Followers

Google+ Followers

vrijdag 21 augustus 2009

SaLuSa 21 augustus 2009


"De stille revolutie is al begonnen, en wint aan snelheid zoals de spreekwoordelijke sneeuwbal."

Dierbaren, wat bevinden jullie je nu in een heerlijke tijd, ongeacht de gebeurtenissen aan de buitenkant. Je zorg en focus zou nu gericht moeten zijn op je toekomst en de gelegenheid benutten die zich nu voordoet om op te klimmen naar de hogere vibraties. ‘Go with the flow’ is essentiëel, en jezelf open stellen voor een bredere visie. Er is nooit eerder een betere gelegenheid geweest om vooruitgang te boeken in sprongen en grenzen, terwijl je jezelf losmaakt uit het oude paradigma. Het is duidelijk dat niet alles wat je aangenomen hebt als de waarheid, irrelevant is, en dat daar de basis ligt voor een dieper begrip dat je zal opliften. In feite moet het beginnen met het geloof in God, hoewel ascensie ook simpelweg gezien kan worden als een normaal proces. Met een breder begrip zul je je realiseren dat er altijd een Goddelijk Plan voor jullie evolutie geweest is, en wat jullie op het punt staan om te ervaren, is daar onderdeel van. Je geloof in God lift je bewustzijn op naar een niveau waar de waarheid zich voor je kan openen, waar je de onveranderlijke link die al bestaat “toestaat” om je te verlichten. Zodra deze stap gemaakt is, kan je Hogere Zelf meer in je leven komen, om je te leiden en het voltooien van je levensplan te verzekeren.

Menselijke zorgen monopoliseren je leven doorgaans, maar dit zijn tijden waarin je focus naar de toekomst verlegd zou moeten worden en de geweldige gelegenheden die het biedt. Jullie voltooien een zonnencyclus die uniek is, omdat het je als reddingslijn een hogere dimensie biedt. Na het vergaan van de Lemurische en Atlantische beschavingen, hebben jullie een gigantische verheffing in bewustzijn bereikt die jullie deze cyclus succesvol zal doen voltooien. Velen weten nu dat wat echt uniek is, is dat jullie Ascensie plaats zal vinden in jullie fysieke lichaam. Dat is zelfs voor ons een ongelofelijke gebeurtenis, en wekt veel belangstelling vanuit het hele Universum. Besef dat buiten jullie Aarde die worstelt in de lagere dimensie, er één grote familie van Licht is, en samenwerking waar iedereen anderen dient. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn niet van het Licht, aangezien ze niet op hogere niveaus kunnen opereren.

De familiegeest is nu duidelijker te zien, en is gemeengoed geweest in jullie beschaving als middel om te overleven. Afscheiding is een eigenschap van dualiteit, en jullie hebben de dagelijkse problemen ervaren die dat met zich meebrengt. Maar dat is niet jullie normale bestaan, of in lijn met de hogere niveaus waar jullie oorspronkelijk vandaan kwamen. Zoals we jullie zo vaak verteld hebben, is dualiteit verwant aan een spel dat nu op zijn einde loopt. Over het algemeen heeft de meerderheid er veel van geleerd, en in de komende jaren moet het voltooid worden. 2012 is in de hoofden van vele mensen, die allerlei verhalen gehoord hebben over de betekenis ervan. Het is zeker de afronding van deze cyclus, maar vanuit een ander oogpunt is het ook een enorme stap voor de Mens naar de hogere dimensies van Licht.

Ieder van jullie heeft de gelegenheid om vooruitgang te boeken, door je te concentreren op het Licht en het te delen waar je maar gaat. Geloof in je eigen kracht en draag bij aan de verandering, terwijl je jezelf oplift. Zie wat er om je heen gebeurt, maar sta niet toe dat je in het moeras gezogen wordt dat de duistere krachten vertegenwoordigt. Waar je je op focust, trek je aan, en deze wet is nauw betrokken geweest bij je ervaringen tot nu toe. Besteed aandacht aan hoe je je gaat voorbereiden op een periode van ongeëvenaarde veranderingen, in de wetenschap dat dat ten bate van iedereen is. Onthou dat je niet in een nieuwe realiteit geduwd zult worden als dat niet in overeenstemming is met je eigen visie. Dit houdt in dat diegenen die een gewelddadig einde aan de Menselijke Beschaving voorzien, met veel slachtoffers, precies dat ook zullen ervaren. Hoe vreemd het ook klinkt, maar zelfs in de eindtijd creëer je nog je eigen werkelijkheid, omdat je geloof een krachtig model vormt voor het uitstippelen van je toekomstpad.

Wij voorzien dat binnen een tijdsbestek van niet meer dan 18 maanden, jullie een heel eind op weg zijn naar Ascensie. Jullie kunnen uitkijken naar de afsluiting van deze periode van schoonwassing, wat betreft de macht van de duistere krachten. Hun machtsbasissen zullen van hen afgenomen zijn, en een nieuwe autoriteit gebaseerd op Liefde en Licht zal hun plaats innemen. Eis niets en verwacht alles, dan zul je niet teleurgesteld worden. Wij zitten bijvoorbeeld achter het Disclosure Programma, en dat zal naar buiten komen. Het is niet dat mensen niet geloven in de aanwezigheid van onze schepen en ons, maar het is noodzakelijk om de machtige cover up te onthullen die meer dan 60 jaar bestaan heeft. Het zand in jullie ogen zal weggenomen worden, en de shock zal snel plaatsmaken voor opwinding, als jullie je realiseren dat wij in vrede komen. Het is hoog tijd dat jullie ons ontmoeten, en wij weten dat we al welkom zijn.

Overvloed zal gecreëerd worden zodra de rijkdom van de Aarde eerlijk verdeeld wordt. Het was nooit bedoeld om van jullie afgenomen te worden door wat nu immens rijke families zijn. Tekort werd opzettelijk gecreëerd om jullie op je plek te houden, en verschuldigd aan de regerende elite. Deze situatie is jullie allerminst volledig verwijtbaar, omdat jullie een vals gevoel van veiligheid aangepraat is, en jullie mensen vertrouwden die je soevereiniteit wegnamen. Jullie, het volk, zijn de macht op Aarde, en jullie stem zal niet alleen gehoord worden, maar er zal naar geluisterd worden. De stille revolutie is al begonnen, en wint aan snelheid zoals de spreekwoordelijke sneeuwbal, en wee degene die hem in de weg staat. Niets, en niemand behalve de Schepper, kan stoppen of omkeren wat er gebeurd is.

Laat de aardse bagage los die je weerhouden heeft, en zie in plaats daarvan dat alles wat je nodig hebt, je gegeven zal worden. Alleen degenen die onrechtmatig verkregen winsten vergaard hebben, zullen verliezen, en zij zullen op de plaats terecht komen die ze voor zichzelf gecreëerd hebben. Ze zullen nog steeds hun Goddelijke vonk hebben om hun reis terug op het pad van Licht aan te vangen, en op een andere dag op een andere plek zal die ook beginnen. Dus laat gerechtigheid plaatsvinden in overeenstemming met de Universele Wet, en wees niet bezorgd over het lot van anderen. Alles verkeert in staat van perfectie, ook als dat niet zo lijkt voor jou.

Wat er ook gebeurt op Aarde, focus jezelf op je eigen reis. Jij bent de belangrijkste persoon waar je van zou moeten houden, en zodoende zul je ook van ieder ander kunnen houden. Liefde is niet alleen de drijvende kracht op aarde, maar in het hele Universum. Vind de liefde van binnen en laat het uitvloeien naar iedereen die met jou in contact komt, en als je mediteert of bidt, deel het dan met de wereld ten bate van iedereen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS