Followers

Google+ Followers

vrijdag 7 augustus 2009

07-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Dat is waarom contact met jullie zo belangrijk is en wanneer we met open contact kunnen beginnen, zullen we geen tijd verliezen om volledig uit te leggen wat er met de Aarde gebeurt en degenen die er op leven...
Mensen zijn erg veerkrachtig en wanneer ze ergens hun gedachten op richten, zijn ze meestal succesvol. Dat is van toepassing op alle niveaus en in het bijzonder ten opzichte van jullie spirituele ontwikkeling. Dat is grotendeels te danken aan jullie talent om informatie te vinden en aan het intuïtief geïnspireerd worden wanneer jullie naar jullie Hoger Zelf luisteren. De tijd dat jullie anderen zeggenschap gaven over jullie spirituele vooruitgang, verdwijnt langzaam. Dit komt deels door jullie voortdurend toenemende bewustzijnsniveau, dat blijft groeien doordat jullie meer Licht tot jezelf aantrekken. Ofschoon alle kennis van binnen aanwezig is, zit er ook voordeel in het ruimte geven aan leraren die ideeën promoten die jullie verder kunnen brengen. Het belangrijkste is dat je uiteindelijk beslist wat er als jouw persoonlijke waarheid overblijft. Het delen van jullie kennis met anderen is ook nuttig doordat je door middel van bevestiging ziet dat je op het juiste spoor zit.Achterdocht en dogma’s zijn niet behulpzaam, vaak misleidend en behoorden meestal toe aan vroegere periodes waarin de mensen voor het merendeel ongeletterd waren. Het vermogen om te lezen en kennis te vergaren voor jullie eigen onderscheidingsvermogen heeft enorm de niveaus van inzicht verhoogd. Het betekende ook een meer individuele vooruitgang in een sneller tempo dan voorheen. Dit zijn tekenen van de tijd waar jullie in leven en ieder die aspiratie heeft om zijn of haar spirituele inzicht te stimuleren, heeft alle kansen om dit te doen. Nu Ascentie steeds dichterbij komt, is het zeker belangrijk dat ze bronnen vinden die heilzaam zijn voor hen. Wanneer je eenmaal de intentie creëert om je pad te vinden, kan je er zeker van zijn dat jullie Gidsen actief zijn in het zeker stellen dat je het vindt. Het is daarom belangrijk dat je te allen tijde alert bent op kansen die op je weg komen. Jullie kunnen het je eigenlijk niet permitteren tijd te verliezen wanneer je de kans wordt geboden om de dualiteit achter je te laten. Volgens jullie eigen maatstaven zouden jullie al bewust moeten zijn of je klaar bent voor zo’n grote stap vooruit.Het leven naar jullie hoogste concepten over spiritualiteit is niet gemakkelijk in een wereld die beladen is met obstakels maar op hun eigen manier dagen ze jullie uit om ze op je te nemen. Het vinden van de oplossingen waarbij jullie spirituele inzicht niet wordt verzaakt, is een andere stap vooruit op jullie pad. Het brengt naar buiten wat je aspireert te zijn qua beroep of roeping en laat niets tussen jou en je doel komen. Jullie ego moet betrokken zijn bij jullie nieuwe manier om naar het leven te kijken en jullie ondersteunen, in plaats van jullie tegen te werken, wat het soms doet. Jullie ego is jullie innerlijke aardse vriend die door jullie is gecreëerd door de manier waarop je naar jezelf kijkt. De lastige kant ervan is dat wanneer je wil veranderen, oude gewoonten moeilijk zijn af te leren. Het kan je metgezel zijn en in harmonie met je samenwerken, op voorwaarde dat je de wilskracht hebt om zijn bezwaren te overwinnen tegen wat jij wil doen. Als je hierover nadenkt, kun je verrast zijn over hoe vaak jullie ego zich bemoeit met het nemen van beslissingen.Jullie hebben de leiding over jullie bestemming en zijn totaal verantwoordelijk voor jullie daden. Dat is een vaststaand feit en hoewel er andere invloeden aan het werk kunnen zijn, zijn alleen jullie uitsluitend aansprakelijk voor wat jullie doen. Wanneer jullie verder afgestemd raken op het Licht, zullen jullie ervaren dat je gedachten en daden automatisch worden geïnspireerd door het Hoger Zelf. Jullie hoeven dan nauwelijks te denken over jullie reacties op wat er om je heen gebeurt. Je zult simpelweg weten wat je moet doen en het wordt een onderdeel van je persoonlijke matrix. Jullie voeden voortdurend de bewustzijnsniveaus van jullie lichaam en het ontwikkelt en handelt in overeenstemming met jullie.Door jezelf een norm aan te meten die je binnen het Licht houdt, toon je ook aan anderen hoe je een aura van vertrouwen en stabiliteit kan bereiken maar met een vriendelijkheid die voortkomt uit jullie liefde voor jullie medereizigers. Diegenen die zich nog steeds in het duister bewegen hebben jullie liefde meer dan iemand anders nodig en je kan er zeker van zijn dat het op zeker moment veranderingen in hen teweegbrengt. Als je ooit in de aanwezigheid bent geweest van iemand die de energieën van Liefde en Licht uitstraalt, weet je wat ik bedoel. We kunnen zeggen dat vanuit interesse, veel van de degenen die met ons in contact komen, dergelijke ervaringen hebben gehad. Jullie zullen zien dat dat alledaags en normaal is onder die Wezens die van het Licht zijn. Wanneer jullie ook een gevoeligheid ontwikkelen voor de uitstraling van de aura van andere mensen, zullen jullie hun kundigheid op spiritueel niveau voelen, inclusief degenen die zich op een veel lager vibratieniveau bevinden. Hoe hoger de vibratie, hoe zoeter het is en hoe lager, hoe wranger het lijkt.Wanneer jullie eenmaal een hoger niveau bereiken waarin dualiteit niet langer bestaat, is de gehele dimensie er één van prachtige energie die jullie exotische niveaus van vreugde en geluk laat voelen. Geen wonder dat wanneer sommige van jullie het privilege hebben ze te bezoeken, jullie weerstand hebben om ze te verlaten. Dat is de belofte van de niveaus waar jullie je naar gaan verheffen bij Ascentie. Elke inspanning die je nu verricht om die niveaus te bereiken is het meer dan waard. Grijp de kans en laat je aandacht niet afdwalen van jullie intentie om te ascenderen. Het kan ingewikkeld klinken maar jullie kunnen het als je het leven op de juiste manier benadert. Als je een staat kan bereiken waarin je te allen tijde Onvoorwaardelijke Liefde kan geven, zal je zeker succes hebben en op geen enkele wijze kunnen falen.Als jullie gepland hebben te ascenderen, kan je er zeker van zijn dat de kans je niet voorbij gaat omdat het deel uit zal maken van je Levensplan. Tenzij je hart een andere richting op is gegaan, zal je bijna zeker gemakkelijk naar een nieuw bewustzijnsniveau gaan. Het is nu een tijd met veel kansen om je te verbinden met de hogere energieën die in toenemende mate naar de Aarde worden gezonden. Voor diegenen die zich niet uit deze dimensie willen verplaatsen, zal het leven als voorheen doorgaan, met welke verwachtingen dan ook die zij bij zich dragen. Het is aan elk individu om zijn eigen pad te kiezen in de dualiteit maar sommigen zijn zo bij de lagere vibraties betrokken dat ze nauwelijks de kans opmerken om te ascenderen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kom namens de Galactische Federatie zodat iedereen de kans krijgt kennis te hebben over de prachtige veranderingen die plaatsvinden en waarom ze iedereen beïnvloeden. Dit gebeurt vaak op een manier die verstorend is voor hun leven en kennis hebben over de redenen hiervoor vergemakkelijkt hun ongerustheid en zorgen, zelfs als de uiteindelijke uitkomst niet wordt begrepen. Dat is waarom contact met jullie zo belangrijk is en wanneer we met open contact kunnen beginnen, zullen we geen tijd verliezen om volledig uit te leggen wat er met de Aarde gebeurt en degenen die er op leven. Vervolg jullie weg met vertrouwen omdat dit verhaal een gelukkig en glorierijk einde kent waarbij Liefde en Licht weer opnieuw wordt gevestigd.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS