Followers

Google+ Followers

woensdag 26 augustus 2009

SaLuSa 26 augustus 2009


"Dierbaren, richt je blik zo hoog je maar kunt, en je zult de energieën van mogelijkheden en voltooiing tot stand brengen."De druk wordt opgevoerd en gebeurtenissen die van vitaal belang zijn voor jullie allemaal, wisselen elkaar snel af op Aarde. Dit zorgt voor brede veranderingen die de voorloper zijn van een grote ommezwaai in jullie bezigheden. Vergeet voor een ogenblik het ongemak en de verstoring die plaatsvindt, want hieruit ontstaan gelegenheden om positieve stappen voorwaarts te maken. Jullie leiders worden belemmerd door erfenissen uit het verleden, maar er zijn al veranderingen op gang gekomen om die te overwinnen, en jullie naar de volgende fase van de schoonwassing te dragen. Nu de tentakels van de duistere krachten afgeknipt worden, verzwakt hun macht over jullie en het Licht manifesteert wat jullie daarvoor in de plaats willen. De tijd is gekomen voor jullie om je toekomst in eigen hand te nemen, in plaats van jullie macht aan anderen over te laten.

Alles staat gereed voor een aantal bemoedigende veranderingen, en onze bondgenoten zullen hulp bieden aan degenen die daar direct mee bezig zijn. Wat wij graag zouden zien, is meer steun voor de campagnes die erop gericht zijn om de waarheid over misdaden tegen de Mensheid aan het daglicht te brengen. Dit zal de duisteren in beslag nemen, en in hun wanhoop om ze te verbergen, zullen ze de aandacht op zichzelf richten. We weten dat sommigen er moeite mee hebben om te geloven dat ze voor de gek gehouden zijn, maar uiteindelijk zullen ze niet meer om de onweerlegbare feiten heen kunnen.

Je kunt het verleden niet begraven zonder de energieën die eraan verbonden zijn op te ruimen, omdat die nog steeds actief zijn. Dat is net zo belangrijk als de fysieke schoonwassing, zo niet nog belangrijker. Maar jullie staan niet alleen in je inspanningen, en onze leden zijn al jaren bezig met dit werk. Zonder ons zouden jullie allang ondergedompeld zijn in de troep en de negativiteit. Onze taak is geweest, zou je kunnen zeggen, het bewaken van het fort totdat het juiste moment komt voor meer directe actie. Die tijd is nu aangebroken, en we moeten haast maken met jullie benadering van de Ascensie, omdat vele zielen geen flauw benul hebben van wat de toekomst in petto heeft. We vertrouwen erop dat met de kennis over wat Ascensie inhoudt, meer zielen ervoor open zullen staan. Er zal geen druk op ze gelegd worden, maar dan kunnen ze tenminste niet zeggen dat ze er niets vanaf wisten.

Ondertussen bouwen wij aan een grotere beweging van verlichting, om nog meer mensen te bereiken via onze berichten. Wij zijn van geen enkele religie, maar willen alleen de simpele waarheid verkondigen over jullie bron en Godzelf. Hoe je de feiten inkleurt, ook al worden ze vervormd, is niet onze zorg, omdat jullie geloof jullie expressie van vrije wil is. Als God erin betrokken is, is er een basis om te groeien, omdat je een fundament moet hebben dat het bestaan van een Schepper toelaat. Van daaruit kan zich een nieuw pad van Licht ontwikkelen dat je in de juiste richting zal leiden.

Je vorige levens zijn vaak moeilijk geweest en zwaar, en velen ervan hebben plaatsgevonden vóór de komst van technologie, die ze makkelijker gemaakt heeft. Maar door de ervaring van moeilijke beproevingen en vaak ook pijn, ben je veel sneller vooruitgegaan dan je anders gedaan zou hebben. Vergeet niet dat het allemaal gaat om je spirituele ontwikkeling. Niets anders telt, en je mindere ervaringen zullen snel vergeten worden. Waarom zou je terugkijken als je vooruit kunt kijken, omdat alles wat je gewenst hebt om je op te liften en je leven in vreugde te leven, er snel aankomt voor je.

Ga met vertrouwen over de golven, je beloning wacht op je. Je hebt het verdiend, door je loyaliteit aan het Licht. Het gaat erom hoe je nu bent, en hopelijk heeft het duister dat misschien jullie levens binnengegaan is verder geen invloed meer. Er is geen ziel op Aarde die er niet in- en uitgegaan is, maar belangrijker is je vastberadenheid en succes om het te ontstijgen. Ervaring maakt je sterker, en je hoeft die weg niet nogmaals af te leggen. Dat gaat ook op voor het reïncarneren in de cyclus van dualiteit, omdat dat niet langer noodzakelijk is zodra je de duistere energieën overwonnen hebt. Je zult je lessen geleerd hebben en het is tijd om terug te keren naar de sferen van Licht.

Dierbaren, richt je blik zo hoog je maar kunt, en je zult de energieën van mogelijkheden en voltooiing tot stand brengen. Dan zul je een punt bereiken waarop je nog maar één kant op kunt, en dat is voorwaarts. Het is makkelijker dan je misschien denkt, maar het vereist toewijding en een diepe wens om succesvol te zijn. Halfzachte pogingen zijn niet genoeg, dan zul je je doel uit het oog verliezen. We kunnen niet spreken van falen, omdat welke ervaring dan ook je verder zal helpen. Uiteindelijk ben jij het zelf die bepaalt wat je van het leven wilt, en dat besluit zal gerespecteerd worden.

In het naderen van 2012 zal de nadruk op dat punt liggen, maar het zal ook een tijd zijn waarin de periode daarna belangrijk wordt. Eén fase van Ascensie wordt afgerond en de volgende begint, om je reis door de sferen van Licht voort te zetten. Iedere sfeer biedt je niveaus van Licht die steeds prachtiger worden, die iedere beschrijving te boven gaan. Tegelijkertijd breidt je bewustzijn zich steeds verder uit, zodat je uitgerust wordt om een geweldige belichaming van het Licht te worden. Daarmee komt ook macht die je meer op een God doet lijken, en dat klopt ook.

Je zult begrijpen dat angst überhaupt geen plek heeft buiten de dualiteit, zulke lage energieën kunnen niet bestaan in de hogere dimensies. Angst wordt door de mens gecreëerd, en is het wapen van diegenen die jou onder hun controle willen houden. Maar als je van het Licht bent, is het machteloos en laat je het achter je. Nu begrijp je onze nadruk om daarop gefocust te blijven, en het duister je simpelweg te laten passeren. Licht is Liefde, en dat is je sterkste wapen en bescherming tegen de lagere vibraties.

Er is niemand op Aarde die leden van de Galactische Federatie ontmoet heeft en ook maar iets anders dan onze liefde ervaren heeft. We hoeven ons niet bewust in te spannen om zo te zijn, het is ons normale niveau van zijn. In tegenstelling daartoe vinden wij de vibraties van de Aarde heel hard, maar dat is aan het veranderen en jullie verheffing zorgt daar voor meer en meer Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zegen jullie allen voor jullie vastberadenheid om het Licht terug te brengen op Aarde. Weet dat onze liefde altijd met jullie meegaat.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

By courtesy of Kees
Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS