de oudheid werd voor iedere beschaving jullie geschiedenis geregistreerd maar weinig heeft het overleefd als gevolg van handelingen als opzettelijke vernietiging, of het verborgen houden door diegenen die voordeel hadden bij het in de duisternis houden van jullie. Jullie moderne geschiedenis zit ook vol fouten en aanpassingen die de realiteit verbergen van wat er werkelijk is gebeurd.Ik ben SaLuSa van Sirius en mijn achtergrond lijkt veel op die van jullie omdat mijn genetische geschiedenis verbonden is met andere beschavingen. Doorgaans was dit middels een welbewuste intentie om het perfecte Wezen te creëren en dit zoeken eindigt nooit behalve wanneer je een zuiver Licht Wezen wordt. Het belangrijkste komt echter eerst want de prioriteit is zoveel mogelijk van jullie voor te bereiden op Ascentie. In eerste instantie vereist dit slechts jullie intentie dat pad te volgen en met liefde in jullie hart verder te gaan. Wees ervan verzekerd dat wij er zullen zijn met liefde in ons hart voor jullie.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey
Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS