Followers

Google+ Followers

woensdag 5 augustus 2009

05-AUGUSTUS-2009 KER-ON


Jullie vormen een formidabele kracht ten goede wanneer jullie hetzelfde doel in gedachten hebben en in het bijzonder wanneer het Licht jullie inspireert...


De intensiteit van het Licht op Aarde wordt sterker en draagt velen van jullie met zich mee. Jullie beginnen je leven te leiden op een pad dat jullie hebben gecreëerd, eentje dat naar Ascentie leidt. Er zal geen weg terug zijn omdat jullie voorbij de invloed komen van de duistere energieën. Mits jullie gericht blijven op jullie intentie om te ascenderen, zou er geluk en vervulling in jullie leven moeten zijn. Jullie hebben je eigen bescherming om je heen gebouwd en niets is krachtiger dan het Licht. Jullie hebben één voet op Aarde en één in het Paradijs omdat er geen andere manier bestaat om de sferen van schoonheid en vrede te beschrijven die op jullie wachten. Probeer te vergeten wat er in het verleden is gebeurd, dat is reeds geschiedenis en heeft geen betekenis voor jullie tenzij je dat wenst. Leef zoals jullie je verbeelden hoe het leven in de hogere dimensies zal zijn; wees vrij met je liefde als een zegening voor al degenen die met je mee kunnen wandelen tijdens jullie reis. Jullie hebben iets te laten zien dat jullie hebben gewonnen door het verheffen van jullie vibraties. Laat anderen in je geluk delen en zij zullen zich ook verheffen.Jullie verwachtingen over de toekomst als een beschaving zijn zeer gemêleerd maar een consistente overtuiging richt zich op de veranderingen, met een gevarieerde hoeveelheid inzicht over de reikwijdte waarop ze jullie zullen beïnvloeden. Sommigen geloven dat dramatische veranderingen over de Aarde zullen razen door de vloek van God over het ongehoorzame ras van de Mens. Anderen zien fysieke veranderingen als een noodzaak om de Aarde te reinigen en dat de Mens op de één of andere manier zal worden beschermd. Waar allen het over eens zijn is dat de Mens zal ascenderen wanneer de cyclus tot zijn einde komt en dat keuzevrijheid ruimte zal geven aan anderen om hun eigen pad te volgen. Raak niet verstrikt in de discussie die hierop kan volgen omdat zelfs nu toekomstige gebeurtenissen nog kneedbaar zijn. Ja, jullie hebben een schets van een verwacht gebeuren maar de tijdsplanning wordt bepaald door factoren die niet noodzakelijk duidelijk zijn voor jullie. Jullie zouden de opvatting kunnen aannemen dat het er niet toe doet hoe je arriveert bij de voltooiing van de cyclus. Door dit te doen is het aannemelijk dat je een minder gestreste periode ervaart in de aanloop ernaar toe omdat je ogen op de finish gericht zullen zijn.Zoals altijd moeten jullie je eigen beslissing nemen over wat je gelooft dat de toekomst voor je inhoudt. Op deze manier help je ook mee met het manifesteren ervan doordat jullie scheppingskracht behulpzaam is bij het uitzetten van het pad dat voor je ligt. Jullie kunnen nu meer dan ooit een beroep doen op het Licht om je verder te bekrachtigen omdat het vanuit veel verschillende bronnen naar de Aarde wordt gestraald. Het Universum vervult zijn aandeel in het zekerstellen van jullie succesvolle afsluiting van deze cyclus en gaat door met het uitzenden van nog steeds in kracht toenemende stralen van Licht. Het plan is magnifiek en jullie kunnen terecht concluderen dat jullie het centrum van aantrekkingskracht zijn. Jullie zijn speciale Wezens die in zekere zin hun hoge verblijfplaats in de Lichtsferen hebben opgeofferd om deel te nemen aan het experiment dat jullie nu kennen als de dualiteit. Het was van jullie kant een moedige beslissing om jezelf onder te laten dompelen in de duistere gebieden. Dat experiment nadert nu zijn einde en jullie verheffen je om je plaats opnieuw in te nemen in de Lichtsferen.De meeste onder jullie zijn oude zielen met extreme wijsheid en liefde en jullie aanwezigheid op Aarde heeft de aandacht getrokken van andere geascendeerde beschavingen. Zij wensen te helpen in deze laatste paar jaar en jullie zullen geen gebrek hebben aan assistentie of leiding. De Galactische Federatie staat aan de leiding van de teams die wachten op een oproep om naar de Aarde te komen. Veel van hen hebben met jullie in het verleden contact gehad en andere beschavingen zullen de gelegenheid krijgen contact te maken nadat wij onze eigen basissen op Aarde hebben opgezet. Drukke tijden liggen voor ons en onze komst is dichterbij dan ooit. Het zal worden aangekondigd omdat het niet onze manier is om onszelf op te dringen. We weten dat we welkom zijn en dat onze aankomst warm zal worden ontvangen. We zien dat jullie perceptie van ons nu veel beter klopt dan de sciencefiction beelden waarin we vaak heel belachelijk leken.Er is op het moment zo veel activiteit gaande die druk uitoefent op het naar buiten brengen van lang verborgen gehouden waarheden. Waarheden die jullie hele begrip zal veranderen over hoe jullie voor zo’n lange tijd zijn misleid. Zaken die lang geleden publiekelijk bekend hadden moeten zijn en jullie bewustzijn hadden verruimd over jullie eigen plaats in de wereld. De tijd nadert waarin de sluisdeuren worden geopend en geen enkele vorm van ontkenning of poging om de waarheid te verbergen zal werken. Jullie worden ingelicht over jullie ware zelf en over jullie bestemming omdat de cyclus zijn einde nadert. Voelen jullie de atmosfeer van verwachting niet om jullie heen en de gedreven energie die de waarheid naar buiten brengt? Het gebeurt nu op dit moment en wanneer mensen eenmaal het vertrouwen krijgen om hun geest te laten spreken, zal er geen houden meer aan zijn.Met de komst van vele hoogtepunten in de komende paar maanden waarin de energiequotiënt toeneemt, zal het gevoel van opgetild worden, toenemen. Er zal een golf van Licht komen die een krachtige reactie oplevert van de duistere machten omdat ze tevergeefs proberen hun autoriteit vast te houden. Zelfs op het oorlogstoneel komen er twijfels naar boven over het doel van het geheel. Vrede wordt een woord dat resoneert met geluk en hoewel moedige mannen en vrouwen hun land op een patriottische manier dienen, stellen ze zichzelf vragen over hun besluit en plichtsgevoel. Veranderingen zijn onvermijdelijk waarbij op een geheel andere wijze zal worden gekeken naar oorlogsoperaties. De veranderingen komen van binnenuit en wanneer mensen hun wapens neerleggen, zal een nieuw tijdperk van vrede beginnen.We wensen openlijk te komen en jullie te bezoeken maar er moet al een zeker niveau van vrede zijn bereikt. Wij observeren dus zorgvuldig de ontwikkelingen en waar mogelijk helpen we jullie met behulp van onze bondgenoten. We willen jullie al op een niveau zien met een verhoogd inzicht dat de mensen bij elkaar zal brengen omdat daar jullie kracht ligt. Jullie vormen een formidabele kracht ten goede wanneer jullie hetzelfde doel in gedachten hebben en in het bijzonder wanneer het Licht jullie inspireert.Ik ben Ker-On van Venus en ik ben een lid van het Communicatie Centrum aan boord van één van onze moederschepen. Het bevat vele kleine vaartuigen die passend zijn voor gebruik in jullie atmosfeer en vaak hebben we jullie voorstellingen gegeven van ons vermogen om ogenschijnlijk onmogelijke manoeuvres uit te halen. We hebben onbeperkte beschikbaarheid over dergelijke vaartuigen en bij een noodgeval zou je ons binnen minuten in actie zien. Wij voeren routinematig verkenningsvluchten uit rond de Aarde en we zijn goed bewust van wat er gaande is. Het is met veel liefde dat we naar jullie omkijken om de vervulling van het plan voor de eindtijden veilig te stellen.Dank je Ker-On.

Mike Quinsey.


Original site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS