Followers

Google+ Followers

maandag 20 juli 2009

20-JULI-2009 ATMOS

De Mensheid is wonderbaarlijk goed opgewassen gebleken tegen de uitdaging en we weten dat daar nu geen vermindering meer in komt. Om die reden kunnen we doorgaan met onze plannen voor First Contact die nu dichter bij verwezenlijking komen...
Jullie leven op een dichtbevolkte planeet waar communicatiesystemen jullie met elkaar in verbinding kunnen brengen, waar jullie je ook bevinden. Toch voelen velen zich eenzaam en verloren door geen echt doel in hun leven te hebben. We zouden kunnen zeggen dat dit gedeeltelijk voortkomt uit de pogingen van de duistere machten om jullie van elkaar te isoleren, om jullie te verwarren en elke hoop van jullie af te nemen die jullie voor de toekomst hadden. Jullie zouden kunnen zeggen dat dat gemakkelijk is voor ons omdat wij niet voor eten hoeven te zorgen zoals jullie dat dagelijks doen. Dat klopt maar wij zijn niet onderworpen aan de lagere vibraties die deel uitmaken van jullie ervaringen in de dualiteit. Het punt is dat jullie zelf de situatie kunnen helpen te veranderen maar dat vereist absoluut vertrouwen in jullie toekomst. Vind die verbinding met je Hoger Zelf en neem er de tijd voor rustig te zitten en naar binnen te gaan. Luister zorgvuldig en je zal intuïtief door het leven worden geleid zodat je alles kan accepteren wat op je weg komt zonder dat het je naar beneden kan trekken. Je kan het leven laten passeren als je dat wenst; waarbij je nog steeds opmerkt wat er gebeurt zonder er een deel van te worden tenzij het je eigen keuze is. Jullie kunnen dan je blik richten op jullie hoogste concept van de veranderingen die tot volledig geluk en tevredenheid zullen leiden. Door binnen die energie te blijven zal het lijken op het hebben van een beschermende cirkel om jullie heen en de lagere energieën worden er door afgebogen.Wanneer jullie evenveel van jezelf als van anderen kunnen houden, zullen jullie rechtop lopen en jezelf in hen zien. Jullie zullen de Eenheid voelen van alle zielen en degenen die ver verwijderd lijken van jullie inzicht zullen zelfs als jullie metgezellen worden beschouwd op de grote reis terug naar de Bron. Jullie kunnen je niet eenzaam voelen als jullie perceptie van anderen je tot de realisatie brengt dat Jullie Allen Eén Zijn. Ieder van jullie draagt bij aan de werkelijkheid waar jullie in leven en deelt daarom een stukje verantwoordelijkheid. Om het te veranderen moet je achter de omstandigheden kijken die verdriet veroorzaken en in plaats daarvan visualiseer je hoe je het zou willen hebben. Dit brengt een hele serie gebeurtenissen in wording en op zeker moment zal de energie met voldoende kracht terugkeren om je wens te manifesteren. Energie die de energie van intentie met zich mee draagt, trekt vergelijkbare energieën aan en moet zich uiteindelijk manifesteren. Het vereist vertrouwen en geduld en een sterk geloof in de Hogere Wezens die jullie leiden en jullie tijd op Aarde overzien.Op het moment hebben jullie het voordeel te weten wat er voor jullie verlossing is gepland omdat de Schepper heeft zeker gesteld dat er vele manieren zijn waarop die informatie jullie kan bereiken. Channeling (mediumschap) is slechts één daarvan maar is toch ideaal omdat de verschillende kanalen zo veel mensen weten te bereiken. Op hun beurt spreken zij met anderen en het duurt niet lang voordat informatie zich wereldwijd verspreidt. Veel mensen willen weten wat het leven voor hen in petto heeft en in deze dagen waarin zo veel bekend is over jullie toekomst, zijn veel mensen in staat geweest de waarheid te ontdekken. Een kenmerk van deze tijd is dat veranderingen op alle verschillende niveaus worden opgemerkt, van degenen die in contact zijn met hogere waarheden, tot degenen die de activiteit in jullie zonnestelsel observeren. De informatie is er, als je de tijd neemt om het te vinden, en dat ondanks de controle die vrijheid van informatie en meningsuiting tegenhoudt.We zeggen, houd je vast en laat gebeurtenissen zich ontvouwen want het is meer eerder dan later dat er positieve tekenen zullen zijn van een verandering van richting ten gunste van jullie. De voortdurende cover-ups van gebeurtenissen zoals 9/11 begint moeilijker te worden voor de betrokkenen en de druk om de feiten opnieuw te onderzoeken neemt toe. Jullie kunnen er zeker van zijn dat te zijner tijd de waarheid bekend zal worden en dat de daders voor het gerecht worden gebracht. De mensen zullen een volledig onderzoek eisen en degenen die eerder een dergelijk verzoek hebben verworpen zullen overstemd worden. Er bestaan gedurende vele jaren veel gevallen van geheime operaties die terugvoeren tot jullie geschiedenis, die verborgen zijn gehouden. Jullie hadden geen mogelijkheid te weten wat er in het geheim plaatsvond, omdat dergelijke beslissingen onvermijdelijk door hooggeplaatsten werden genomen. Ook recentelijk zijn jullie leiders vaak corrupt geweest door louter de macht van de Illuminatie. Hun manieren zijn voor niemand gunstig behalve voor zichzelf en ze hebben een volledige minachting van menselijk leven.Heb geen angst, want de heerschappij van de duisteren nadert zijn einde. De dagen van verlichting zijn reeds begonnen en het Licht zal altijd overwinnen wanneer het wordt aangevallen. De Galactische Federatie is met jullie, de tijd voor openheid nadert en we lopen graag vooruit op onze ontmoetingen met jullie. De wens ons te zien verschijnen, geeft ons de toestemming dit te doen maar we hebben omstandigheden nodig die toepasselijk zijn bij het belang van een dergelijke gelegenheid. Het zal de Viering van De Dag van De Mensen zijn en het zal het einde markeren van de onderdrukkende heerschappij van de Illuminatie en hun volgelingen. Denk in jullie diepste momenten van wanhoop aan de vreugde die op komst is en weet dat jullie je huidige last niet lang meer hoeven te dragen.Alle plannen voor jullie bevrijding van de drukkende aanwezigheid van de duisteren liggen klaar en het einde zal snel komen wat hun betreft. We zien reeds magnifieke Lichtpunten over de hele Aarde heen die met de minuut sterker worden doordat ze een krachtig Lichtraster er omheen creëren. Het Licht openbaart de duisternis zodat het kan worden gezuiverd. Dierbaren, jullie doen het veel beter dan jullie je realiseren, geef nooit op en geloof ons wanneer we zeggen dat elk beetje telt. De Mensheid is wonderbaarlijk goed opgewassen gebleken tegen de uitdaging en we weten dat daar nu geen vermindering meer in komt. Om die reden kunnen we doorgaan met onze plannen voor First Contact die nu dichter bij verwezenlijking komen.Ik ben Atmos van Sirius en ik heb de noodzaak voor jullie, die bewust zijn en die het Licht dragen, belicht om het ten goede te gebruiken. Jullie kunnen het uitzenden met jullie gedachtekracht en er zijn vele gebieden in de wereld die het nodig hebben. Visualiseer licht dat de gebieden omcirkelt waar jullie leren over confrontatie en geweld, en verspreid en transformeer de energie. Jullie zullen helpen er vrede te brengen en het belangrijkste, de mensen die er door geraakt worden. Jullie kunnen hetzelfde doen met betrekking tot individuen en onthoud dat hoog ontwikkelde Lichtwerkers die regelmatig publiekelijk werken, bescherming nodig hebben. Dit is iets dat ook op ons van toepassing is en jullie hulp wordt gewaardeerd.Dit jaar gaat verder en bevredigende vooruitgang wordt geboekt, het Licht dat naar de Aarde wordt gezonden neemt proportioneel toe zodat jullie allemaal de kans hebben jullie eigen Lichtquotiënt te laten toenemen. De verheffing van jullie bewustzijn is meetbaar en we zijn extreem tevreden met de resultaten. Onze liefde voor jullie wordt voortdurend uitgezonden en jullie kunnen een beroep op ons doen wanneer jullie hulp nodig hebben.Dank je Atmos.

Mike Quinsey.

Original Site:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS