Followers

Google+ Followers

vrijdag 14 augustus 2009

14-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Zij hebben zo’n kracht dat ze absolute wonderen kunnen verrichten, op voorwaarde dat het op dat moment is toegestaan. De eenzame jager of klimmer kan zich totaal verlaten voelen maar hun omgeving vanuit de Spirit is altijd bij ze...

Jullie persoonlijke groei zal altijd doorgaan, onafhankelijk van de pogingen die het duister onderneemt om jullie tegen te houden. Feitelijk is het resultaat, dat hoe moeilijker jullie leven wordt gemaakt, hoe meer vastbesloten en toegewijd jullie worden in het zoeken naar het Licht. Jullie moesten, zeker na een hele serie levens in de diepten van de dualiteit, sterk en resoluut worden om de uitdagingen aan te kunnen. Nu het bewustwordingsproces snelheid krijgt wordt de taak om je te concentreren op jullie evolutie gemakkelijker en jullie bereiken een stadium waarbij je buiten de invloed komt van de lagere energieën. Dat is wanneer jullie gemoedsrust ervaren en op een bepaalde manier los komen van de Aarde. Jullie kracht komt voort uit het weten dat het leven oneindig is en dat jullie ware wereld in de hogere dimensies ligt. Jullie zullen ervaren dat je die magische stilte kan aanraken, waarin tijd lijkt stil te staan doordat jullie in ziel en geest worden opgetild.Het is het gevoel van waar het leven in de hogere sferen op lijkt, dat zo moeilijk onder woorden is te brengen. We hebben eerder gezegd dat het extatisch is en er lijkt geen betere manier om het te beschrijven. Het gevoel van liefde is er één die jullie begrijpen maar die energie is opnieuw op constante niveaus terwijl jullie er absoluut door worden overspoeld. Jullie zouden kunnen concluderen dat het hemels is en het zal aan al jullie verwachtingen voldoen. Er zijn Engelen in overvloed in de hogere sferen en zij zijn de meest prachtige zielen die iedereen op Aarde dienen. Zij maken geen onderscheid tussen de ene ziel en de andere en hebben een overvloed aan liefde voor al het leven. Zij zijn voor het merendeel onzichtbaar voor jullie maar verschijnen toch soms wanneer jullie in gevaar verkeren. Zij gehoorzamen de Wil van God en zullen niets meer of minder voor jullie doen dan waar jullie op grond van jullie levensplan, recht op hebben.Engelen helpen jullie op vele manieren waar jullie je niet bewust van zijn en in het bijzonder wanneer het zielen betreft die geen geloof in, of bewustzijn van hun bestaan hebben. De keren dat jullie bijvoorbeeld gered werden door een ogenschijnlijk “toeval”, wordt vaak door hen bewerkstelligd. Wanneer je in ze gelooft en zij jouw vertrouwen genieten, kun je een beroep op ze doen voor hulp en ze zullen reageren, aangezien ze letterlijk maar een gedachte van je zijn verwijderd. Zij hebben zo’n kracht dat ze absolute wonderen kunnen verrichten, op voorwaarde dat het op dat moment is toegestaan. De eenzame jager of klimmer kan zich totaal verlaten voelen maar hun omgeving vanuit de Spirit is altijd bij ze.Vanwege de snel veranderende tijden waar jullie je in bevinden, trekken jullie ook leraren aan wanneer je klaar bent om aan het Ascentieproces te beginnen. Zoals jullie je kunnen voorstellen zijn spirituele zaken hooglijk georganiseerd en vooruitgang wordt voor de Mensheid gecoördineerd zodat zo veel mogelijk zielen zich naar het Licht bewegen. Jullie vervullen allemaal jullie eigen rol ten gunste van het geheel, en het kan een spel zijn, maar wel één die dodelijk serieus is. De nadruk ligt op het jullie bewust maken van jullie ware zelf en verantwoordelijkheid nemen voor alles dat je doet. Zoveel mogelijk worden de sluiers die de waarheid verbergen verwijderd maar jullie hebben lang gereisd terwijl je geloofde dat de illusie werkelijkheid was.Op een dag zullen jullie je plotseling realiseren dat het leven je meer te bieden heeft dan het doet en eens zal je zien dat het Licht je bewustzijn opent. Voor zoekers van de waarheid is er nooit een betere tijd geweest doordat zoveel kanalen zich hebben geopend om iedereen te voorzien. Vaak is jullie situatie er één geweest waarin zielsverwanten of goede vrienden tijdens vele levens samenkwamen, als een voortzetting van jullie leerproces. Dergelijke ontmoetingen worden vaak vergezeld door een onmiddellijk gevoel van herkenning en zelfs hele families komen op deze manier bij elkaar terwijl er dan altijd sterke banden zijn. De Geestelijke Wereld is hoogst georganiseerd wat jullie kan verrassen, als je in gedachten houdt hoe enorm het gezelschap van de Hemel is dat de mensheid dient.De Mens die heeft ontdekt dat hij zich niet in het centrum van het Universum bevindt, heeft langzaam geaccepteerd dat leven overal aanwezig is en dat Wezens zoals wij, erg op jullie lijken. Jullie zijn toch heel belangrijk voor ons allemaal en wij strekken onze hand uit om jullie op te tillen. We weten waar jullie werkelijk toe in staat zijn en zien jullie potentieel als grote Wezens van Liefde en Licht. Het duister waagt zijn laatste poging nu hun plannen uit elkaar vallen en zeer spoedig zullen we in staat zijn om onszelf bekend te maken aan jullie. Waar jullie nu verval en ruïnes zien, zal alles vernieuwd worden en Moeder Aarde zal tot in de hemelen schitteren zoals ze ooit oorspronkelijk deed.Jullie leiders worstelen met de problemen die jullie hebben maar beschikken niet over de hulpmiddelen om een bevredigende oplossing te vinden. Wereldwijde samenwerking is vereist en het delen van jullie mankracht om die zaken aandacht te geven die dringend worden. Die mate van bij elkaar komen zal echter niet gebeuren totdat wij voor jullie allemaal verschijnen. De duistere machten hebben de mens gedurende duizenden jaren verdeeld gehouden maar spoedig zal hun invloed worden verwijderd. We zullen de verschillende landen aansporen tot een werkbare eenheid om de problemen samen aan te pakken. We weten dat jullie, met wat wij te bieden hebben, bereidwillig en enthousiast jullie steun zullen geven. We komen om jullie Aarde opnieuw op te bouwen en jullie dromen over een vredig en gelukkig bestaan waar te maken.Jullie mensen met vooruitziendheid en verbeelding zijn lange tijd tegengehouden maar zullen alle kansen krijgen om zich uit te drukken. De frustratie om jezelf niet vrijelijk uit te kunnen drukken zal worden weggehaald en een geweldige tijd van vooruitgang zal worden ervaren. Aandacht voor jullie spirituele behoeften zal er ook zijn en het zal een tijd zijn van veel onderzoek van de ziel. Een open geest dient te overheersen als je vooruit wil komen met je inzicht en volwassen wil worden. Jullie hebben allemaal in verschillende tijdperken geleefd waarin verschillende overtuigingen heersten en nu moet de waarheid de leidende macht worden in jullie leven. We weten dat verandering moeilijk te accepteren is en sommigen onder jullie zullen dogmatisch de waarheid ontkennen. Dat is jullie voorrecht maar het zal het moeilijker maken je plaats in te nemen in de nieuw te verrijzen orde. Jullie toekomst ligt zeker in jullie eigen handen, omdat vrije wil geldig is en niemand tussenbeide zal komen bij jullie beslissingen. We vragen jullie eerst te luisteren voordat je een beslissing neemt omdat de waarheid heel overtuigend kan zijn.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat onze boodschappen jullie interesse zal opwekken in de veranderingen die de komende paar jaar worden verwacht. Het is nog steeds beter dat jullie zullen accepteren dat de eindtijden de grootste kans ooit zijn om door middel van Ascentie door te gaan naar de hogere dimensies.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS