Followers

Google+ Followers

maandag 10 augustus 2009

10-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Kunnen jullie je de reactie voorstellen op onze aankondigingen, of op onze intentie om officieel open contact met jullie te maken?

Dierbaren, vele malen is al gezegd dat alle kennis binnenin zit en hieruit volgt dat jullie leidende licht jullie Hoger Zelf is. Er is geen begrenzing aan de mate waarin jullie je bewustzijn kunnen openen, zij het dat het een reiniging vereist van het Zelf. Wanneer jullie in toenemende mate de lagere energieën overwinnen, verhogen jullie je vibraties en jullie bewustzijnsniveau. Wanneer de reiniging doorgaat zal je ervaren dat je minder geïnteresseerd bent of aangetrokken wordt tot iets met een lagere vibratie. Dan zal je zien dat het gemakkelijker wordt om jezelf te centreren en je leven te leiden op het hoogste niveau.Zielen die naar de Aarde zijn gekomen om de steunpilaar van het Licht te zijn en die hun missies vervullen om het te gronden ten gunste van alles, vervullen een geweldige dienst. Het is natuurlijk geen toeval dat ze hier zijn op dit moment. De Spirit heeft zijn eigen plannen die vanuit hogere bronnen worden aangereikt zodat het Licht de duistere machten kan overwinnen. Er bestaat absoluut geen twijfel betreffende de uitkomst en jullie kunnen de resterende jaren vol vertrouwen uitzingen met een resulterende overwinning voor het Licht. Lichtwerkers doen hun werk rustig en efficiënt, zonder dat ze publiciteit of een beloning zoeken. Door dit te doen helpen ze niet alleen anderen zich te verheffen maar bevorderen ze ook hun eigen groei.De drang om hogere bewustzijnsniveaus te bereiken eindigt nooit. Dit geldt in het bijzonder wanneer je je in een realiteit bevindt die heel weinig van de hogere vibraties reflecteert. Jullie ware thuis is niet op Aarde, maar het heeft jullie goed gediend als een verblijfplaats waar jullie strijd voerden met de dualiteit. Nu jullie bijna het einde van de cyclus hebben bereikt, werpen jullie een glimp op jullie ware realiteit als Ruimte Wezens, net als ons. In ons zullen jullie jezelf vinden en jullie zullen ons inderdaad als gelijke vergezellen op een toekomstig tijdstip, wanneer jullie over jullie volgende levensplan hebben besloten. Wij beginnen ook te kijken naar onze toekomstige missie die niet noodzakelijk in dit Universum hoeft te liggen.Denken aan een zich verder ontwikkelend niveau, helpt jullie je bewustzijn zelfs verder open te stellen. Tot nu toe was het voor vele waarheden gesloten al zien we dat dit een doelgericht onderdeel vormde van het plan van de Illuminatie om jullie onwetend te houden en onbewust van jullie ware banden met ons. Door ons te accepteren en jullie kans om deze cyclus te beëindigen middels jullie verheffing, vermindert de grip die de duistere machten op jullie hebben. Zij zouden graag zien dat jullie geloven dat je van hen afhankelijk bent voor jullie welzijn, terwijl zij in werkelijkheid de vernietigers en controleurs zijn van de Mens. Zij kunnen slechts over jullie heersen als jullie het toestaan maar als jullie je tot het Licht wenden, ontstaat er afstand tussen beide.Negeer degenen die ons associëren met angstige gebeurtenissen als gevolg van misinformatie en door het vaak opzettelijk gebruik van listen om jullie te verhinderen de waarheid over ons te weten te komen. Wij komen in vrede, als de vredestichters van jullie Universum en op een liefdesmissie voor God. God is Geheel Liefde en jullie worden omhelsd door de Goddelijke macht die een zuivere energie is en alles op zijn plaats houdt. God laat de Aarde niet overnemen door de duistere machten, noch krijgen ze de kans haar te vernietigen. Ze zal gereinigd en vernieuwd worden zodat een andere beschaving die bestemd is om dit Universum te betreden, zich er kan vestigen. Jullie, die naar een hogere dimensie zullen ascenderen, zullen dit samen met de hogere manifestatie van de Aarde doen.De positieve energieën kunnen niet veel langer opgesloten blijven, ze zitten zogezegd, tot barstens toe vol. Ze vormen de donkere energieën om en hebben een punt bereikt waaruit ze spoedig moeten worden bevrijd. Het zal resulteren in de manifestatie van jullie wensen, het zien van een nieuwe wereld die tevoorschijn komt vanuit de chaos en de destructie van de oude. Zij bestaat al in de hogere dimensies en jullie trekken het aan in jullie werkelijkheid. Vele zielen ontwaken tot hun verantwoordelijkheid tijdens deze periode, naar de Aarde gekomen om deel te nemen aan de opmerkelijke veranderingen die op het punt staan te beginnen. We zullen de vooruitgang monitoren, en zullen natuurlijk zelf deel uitmaken van de openbaringen die aan de wereld zullen worden aangekondigd.Velen van jullie voelen het verschil in de energieën om jullie heen in vergelijking met wat jullie waren en er is nu een gevoel van verheffing en kalmte. Het staat je toe in, maar niet van de wereld te zijn zodat jullie aanwezigheid meer die van observeerder is. Angst zal geen plaats in jullie denken hebben omdat jullie weten dat het jullie slechts kan beïnvloeden als je het deel laat uitmaken van je psyche. Zorgen hebben over zaken is natuurlijk maar wanneer je in het Licht staat, kan het je bewustzijn niet beïnvloeden. Vertrouwen vervangt angst en jullie bereiken een staat van bewustzijn waarin jullie volledige controle hebben over jullie emoties. Jullie zijn in feite goed op weg naar Ascentie door het passeren van de lagere vibraties. Als je echter toch niet het gevoel hebt dat je dat niveau hebt bereikt, zal je intentie om het te doen, je er doorheen dragen.We blijven benadrukken dat de waarheid naar buiten moet komen en dit zal door vele kanalen gebeuren al wordt dat op dit moment door de media tegengehouden. Er zal echter een punt komen waarop ze niet langer in staat zijn in hun stilzwijgen te volharden. Mensen zijn, grotendeels dankzij Internet, veel beter geïnformeerd en creëren hun eigen groepen voor het verspreiden van nieuws. Slechts nieuws kan zich erg snel verspreiden en het wordt benadrukt en vrij vaak herhaald om angst onder jullie op te roepen. Echter, omdat goed nieuws zich ook snel verplaatst, helpt het een situatie in balans te brengen. Kunnen jullie je de reactie voorstellen op onze aankondigingen, of op onze intentie om officieel open contact met jullie te maken? We weten dat als resultaat de energieën van hoop die jullie met je meedragen, tot buitengewoon hoge niveaus zullen toenemen en dat veel spanning en angst vrij zal komen. Pogingen door de duistere machten om incidenten te creëren die iets anders suggereren, zullen door ons worden verhinderd. Het moet een tijd worden om herinnerd te worden als de eerste stappen naar jullie bevrijding van hen en hun plannen voor slavernij.Dierbaren, ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie jullie op de drempel staan van grote veranderingen die door iedereen zullen worden gezien. Prachtige opwindende tijden wenken en we horen jullie zucht van verlichting wanneer eindelijk vrede en soevereiniteit aan jullie wordt teruggegeven. Het mag een onmogelijke taak lijken maar wij zijn hier om het succes van het plan om deze cyclus te voltooien, en te verzekeren door jullie te bevrijden van de duistere energieën. Wij zullen al het toegestane doen om jullie te helpen en jullie genieten reeds onze liefde en bescherming. Zo zal het blijven wanneer we samenkomen in voorbereiding op het volgende en laatste deel van jullie reis door de dualiteit.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS